• Početna
 • O nama
 • Certificiranje
 • Engleski jezik
 • Polaganje TOEFL iBT testa
 • Njemački jezik
 • Poslovno-informatičko osposobljavanje
 • Grafički i web dizajn
 • AutoCAD, CATIA, 3ds MAX
 • AutoCAD - I stepen
 • AutoCAD - II stepen
 • CATIA V5
 • Autodesk 3ds MAX
 • Raspored časova i obavijesti
 • Partneri
 • Često postavljana pitanja
 • Prijava na kurs
 • Kontakt
 •  
  Upis u radnu knjižicu

   

   

  Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Polaznici naših kurseva pristupaju završnom ispitu, te ukoliko ga uspješno polože dobivaju CPE certifikat o osposobljavanju i prateću dokementaciju, te nakon toga mogu izvršiti upis zvanja u radnu knjižicu u službi rada svoje općine u Federaciji BiH. Upis u radnu knjižicu potvrđuje vaše znanje, te vam olakšava zaposlenje ili unaprijeđenje.

   

  Garancija
  100% zadovoljstvo

   

   

  Sigurnost u vrhunsku uslugu koju pružamo svojim klijentima nam omogućava da damo maksimalne garancije za vaš novac. Ukoliko niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kurseva u Centru za poslovnu edukaciju, a bili ste na nastavi najmanje 90% predviđenog broja časova, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika u narednih 4 mjeseca.

   

   

   

 

 

 

 

 

 
 •  

 •  

  Stručno usavršavanje
  znanje za usješno poslovanje

  Izrada 2D crteža i 3D modela, vizualizacija i animacija postali su sastavni dio svakog projekta, dok komunikacija putem Interneta uveliko ubrzava proces projektovanja i poboljšava koordinaciju između projektanta, investitora i tima na terenu. Potreba za CAD specijalistima vrlo je velika u većini modernih firmi koje se bave projektovanjem, proizvodnjom, planiranjem... Korištenje računara za izradu tehničke i proizvodne dokumentacije kao i građevinskih planova, nacrta i sl. smatra se zahtjevnijim projektantskim zadatkom koji je zbog toga povjeren malobrojnim CAD stručnjacima. Cilj ovog programa je osposobiti polaznike za samostalan rad u poslovima izrade i ažuriranja tehničke dokumentacije koja se koristi kao dio projekta, radioničkog ili izvedbenog plana u industriji, izrade planova gradnje i nacrta u građevinarstvu te crtanja električnih shema i blok dijagrama.

   

  Nakon položenog završnog ispita izdaje se Certifikat o osposobljavanju, odobren od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, koji omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.


 

I stepen: AutoCAD – osnove tehničke 2D grafike

Osnovni zadatak ove edukacijske cjeline je kreiranje i uređivanje profesionalnih 2D crteža. Kurs je namjenjen studentima koji nemaju prethodna CAD iskustva, ali je napravljan tako da prirodno i logički slijedi korake u izradi ove vrste crteža. Ovo omogućava polaznicima da lakše razumiju sadržaje koji im se prezentiraju, te da brzo i lako savladaju planirano CAD gradivo. Po završetku kraćih teoretskih prezentacija studenti će imati priliku da odmah praktično isprobaju sve teoretski obrađene alate i tehnike korištenja CAD alata. Nakon završetka ovog kursa AutoCAD-a, polaznici će biti u mogućnosti da koriste alate za crtanje i uređivanje, organizuju objekte u slojevima (layer-ima), dodaju tekst i osnovne dimenzije, te pripreme dokument za štampu (plot-anje).

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru.
 • Trajanje: 40 časova (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: AutoCAD 2010 2D i AutoCAD LT 2010 2D 800 str - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 345 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

II stepen: AutoCAD – napredne tehnike 2D grafike

Na ovom kursu polaznici su upoznaju sa naprednim tehnikama 2D korištenja AutoCAD programa. Napredni objekti za rad sa tesktom, kreiranje tabela, definiranje dinamičkih blokova i atributa, upotreba eksterno referenciranih datoteka i datoteka sa slikama, kreiranje set-ova tabela, CAD Management i sistem podešenja.

 

 • Predznanje: AutoCAD I stepen i minimalno 80 sati rada na AutoCAD-u.
 • Trajanje: 40 časova (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: AutoCAD 2010 2D i AutoCAD LT 2010 2D 800 str - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 345 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

CATIA V5 – 3d projektovanje

CATIA je interaktivni programski paket za trodimenzionalno dizajniranje i proizvodnju. Mogućnosti CATIA-e su ogromne, jer osim crtanja mašinskih dijelova omogućuje i njihovo proračunavanje s obzirom na čvrstoću odabranih materijala, izradu NC programa za NC i CNC strojeve, simulaciju obrade i niz drugih pogodnosti važnih u projektovanju određenog proizvoda i njegovoj izradi. Idući daleko ispred tradicionalnih softverskih CAD alata, CATIA nudi jedinstveno iskustvo digitalnog proizvoda koje dizajnu 3D proizvoda daje život čija je stvarnost bez premca. Hiljade kompanija u raznim industrijama diljem svijeta koriste prednosti i mogućnosti virtualnog dizajna CATIA kako bi osigurale uspjeh svojih proizvoda. Ništa manje nije važna činjenica da CATIA na temelju nacrtanih 3D modela generira tehnološku dokumentaciju za proizvodnju, te da svaka promjena na 3D modelu biva automatski popraćena izmjenama u tehnološkoj dokumentaciji pa je izuzetno olakšana prerada i dorada modela za nove potrebe. Ta činjenica daje novu dimenziju skladištenju gotovo živih modela i razvoju novih projekata uz upotrebu već izrađenih rješenja. Kao program za crtanje, CATIA nudi sve blagodati Windowsa i približena je korisnicima koji nemaju obimna predznanja iz tehničkih disciplina za projektovanje i konstruisanje, jer program nudi niz rješenja kojima se do cilja dolazi lakšim putem.

 

Cilj kursa je da putem organizovanih instrukcija i velikog broja praktičnih primjera, zasnovanih na objašnjenjima po principu korak po korak, pruži odgovarajuća znanja za uspješno korištenje CATIA V5 programa u praksi.

 

Moduli:

 • Radni prostor za kreiranje skica (Sketcher)
 • Radni prostor za projektovanje dijelova (Part Design)
 • Radni prostor za projektovanje sklopa (Assembly Design)
 • Radni prostor za definisanje pogleda i presjeka (Drafting)

 

 • Predznanje: Osnove rada na računaru i poznavanje softverskog paketa AutoCAD
 • Trajanje: 44 časa (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: CATIA V5 - originalna knjiga koju polaznici zadržavaju (uključena u cijenu)
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Tuzla

 

Cijena: 375 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Autodesk 3ds MAX

Ovaj kurs je namijenjen onima koji imaju osnovna znanja 2D računarske grafike i žele ta znanja da dopune i znanjem 3D grafike. Od onih koji se bave pripremom štampe, animacijama za video produkciju, 3D vizualizacijama u arhitekturi ili nekim drugim 3D modeliranjem. Tokom obrazovnog procesa moći ćete upoznati i usvojiti sve prednosti 3D okruženja da bi na kraju samostalno izrađivali 3D modele, animirali scene, ubacivali efekte, svjetla, kamere i izradili kompletan projekt vizalizacije u tri dimenzije. Dobro modeliranje je bitno ali to je samo pola posla, kvalitetni, znalački urađeni materijali su ono što izdvaja dobar rendering od lošeg, te je radi toga materijalima dat veći broj lekcija u predavanjima. Cilj obrazovanja je sticanje novih znanja i vještina koje obavlja 3D dizajner. Polaznik će usvojiti rad sa 3D modelima, kamerama, svjetlima, materijalima i efektima koje će u završnome djelu sklopiti u jednu cjelinu, odnosno u animaciju.

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru i poznavanje osnova 2D grafike.

 • Trajanje: 66 časova (3 mjeseca nastave).

 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa, a omogućava upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Cijena: 665 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).