Centar za poslovnu edukaciju - Bosna i Hercegovina - Sarajevo - Tuzla - Stručno usavršavanje

 

 
 •  

   

 • Stručno usavršavanje
  znanje za usješno poslovanje

 

AutoCAD – osnovne i napredne tehnike 2D grafike

Izrada 2D crteža i 3D modela, vizualizacija i animacija postali su sastavni dio svakog projekta. Potreba za CAD specijalistima vrlo je velika u većini modernih firmi koje se bave projektovanjem, proizvodnjom, planiranjem... Korištenje računara za izradu tehničke i proizvodne dokumentacije kao i građevinskih planova, nacrta i sl. smatra se zahtjevnijim projektantskim zadatkom koji je zbog toga povjeren malobrojnim CAD stručnjacima. Cilj ovog programa je osposobiti polaznike za samostalan rad u poslovima izrade i ažuriranja tehničke dokumentacije koja se koristi kao dio projekta, radioničkog ili izvedbenog plana u industriji, izrade planova gradnje i nacrta u građevinarstvu te crtanja električnih shema i blok dijagrama.

Kurs je namjenjen polaznicima koji nemaju prethodna CAD iskustva, ali je napravljan tako da prirodno i logički slijedi korake u izradi ove vrste crteža. Ovo omogućava polaznicima da lakše razumiju sadržaje koji im se prezentiraju, te da brzo i lako savladaju planirano CAD gradivo. Po završetku kraćih teoretskih prezentacija polaznici će imati priliku da odmah praktično isprobaju sve teoretski obrađene alate i tehnike korištenja CAD alata. Nakon kompletiranja ovog opsežnog bazičnog kursa AutoCAD-a, polaznici će biti u mogućnosti da koriste alate za crtanje i uređivanje, organizuju objekte u slojevima (layer-ima), dodaju tekst i osnovne dimenzije, te pripreme dokument za štampu (plot-anje).

 

Teme kursa:

 1. 1. Razumijevanje radnog prostora i izgleda AutoCAD aplikacije
 2. 2. Upotreba osnovnih alata za crtanje, uređivanje i pregledanje
 3. 3. Organizacija objekata koji se crtaju u layer-e
 4. 4. Umetanje ponovno iskoristivih simbola (blokova)
 5. 5. Priprema plotanja layout-a
 6. 6. Dodavanje teksta, rešetki i dimenzija
 7. 7. Upotreba naprednijih tehnika uređivanja i konstrukcije
 8. 8. Kreiranja lokalnih i globalnih blokova
 9. 9. Podešavanje layer-a, stilova i template-a

 

Predznanje: osnove rada na računaru.

 • Trajanje: 64 časa (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: AutoCAD 2010 2D i AutoCAD LT 2010 2D 800 str - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 635 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

CATIA V5 – 3d projektovanje

CATIA je interaktivni programski paket za trodimenzionalno dizajniranje i proizvodnju. Mogućnosti CATIA-e su ogromne, jer osim crtanja mašinskih dijelova omogućuje i njihovo proračunavanje s obzirom na čvrstoću odabranih materijala, izradu NC programa za NC i CNC strojeve, simulaciju obrade i niz drugih pogodnosti važnih u projektovanju određenog proizvoda i njegovoj izradi. Idući daleko ispred tradicionalnih softverskih CAD alata, CATIA nudi jedinstveno iskustvo digitalnog proizvoda koje dizajnu 3D proizvoda daje život čija je stvarnost bez premca. Hiljade kompanija u raznim industrijama diljem svijeta koriste prednosti i mogućnosti virtualnog dizajna CATIA kako bi osigurale uspjeh svojih proizvoda. Ništa manje nije važna činjenica da CATIA na temelju nacrtanih 3D modela generira tehnološku dokumentaciju za proizvodnju, te da svaka promjena na 3D modelu biva automatski popraćena izmjenama u tehnološkoj dokumentaciji pa je izuzetno olakšana prerada i dorada modela za nove potrebe. Ta činjenica daje novu dimenziju skladištenju gotovo živih modela i razvoju novih projekata uz upotrebu već izrađenih rješenja. Kao program za crtanje, CATIA nudi sve blagodati Windowsa i približena je korisnicima koji nemaju obimna predznanja iz tehničkih disciplina za projektovanje i konstruisanje, jer program nudi niz rješenja kojima se do cilja dolazi lakšim putem.

 

Cilj kursa je da putem organizovanih instrukcija i velikog broja praktičnih primjera, zasnovanih na objašnjenjima po principu korak po korak, pruži odgovarajuća znanja za uspješno korištenje CATIA V5 programa u praksi.

 

Moduli:

 • Radni prostor za kreiranje skica (Sketcher)
 • Radni prostor za projektovanje dijelova (Part Design)
 • Radni prostor za projektovanje sklopa (Assembly Design)
 • Radni prostor za definisanje pogleda i presjeka (Drafting)

 

 • Predznanje: Osnove rada na računaru i poznavanje softverskog paketa AutoCAD
 • Trajanje: 44 časa (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: CATIA V5 - originalna knjiga koju polaznici zadržavaju (uključena u cijenu)
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 435 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

SolidWorks - 3d dizajn proizvoda i objekata

SolidWorks predstavlja višenamjenski programski paket za trodimenzionalno dizajniranje proizvoda i objekata, te pripremu istih za proizvodnju. Ovo je moćan program koji se pored svojih funkcionalnih sposobnosti prije svega odlikuje jednostavnošću korištenja. Izuzetno je pristupačan za rad, a ciljana grupa korisnika jesu tehnička lica koja brzo i jednostavno trebaju da dođu do izgleda svoga konačnog proizvoda ili objekta. Sa svojim veoma logičnim alatima, SolidWorks omogućava dizajnerima da brzo i jednostavno skiciraju svoje ideje, mijenjaju dimenzije i vrše sve što je potrebno kako bi najbržim putem došli od prvobitne zamisli do konačnog proizvoda. Velika prednost koja čini SolidWorks toliko popularnim jeste što nije ograničen na samo jednu, usko specijaliziranu grupu korisnika, već je naprotiv namijenjen za sve korisnike koji se bave dizajniranjem i projektovanjem. Jednostavnost korištenja u kombinaciji sa širokim mogućnostima, uz istovremenu nisku cijenu, su učinile da je SolidWorks danas prodat u preko 1.500.000 licenci širom svijeta u raznim granama industrije i arhitekture. Procjenjuje se kako danas preko 2 miliona inžinjera i dizajnera u preko 165.000 kompanija širom svijeta koriste SolidWorks - sa tendencijom porasta.

Kurs je namjenjen mašinskim i drugim inžinjerima, studentima mašinstva i elektrotehnike, građevincima, arhitektama i svma onima koji se smatraju dizajnerima u širem smislu (modni, likovni i sl) i žele da svoje ideje prenesu u 3D svijet.

Cilj kursa jeste da polaznike poduči konceptima i metodama 3D modeliranja u SolidWorks okruženju. Sa ovim kursem se osim temeljnih znanja iz 3D modeliranja, polaznike podučava i brzom prevođenju svojih idejnih zamisli u virtualnu stvarnost SolidWorks okruženja uz korištenje praktičnih primjera iz prakse.

 

Nakon kompletiranja kursa, polaznici će biti u stanju da:
- Naprave jednostavne solid modele iz svakodnevnog okruženja te da koriste mogućnosti površinskog okruženja.
- Upotpune svoj dizajn sa sklapanjem pojedinačno oblikovanih dijelova u konačnu cjelinu.
- Konvertuju modele u različite formate u cilju razmjene 3D podataka između različitih CAD paketa.
- Naprave 2D tehničku dokumentaciju na osnovu postojećeg 3D modela.
- Stvore bazične modele koji se prave od limova.
- Samostalno prođu kroz proces generisanja fotorealistične slike (Render) datog modela/sklopa. Ovo podrazumijeva podešavanje svjetla, njegovog intenziteta, sjene, pravca iz kojeg dolazi osvjetljenje, sliku pozadine kao i sl.

 

Moduli:
Radni prostor za projektovanje dijelova (Part Design)
Radni prostor za projektovanje sklopa (Assembly Design)
Radni prostor za definisanje pogleda i presjeka (Drawing)
Radni prostor za stvaranje fotorealistične slike (Render tools)
Radni proctor za rad sa limovima (Sheet Metals)

 

 • Predznanje: Osnove rada na računaru i poznavanje 2D crtanja na računaru (npr. AutoCAD)
 • Trajanje: 52 časa (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: SolidWorks - originalna knjiga koju polaznici zadržavaju (uključena u cijenu)
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Cijena: 515 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Autodesk 3ds MAX

Ovaj kurs je namijenjen onima koji imaju osnovna znanja 2D računarske grafike i žele ta znanja da dopune i znanjem 3D grafike. Od onih koji se bave pripremom štampe, animacijama za video produkciju, 3D vizualizacijama u arhitekturi ili nekim drugim 3D modeliranjem. Tokom obrazovnog procesa moći ćete upoznati i usvojiti sve prednosti 3D okruženja da bi na kraju samostalno izrađivali 3D modele, animirali scene, ubacivali efekte, svjetla, kamere i izradili kompletan projekt vizalizacije u tri dimenzije. Dobro modeliranje je bitno ali to je samo pola posla, kvalitetni, znalački urađeni materijali su ono što izdvaja dobar rendering od lošeg, te je radi toga materijalima dat veći broj lekcija u predavanjima. Cilj obrazovanja je sticanje novih znanja i vještina koje obavlja 3D dizajner. Polaznik će usvojiti rad sa 3D modelima, kamerama, svjetlima, materijalima i efektima koje će u završnome djelu sklopiti u jednu cjelinu, odnosno u animaciju.

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru i poznavanje osnova 2D grafike.

 • Trajanje: 66 časova (3 mjeseca nastave).

 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Cijena: 696 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).