•  

   

 • Obavijesti o nastavi
  Sarajevo

  TOEFL iBT u 2015/2016 godini možete polagati u Sarajevu i to u sljedećim terminima:
  06.11.2015. u 10:00 (petak)
  13.11.2015. u 10:00 (petak)
  14.11.2015. u 10:00 (subota)
  04.12.2015. u 10:00 (petak)
  05.12.2015. u 10:00 (subota)
  11.12.2015. u 10:00 (petak)
  29.01.2016. u 10:00 (petak)
  30.01.2016. u 10:00 (subota)
  12.02.2016. u 10:00 (petak)
  20.02.2016. u 10:00 (subota)
  11.03.2016. u 10:00 (petak)
  18.03.2016. u 10:00 (petak)

   
  Tuzla

  TOEFL iBT u 2015 godini možete polagati u Tuzli i to u sljedećim terminima:
  31.10.2015. u 10:00 (subota)
  14.11.2015. u 10:00 (subota)
  05.12.2015. u 10:00 (subota)


  Raspored časova - Sarajevo
  Sarajevo - sala 1 (zgrada UPI)


   

 

Sarajevo - sala 2 (zgrada Svjetlost)

 

 

Sarajevo - sala 3 (zgrada UPI)

 

 

Raspored časova - Tuzla

Tuzla - velika sala (BIT centar)

 

Tuzla - sala 5 (BIT centar)

 

 

Tuzla - sala 6 (BIT centar)

 

 

Tuzla - sala Taldi 1 (Stupine)

 

 

Tuzla - sala Taldi 2 (Stupine)

 

 

Raspored časova - Orašje

Orašje - sala 1