•  

 • Obavijesti o nastavi
  Sarajevo

  - Centar za poslovnu edukaciju Sarajevo započinje kurs CATIA V5 – 3d projektovanje u Sarajevu, 8. septembra 2014 godine.

  - Centar za poslovnu edukaciju Sarajevo započinje kurs Grafički dizajn - II stepen: InDesign - prijelom višestraničnih publikacija i priprema za štampu, 9. septembra 2014 godine.


  - TOEFL iBT u 2014 godini možete polagati u Sarajevu i to u sljedećim terminima: 

  30.08.2014. u 10:00 (subota)

  19.09.2014. u 10:00 (petak)

  27.09.2014. u 10:00 (subota)

  17.10.2014. u 10:00 (petak)

  25.10.2014. u 10:00 (subota)

  21.11.2014. u 10:00 (petak)

  29.11.2014. u 10:00 (subota)

  12.12.2014. u 10:00 (petak)

  19.12.2014. u 10:00 (petak)

   
  Tuzla

  - Centar za poslovnu edukaciju Tuzla započinje kurs Opći engleski jezik – „New Cutting Edge“ program - IV Intermediate (B2), u Tuzli, 29. augusta.

  - Centar za poslovnu edukaciju Tuzla započinje kurs Njemački jezik opći - "Studio d" program - A2 (uključuje A2.1 i A2.2), priprema za Goethe i OSD certifikate, u Tuzli, 02. septembra u 18:00h.

   

  - TOEFL iBT u 2014 godini možete polagati u Tuzli i to u sljedećim terminima: 

  09.08.2014. u 10:00 (subota)

  06.09.2014. u 10:00 (subota)

  04.10.2014. u 10:00 (subota)

  08.11.2014. u 10:00 (subota)

  06.12.2014. u 10:00 (subota)


  Raspored časova - Sarajevo
  Sarajevo - sala 1 (zgrada Svjetlost)


   

 

Sarajevo - sala 2 (zgrada Svjetlost)

 

 

Sarajevo - sala 3 (zgrada UPI)

 

 

Raspored časova - Tuzla

Tuzla - velika sala (BIT centar)

 

Tuzla - sala 5 (BIT centar)

 

 

Tuzla - sala 6 (BIT centar)

 

 

Tuzla - sala Taldi 1 (Stupine)

 

 

Raspored časova - Orašje

Orašje - sala 1