Centar za poslovnu edukaciju - Bosna i Hercegovina - Sarajevo - Tuzla - Grafički i web dizajn


 

 

 

 
 •  

  15 % ljetni popust na sve kurseve u CPE Sarajevo i CPE Tuzla

   

 •  

  Grafički i web dizajn, video produkcija
  znanje za usješno poslovanje

  Kurs Osnove Web dizajnaKreativnost u grafičkom dizajnu je uvijek bila na cijeni, a kreativnost sa dobrim poznavanjem alata za primjenu te kreativnosti garantirano osigurava stalan prihod.  Program obrazovanja ima cilj osposobiti polaznika za korištenje grafičkih aplikacija vezanih uz rastersku obradu slike, vektorsko crtanje i prijelom teksta. Polaznici uče da se uz pomoć računara samostalno bave likovnim uređivanjem knjiga i časopisa, kalendara, promotivnih materijala, posjetnica, plakata, osmišljavanjem vizualnog identiteta (dizajniranjem logotipa, memoranduma, posjetnica i koverti). Također, po završetku programa polaznici su sposobni za samostalno izvođenje prijeloma i pripreme za štampu.

   

  Nakon položenog završnog ispita izdaje se Certifikat o osposobljavanju, odobren od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, koji omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.

   


Osnove Web dizajna

Kvalitetan dizajn web stranice donosi stalne posjetioce, pridonosi ozbiljnosti firme i povećava konkurentnost na tržištu. Upravo su web dizajneri specijalisti koji će izradom i ažuriranjem web stranice stvoriti sliku o firmi na Internetu. Oni koriste Adobe alate: Photoshop - za pripremu slika i Dreamweaver - za izradu web stranica. Kurs ima cilj osposobiti polaznike za samostalno pripremanje, dizajniranje i izradu sadržaja za Web (od početne ideje, preuzimanja materijala, odabira tehnologija, osmišljavanja funkcionalnosti, priprema slike), korištenje i izbor odgovarajućih web alata za izradu Web stranica kao povezane i smislene cjeline, te publiciranje istih na Web server i njihovo završno testiranje i provjeru.

 

Osnove web dizajna kurs namjenjen je:

 • - nezaposlenima i studentima kako bi sa novim znanjem brže pronašli posao;
 • - onima koji žele da se prekvalifikuju za ovo traženo zanimanje;
 • - onima koje žele da rade na inostranim projektima;
 • - freelancerima, koji žele da rade i zarade od kuće;
 • - početnicima u web programiranju i web dizajnu;
 • - zaposlenima u firmama na poslovima održavanja web sajtova.

 

Osnove web dizajna se sastoje iz slijedećih modula:

 • Osnove funkcionisanja interneta
Osnove grafičkog dizajna
Adobe Photoshop
Osnove planiranja i organizovanja web stranica
 • Osnove HTML-a / CSSa / Adobe Dreamweaver
Osnove Swisha

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru.
 • Trajanje: 54 časa (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: CPE priručnik - Web dizajn 60 str - priručnik koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Besplatan profesionalni "PRO S" web hosting na domeni izbor.demo.ba i 1000 MB prostora, na godinu dana za sve polaznike. Sponzor hostinga je CPE partner Leftor web hosting.

 

Cijena: 535 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Grafički dizajn - I stepen: Priprema za štampu

I stepen kursa polazniku poslije kratkog teoretskog uvoda nudi praktičan rad sa softverskim programima koji se danas koriste u radu sa vektorskom i bitmap grafikom, tačnije Corel Draw i Adobe Photoshop. Na I stepenu ovog kursa, naučit ćete šta je ustvari priprema za štampu, koja su to osnovna načela u pripremi za štampu, teoriju boja, te osnove rada sa gore pomenutim aplikacijama, kao što je upoznavanje sa radnom površinom, crtanje objekata, obrada fotografije, grupisanje, transformacije, dimenzije, pozicioniranje, upoznavanje sa formatima fajlova itd.

 

Kurs DTP - Priprema za štampu namenjen je:
- Nezaposlenima i studentima kako bi sa novim znanjem brže pronašli posao;
- Onima koji žele da se prekvalifikuju za traženo zanimanje grafičkog dizajnera;
- Onima koje žele da rade na inostranim grafičkim projektima;
- Freelancerima, koji žele da rade projekte grafičkog dizajna od kuće;
- Početnicima u grafičkom dizajnu;
- Zaposlenima u štamparijama, štampanim medijima i ostalim firmama i organizacijama;
- Svima ostalima koji bi želeli da rade kao grafički dizajneri.

 

I stepen se sastoji iz slijedećih modula:

 • Principi grafičkog dizajna
 • Corel Draw
 • Adobe Photoshop

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru.
 • Trajanje: 50 časova (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: CPE priručnik - DTP Priprema za štampu 60 str - priručnik koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 495 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Grafički dizajn - II stepen: InDesign – Dizajn višestraničnih publikacija

Kurs InDesign – “Dizajn višestraničnih publikacija” je namjenjen svima koji se svakodnevno sreču sa štampom, radom sa tekstom, izdavaštvom, kao i ljudima koji nisu imali dodir sa ovim i sličnim alatima za prijelom teksta. S tim u vezi, program je podijeljen u dva modula, što daje mogućnost i početnicima koji se prvi put susreću s ovim programom kao i profesionalcima koji žele da se usavrše u pojedinačnoj primjeni programa.


Bitno za napomenuti jeste i upoznavanjem sa mogučnostima InDesign-a u kreiranju interaktivnih pdf fajlova koji su prikladni za posavljanu na web.
S obzirom da predstavlja odličan izbor za prijelom i pripremu teksta, biće izuzetno koristan i urednicima, samostalnim izdavačima, štamparijama i slično.
Osim samog upoznavanja sa tehničkim mogučnostima InDesign-a, u sklopu ovog kursa polaznici se upozavanju sa najbitnijim alatima Adobe Ilustrator-a.

 

II stepen se sastoji iz slijedećih modula:

 • Upoznavanje sa osnovama preloma
 • Adobe InDesign
 • Adobe Ilustrator

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru.
 • Trajanje: 45 časa (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: CPE priručnik - InDesign - prijelom stranica i priprema za štampu 50 str - prirucnik koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Cijena: 535 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

 

Video produkcija - Adobe After Effects

After Effects je najpopularniji program za izradu specijalnih efekata u video postprodukciji. Generiše izlaz najvišeg kvaliteta u željenoj rezoluciji, tako da je idealan za grafičke dizajnere, animatore i montažere. Možete napraviti komercijalne i muzičke video spotove, složene animacije, banere za Internet, specijalne efekte za film, TV špice, reklame i drugo. Kurs pruža osnovno znanje korištenja ovog softvera kao i teorijske osnove pojmova videa i fotografije. Tokom kursa polaznici će se upoznavati sa osnovama softvera: color korekcija, korištenje efekata, animacije i rad sa materijalom snimljenim na bojnoj pozadini (green screen).

Ciljevi
Nakon 8 nedjelja, polaznici će biti kompletno upoznati sa mogućnostima programa, moći će samostalno da izvedu jednostavne animacije poput tv džinglova, reklama, muzičkih ili video spotova uopšte i biti spremni za sljedeći korak - napredniji kurs iz ovog programa

 

Tokom kursa polaznici će proći kroz:

 • Upoznavanje sa osnovama videa i fotografije. Osnovni pojmovi: kolor teorija za kompoziting (tehnički parametri slike) formati i rezolucije slike. Osnovi Photoshop-a.
 • Upoznavanje sa interfejsom softvera After Effects.
Manipulacija maski, lejera, generatora slike, teksta. Osnove animacije unutar AE.
Lejeri unutar After Effects-a. Korišćenje Photoshop lejera i 3D lejeri.
Korištenje vektorskih elemenata unutar After Effects-a. Rad sa materijalom iz Adobe Illustratora.
3D okruženje u After Effects-u.
Filteri i efekti.
Kolor korekcija, osnovi pojmovi, osnovni alati.
Kolor korekcija – Plugins
Efekti -Trapcode suite
Keying
Tracking
Korištenje puppet alatke u After Effects-u.
Rotoskopija

 

 • Predznanje: osnove grafičkog dizajna.
 • Trajanje: 50 časa (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: Adobe After Effects CS4. Učionica u knjizi+DVD 406 str - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Cijena: 495 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo