•  

 • Obavijesti o nastavi
  Sarajevo

  - Centar za poslovnu edukaciju Sarajevo započinje Pripremni kurs za polaganje TOEFL testa u Sarajevu 13. februara.

  - Centar za poslovnu edukaciju Sarajevo započinje kurs Osnove Web dizajna u Sarajevu 26. februara.

  - Centar za poslovnu edukaciju Sarajevo započinje kurs Poslovna informatika, u Sarajevu, 17. februara.

  - TOEFL iBT u 2015 godini možete polagati u Sarajevu i to u sljedećim terminima: 

  14.02.2015. u 10:00 (subota)

  06.03.2015. u 10:00 (petak)

  07.03.2015. u 10:00 (subota)

  10.04.2015. u 10:00 (petak)

  25.04.2015. u 10:00 (subota)

  08.05.2015. u 10:00 (petak)

  23.05.2015. u 10:00 (subota)

  06.06.2015. u 10:00 (subota)

  12.06.2015. u 10:00 (petak)

   
  Tuzla

  - TOEFL iBT u 2015 godini možete polagati u Tuzli i to u sljedećim terminima: 

  14.02.2015. u 10:00 (subota)

  21.03.2015. u 10:00 (subota)

  25.04.2015. u 10:00 (subota)

  23.05.2015. u 10:00 (subota)

  27.06.2015. u 10:00 (subota)


  Raspored časova - Sarajevo
  Sarajevo - sala 1 (zgrada Svjetlost)


   

 

Sarajevo - sala 2 (zgrada Svjetlost)

 

 

Sarajevo - sala 3 (zgrada UPI)

 

 

Raspored časova - Tuzla

Tuzla - velika sala (BIT centar)

 

Tuzla - sala 5 (BIT centar)

 

 

Tuzla - sala 6 (BIT centar)

 

 

Tuzla - sala Taldi 1 (Stupine)

 

 

Tuzla - sala Taldi 2 (Stupine)

 

 

Raspored časova - Orašje

Orašje - sala 1