•  

 • Obavijesti o nastavi
  Sarajevo

  - Centar za poslovnu edukaciju Sarajevo započinje kurs Grafički dizajn - I stepen: Priprema za štampu, u Sarajevu, 19. avgusta u 17:30h.

  - TOEFL iBT u 2014 godini možete polagati u Sarajevu i to u sljedećim terminima: 

  22.08.2014. u 10:00 (petak)

  30.08.2014. u 10:00 (subota)

  19.09.2014. u 10:00 (petak)

  27.09.2014. u 10:00 (subota)

  17.10.2014. u 10:00 (petak)

  25.10.2014. u 10:00 (subota)

  21.11.2014. u 10:00 (petak)

  29.11.2014. u 10:00 (subota)

  12.12.2014. u 10:00 (petak)

  19.12.2014. u 10:00 (petak)

   
  Tuzla

  - CPE Tuzla započinje kurs Njemački jezik opći - "Studio d" program - A1 (uključuje A1.1 i A1.2), priprema za Goethe i OSD certifikate, u Tuzli, 05. augusta u 16:30h.

  Nastava će se održavati: utorak od 16:30 do 18:00, Sala 006, četvrtak od 16:30 do 18:00, Sala za prezentacije, CPE Tuzla, Trg slobode 16 (BIT centar), Tuzla

  - CPE Tuzla započinje kurs Poslovno-informatičko osposobljavanje, u Tuzli, 05. augusta u 19:30h.

  Nastava će se održavati: utorak od 19:30 do 21:00, Sala 005, srijeda od 19:30 do 21:00, Sala 005 petak od 19:30 do 21:00, Sala 005, CPE Tuzla, Trg slobode 16 (BIT centar), Tuzla

   

  - TOEFL iBT u 2014 godini možete polagati u Tuzli i to u sljedećim terminima: 

  09.08.2014. u 10:00 (subota)

  06.09.2014. u 10:00 (subota)

  04.10.2014. u 10:00 (subota)

  08.11.2014. u 10:00 (subota)

  06.12.2014. u 10:00 (subota)


  Raspored časova - Sarajevo
  Sarajevo - sala 1 (zgrada Svjetlost)


   

 

Sarajevo - sala 2 (zgrada Svjetlost)

 

 

Sarajevo - sala 3 (zgrada UPI)

 

 

Raspored časova - Tuzla

Tuzla - velika sala (BIT centar)

 

Tuzla - sala 4 (BIT centar)

 

 

Tuzla - sala 5 (BIT centar)

 

 

Tuzla - sala Taldi 1 (Stupine)

 

 

Raspored časova - Orašje

Orašje - sala 1