Centar za poslovnu edukaciju - Bosna i Hercegovina - Sarajevo - Tuzla - Galerija
 
 •  

 

Centar za poslovnu edukaciju
znanje za uspješno poslovanje

 

Centar za poslovnu edukaciju je vodeći akreditovani centar za prijenos modernih i praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina. Od osnivanja 2007. godine postali smo vodeća ustanova u BiH, sa poslovnicama u Sarajevu i Tuzli, te preko 6000 polaznika. To postižemo sa stručnim timom od preko 25 vrhunskih predavača potpuno posvećenih polaznicima. Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, te se zvanja mogu upisivati u radnu knjižicu. Ovlašteni smo TOEFL i Xpert test centar, te ÖSD partner centar.


Kao ustanova koja se profesionalno bavi formalnim i neformalnim programima, u obrazovne pakete koji potpuno zadovoljavaju narastajuće potrebe različitih kompanija, intergrisali smo tehnologiju, andragoške principe, metodologiju, kvalitetne kadrove, iskustva, specifične usluge i svjetski priznate programe.

 

 

Naš edukacijski proces kombinuje informatiku, engleski jezik, njemački jezik i njihovu primjenu u poduzetničkom i administrativnom okruženju, te su naši programi kreirani tako da vam pruže znanja koja su korisna i primjenjiva u stvarnom svijetu i svakodnevnom poslovanju. Dugogodišnje iskustvo u edukaciji je garancija da naši predavači znaju na interesantan način prenijeti svoje znanje. Centar za poslovnu edukaciju kombinira različite metode edukacije, od neophodnih teoretskih nastavnih cjelina, preko rada na praktičnim zadacima, do interaktivnih i diskusionih radionica, seminarskih radova, prezentacija i snalaženja u praktičnim problematičnim situacijama.

 

Certificiranje


Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. CPE je jedna od rijetkih škola ovog tipa koja je udovoljila vrlo zahtjevnim standardima akreditacije, što znači da se zvanja mogu upisivati u radnu knjižicu. Polaznici naših kurseva pristupaju završnom ispitu slijedom kojeg dobivaju CPE certifikat o osposobljavanju, te nakon toga mogu izvršiti upis zvanja u radnu knjižicu u službi rada svoje općine. Izdavanje certifikata uključeno je u cijenu kurseva.


Kao ovlašteni TOEFL i Xpert test centar, te ÖSD partner centar, nudimo pripremne kurseve kao i testiranje za ove certifikate.

 

Nastava

 

Nastava se odvija u malim grupama od 6 do 12 polaznika, radnim danima od 16.30h do 22.00h, sa naglaskom na individualni pristup svakom polazniku, te interakciju između samih polaznika. Nakon svakog završenog kursa polaznici rade evaluaciju, koja nam omogućava uvid u naš rad i rezultate. Na osnovu ovih evaluacija konstantno vršimo unaprijeđenje, kako naših predavača, tako i opreme i uslova rada. Radni stolovi u učionici tvore krug, te na taj način omogućavaju veću interaktivnost u odnosu na klasičan školski raspored stolova.

 

Literatura


Svi naši programi su praćeni odgovarajućom originalnom literaturom i materijalima za učenje koje besplatno dobijaju i zadržavaju svi naši polaznici. Literatura je prilagođena svakom programu posebno i sadrži sve što je neophodno da napredovanje i usvajanje znanja bude što efikasnije, ali i da poslije završetka obuke omogući podsjećanje i unapređenje stečenog znanja. Za razliku od drugih škola, nećete dobiti fotokopiranu, već originalnu literaturu.
Centar za poslovnu edukaciju je do sada izdao ukupno četiri udžbenika za poslovno-informatičko osposobljavanje. Ovi udžbenici se koriste u nastavi Centra za poslovnu edukaciju, kao i u nastavi drugih škola. Također se mogu naći i u slobodnoj prodaji u bolje opremljenim knjižarama, te na www.knjiga.ba

 

Iznajmljivanje sale
Sale za sastanke
 • CPE Sarajevo iznajmljuje sale za slijedeće namjene

  - sastanke
  - press konferencije
  - seminare
  - prezentacije
  - druge vidove poslovnog okupljanja koji iziskuju kvalitetno opremljen prostor

  I Sala raspolaže sa 15 sjedećih mjesta, 14 notebook računara, pristup internetu, video projektor i klima.
  II Sala raspolaže sa 12 sjedećih mjesta, 1 notebook računarom, pristup internetu, video projektor i klima.

  Nudimo stručnu podršku pri organizaciji konferencija, seminara i sastanaka.