Obuka Programiranje CNC mašina i primjena CNC 3D simulatora

   

  Garancija

  100% zadovoljstvo

   

   

  Sigurnost u vrhunsku uslugu koju pružamo svojim klijentima nam omogućava da damo maksimalne garancije za vaš novac. Ukoliko niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa u Centru za poslovnu edukaciju, a prisustvovali ste nastavi najmanje 90% časova, imate pravo da besplatno ponovo prisustvujete istom kursu u naredna 2 mjeseca.

   

  Ostvarite popust

  Stalni polaznici

  Nakon završetka bilo kojeg kursa u Centru za poslovnu edukaciju, polaznicima se odobrava popust od 5% na sve ostale edukacije koje nudimo.

  Dovedi prijatelja

  Za svakog vašeg prijatelja kojeg upišete u Centar za poslovnu edukaciju, vi dobivate popust od 5% na slijedeći kurs.

   

  Studenti i nezaposleni

  Svim učenicima, studentima i nezaposlenima, na osnovu indexa ili potvrde, odobravamo popust od 10% na sve edukacije

   

 

 

 

PRAKTIČNA ONLINE OBUKA

Programiranje CNC mašina i primjena CNC 3D simulatora

 

Naredna grupa počinje u septembru 2022. online, uživo sa predavačem.


Prijavite se na vrijeme, broj mjesta je ograničen na 10 učesnika. Online nastava se održava uživo sa predavačem uz potpunu interaktivnost kao u učionici.

 

 • Jedno od najtraženijih zanimanja danas kako u BiH, tako i u svijetu je operater - programer CNC mašina (CNC = Computer Numerical Control). Moderna industrija je nezamisliva bez ovih mašina. Rad na CNC mašini zahtjeva osnovno poznavanje tehničkih crteža – analiza tehničke dokumentacije (npr. oznake u tehničkim crtežima, standarde, kotiranje, tolerancije) i osnovno znanje o mašinskoj struci (npr. poznavanje koordinatnog sistema, te orijentacija u njima). Programiranje CNC mašina vrši se na više načina: ISO programiranje (preko G-kodova), dijalog programiranje (programiranje preko simbola ili crteža) i CAD/CAM programiranje (2D/3D programiranje – pomoću posebnog programa/softvera.

   

  Ciljevi obuke

  Cilj ove potpuno praktične obuke jeste osposobiti polaznike da ovladaju CNC programiranjem te da primjene znanje na CNC 3D simulatoru. Pomenuti simulator predstavlja najklasičnije glodalice i strugove koji omogućava polazniku da nauči kako raditi s mašinom bez stvarne mašine. Svaka obuka CNC operatera počinje radom na simulatoru gdje polaznici kroz različite vježbe uče pravilno programiranje CNC mašina.

   

  Polaznici su nakon ove obuke spremni sa malim brojem dodatnih sati prilagoditi se svakoj industrijskoj CNC mašini.

   

 • Nakon završetka obuke polaznici će imati znanje iz:

  - postupaka obrade struganjem i glodanjem

  • - osnove upravljanja CNC mašinom
  • - programiranja CNC mašinom preko G i M kodova
  • - generisanja G koda
  • - prebacivanje G koda na mašinu
  • - manuelnog programiranja
  • - simulacije CNC programa na CNC 3D simulatoru

   

Obuka je podijeljena na dva dijela

 

CNC struganje (23 časa)
 • - postupak obrade struganjem
 • - alati za struganje
 • - standardne G, M i T funkcije koda u CNC programiranju
 • - praktični primjeri izrade manuelnog programiranja sa obuhvaćenim svim G, M i T kodovima
 • - rad na CNC 3D simulatoru: prebacivanje koda na mašinu, odabir steznog i reznog alata, nulovanje mašine i alata, simulacija CNC programa na mašini

 

CNC glodanje (23 časa)
 • - postupak obrade glodanjem
 • - alati za glodanje
 • - standardne G, M i T funkcije koda u CNC programiranju
 • praktični primjeri izrade manuelnog programiranja sa obuhvaćenim svim G, M i T kodovima
 • - rad na CNC 3D simulatoru: prebacivanje koda na mašinu, odabir steznog i reznog alata, nulovanje mašine i alata, simulacija CNC programa na mašini

 

Preduslovi za pohađanje obuke

- Rad na CNC mašini zahtjeva osnovno poznavanje tehničkih crteža – analiza tehničke dokumentacije (npr. oznake u tehničkim crtežima, standarde, kotiranje, tolerancije) i osnovno znanje o mašinskoj struci (npr. poznavanje koordinatnog sistema, te orijentacija u njima).

- Osnovno iskustvo u radu sa jednim od CAD programa (npr. Auto Cad). Za polaznike koji nemaju ova prethodna iskustva, preporučujemo pohađanje naše online obuke AutoCAD, te nakon toga pohađanje obuke CNC programiranje. Više informacija o AutoCAD obuci na ovoj stranici.

- Osnovno poznavanje engleskog jezika, s obzirom da su svi programi za programiranje CNC mašina na engleskom jeziku.

 

Ostale informacije

Literatura obezbjeđena za sve teme u PDF formatu kao i detaljno objašnjenje svih kodova koji se koriste u programiranju. Sve praktične primjere polaznici će programirati i simulirati zajedno sa predavačem.

Preduslovi za online nastavu: računar sa minimalno 8 GB RAM memorije (koji nije stariji od 5-7 godina) te Internet minimalno 5 Mbps brzine.

 • Trajanje: 46 časova (8 sedmica nastave).
 • U cijenu je uključeno izdavanje akreditovanog CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

Naredna online grupa počinje u septembru 2022. online, uživo sa predavačem; prijavite se na vrijeme, broj mjesta je ograničen.

 

Cijena 695 KM.

Cijena sa 20 % popusta: 555 KM

Plaćanje za ovu obuku je moguće u dvije jednake rate ili do 6 rata putem shopping kartica Unicredit i Raiffeisen banke, te jednokratno putem PayPala.