Centar za poslovnu edukaciju - Bosna i Hercegovina - Sarajevo - Tuzla - Poslovno-informatičko osposobljavanje


 
 •  

 • Informatika
  poslovno-informatičko osposobljavanje

   

  Programi iz ove grupe su namjenjeni svima koji se prvi put susreću sa svijetom računara, ali i onima koji žele da savladaju napredne tehnike rada. Koristeći programe iz ove grupe, korisnik se upoznaje sa svim aspektima svakodnevne upotrebe računara u lične i poslovne svrhe. Oblasti koje se izučavaju su: osnove informacionih tehnologija, Windows 7, Internet, Word, Excel, Power Point, Access, poslovna korespodencija, upravljanje vremenom i projektima.

   

  Nakon položenog završnog ispita izdaje se Certifikat o osposobljavanju, odobren od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, koji omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.


 

I stepen: Poslovno-informatičko osposobljavanje (operater na računaru)

Ovo je temeljni kurs, koji ima zadatak da upozna polaznike sa osnovnim karakteristikama računara i operativnog sistema sa kojim će raditi (Windows). Naučićete kako da organizujete, snimate, kopirate i koristite vaše podatke (tekst, sliku, muziku, film), kako da uz pomoć Word-a uredite i odštampate tekst. Sa Excel-om bićete u mogućnosti da radite tabelarne kalkulacije, te vršite analitičke i sintetičke analize podataka, kao i da napravite njihovu grafičku interpretaciju. Naučićete i kako da šaljete, primate elektronsku poštu (e-mail), a pretraživanje internet stranica će za vas postati svakodnevnica.

 

I stepen se sastoji iz slijedećih modula:
 • Osnove IT + Operativni sistem - Windows
 • Unos i obrada teksta – Word
 • Tabelarne kalkulacije – Excel
 • Mrežno okruženje + Internet + Email

Predznanje: nije potrebno.

 • Trajanje: 62 časova (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: CPE Priručnik za računarske početnike 345 str. - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 395 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

II stepen: Poslovno-informatičko osposobljavanje (napredni operater na računaru)

Ovaj kurs predstavlja drugi stepen osposobljavanja za operatera na računaru. Njegov zadatak je da proširi opšta znanja stečana na osnovnom kursu, te omogući polaznicima da mogu obavljati složenije računarske operacije potrebne za uredsko poslove. Cilj kursa je da polaznici mogu unaprijediti korištenje aplikacija za uredsko poslovanje, što im omogućava da većinu uredskih problema mogu samostalno riješavati.

 

II stepen se sastoji iz slijedećih modula:
 • Unos i obrada teksta sa daljom poslovnom primjenom Word
 • Tabelarni kalkulatori u poslovnoj primjeni Excel
 • Poslovne prezentacije – Power Point
 • Predznanje: znanje iz stepena I.
 • Trajanje: 60 časova po stepenu (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: CPE Napredno korištenje uredskih aplikacija 365 str. - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 395 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

MS Excel napredno korištenje

Za rad na bolje plaćenim radnim mjestima i veću konkurentnost na tržištu rada, standardni nivo znanja rada na računaru više nije dovoljan. Potrebno je znati više i tako biti ispred drugih. Excel svojim mogućnostima daje prostor za unapređenje traženih znanja.
Kako bi stekli prednost na tržištu rada, zaposleni stalno stiču nova poslovna znanja i vještine. U takvim okolnostima, sve je značajnije ovladati Excel-om i tako olakšati i ubrzati obavljanje poslovnih zadataka.
Excel je program čija  je primjena iz dana u dan sve veća u svim sferama poslovanja. Uspješne domaće i strane kompanije, odlično poznavanje Excel-a stavljaju kao jedan od glavnih uslova za zapošljavanje i profesionalno napredovanje.
Kurs Napredni Excel prilagođen je potrebama najtraženijih zanimanja, a znanja koja se stiču su praktična i primjenljiva u oblastima financijske analize, računovodstva, kontrolinga, konsaltinga, revizije, nauke, menadžmenta, komercijale, sekretarskih poslova, sl.

 

Kurs Napredni Excel namjenjen je:

 • - zaposlenima u firmama, organizacijama, sindikatima kako bi im olakšao poslove poslovne evidencije, obrade podataka, analize, izvještavanja menadžmenta, grafičkih prikaza rezultata;
 • - nezaposlenima, jer je Excel program koji je uslov za posao na svakom konkursu;
 • svim drugim osobama koje vole da rade u ovom popularnom programu.

 

Program kursa Napredni Excel obuhvata:

 • - Imenovanje ćelija, opsega, konstanti, formula;
 • - Sortiranje
 • - Filteri
 • - Područje štampanja
 • - Zaštita podataka
 • - Sve opcije komande Paste
 • - Subtotali
 • - Validacija podataka
 • - Konsolidacija podataka
 • - Kreiranje liste podataka
 • - Uslovno formatiranje
 • - Napedne funkcije
 • - Složene funkcije
 • - Pivot tabele
 • - Složeni grafikoni
 • - Linkovanje podataka

 

Kurs Napredni Excel bazira se na praktičnom radu, uz mnoštvo primjera i interaktivan način učenja, koji podrazumjeva stalnu komunikaciju između polaznika i predavača. Broj polaznika u grupi je ograničen na maksimalno 12, kako bismo, na obostrano zadovoljsto, ostvarili postavljene ciljeve.

 

 • Predznanje: osnovno poznavanje MS Excela.
 • Trajanje: 20 časa (1 mjesec nastave).

U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.

Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 245 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).