Centar za poslovnu edukaciju - Bosna i Hercegovina - Sarajevo - Tuzla - Reference
 

 

 

Centar za poslovnu edukaciju
znanje za uspješno poslovanje

- "Arhitektonski atelje 4" d.o.o.
- ABC-1968 d.o.o. Sarajevo
- Addiko Bank d.d.
- ADinvest d.o.o. Sarajevo
- Advokat Amila Imamovic, Sarajevo
- Agencija za Državnu službu Federacije BiH
- Agencija za knjigovodstvo FAIR Sarajevo
- Agencija za policijsku podršku - potporu
- ALMA RAS d.o.o. Olovo
- American Councils for International Education
- Argeta d.o.o. Sarajevo
- Asocijacija XY
- AstraZeneca B-H d.o.o. Sarajevo
- Atlantbh d.o.o. Sarajevo
- AVAXNet d.o.o. Lukavac
- Aviotrans d.o.o. Sarajevo
- BBM-VAREŠ d.o.o. Vareš
- Blue River d.o.o. Sarajevo
- Bosnalijek d.d.
- BRAMAC Krovni Sistemi d.o.o. Sarajevo
- Cargo-partner doo
- Centra za ekologiju i energiju Tuzla
- Centralna banka Bosne i Hercegovine
- ComTrade d.o.o.
- CS Computer Systems d.o.o. Sarajevo
- d.d. Dom SPI Sarajevo
- DataLab BH d.o.o.
- DEA Group d.o.o.
- Direkcija cesta Tuzlanskog kantona
- Direkcija za puteve Kantona Sarajevo
- DIZART d.o.o. Sarajevo
- Drvodom d.o.o. Sarajevo
- Ekonomski Fakultet Univerziteta u Sarajevu
- eKupon d.o.o. Srajevo
- Elektroprijenos BiH
- europroNET Bosnia d.o.o.
- FCL Lukavac
- Fondacija Boris Divkovic
- GAUSS d.o.o.
- Gebrüder Weiss d.o.o
- General Engineering d.o.o.
- Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini
- GOPA mbH - Representative Office in B&H
- Gorenje COMERC d.o.o. Sarajevo
- Graewe Tadiv d.o.o. Konjic
- Husović d.o.o. Sarajevo
- Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Banja Luka
- Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Mostar
- Imtec d.o.o. Sarajevo
- INFO-KOD d.o.o. Nova Bila, PJ Sarajevo
- INTELBIRO d.o.o. Sarajevo
- Interenergo d.o.o. Sarajevo
- INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU
- Intesa Sanpaolo Banka
- IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo
- JKP VISOKO d.o.o. Visoko
- JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo"
- JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla u Tuzli
- JU Bosansko kulturni centar Sarajevo
- JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije KS
- JZU "Zdravstveni centar Brčko"
- KEA - Invest d.o.o. Sarajevo
- KIM TEC d.o.o.
- KJKP "RAD" d.o.o.
- Klas d.d. Sarajevo
- L.G.S.F. d.o.o. Sarajevo
- Linden d.o.o.
- LIVA Energy d.o.o. Sarajevo
- Logosoft d.o.o. Sarajevo
- Lutrija BiH d.o.o.
- Lyoness d.o.o. Sarajevo
- Mack IT d.o.o.
- Medijske inicijative, udruženje za razvoj medija i promociju profesionalnog novinarstva
- Medžlis islamske zajednice Sarajevo
- Mikrokreditna fondacija "Sunrise"
- Mikrokreditna fondacija EKI
- Ministarstvo razvoja i poduzetništva - Tuzlanskog kantona
- Mistral Technologies
- MKF LIDER
- MOJA BANKA D.D. SARAJEVO
- MOORE CSI d.o.o. Sarajevo
- Multiline d.o.o. Tuzla
- Njemačko društvo za međunarodnu saradnju
- NLB Banka d.d., Sarajevo
- Nova banka AD Banja Luka
- OIKOS d.o.o. Sarajevo
- Okružni zatvor poluotvorenog tipa, Tuzla
- Općina Novo Sarajevo
- Općina Vlasenica
- Općine Centar Sarajevo
- Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
- ORACLE
- Partner mikrokreditna organizacija
- Petrlo BH oil company d.o.o. Sarajevo
- Pharma Maac d.o.o. Sarajevo
- PIK d.o.o.
- Pin-B Consulting & investment
- Planjax Komerc d.o.o.
- Polimac Company d.o.o.
- Prevent BH d.o.o. Visoko
- R&S d.o.o. Sarajevo
- Regeneracija d.o.o.
- Registar vrijednosnih papira u FBiH, d.d.
- Rudnik Krečnjaka Vijenac d.o.o. Lukavac
- Saplast d.o.o.
- Sarajevo Business Consulting d.o.o.
- Sarajevo osiguranje d.d.
- SCHACHERMAYER d.o.o. Sarajevo
- Schenker d.o.o. Sarajevo
- SEB DEVELOPPEMENT - Representative Office Bosnia-Herzegovina
- Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Općine Tuzla
- SNV Netherlands Development Organization Sarajevo
- SODA Sisecam lukavac
- Sparkasse Bank dd BiH
- Studiomaderna d.o.o. Sarajevo
- SYS Company
- Tehnix d.o.o., Sarajevo
- Templeville Developments LTD BiH d.o.o.
- TVSA - Televizija Sarajevo
- Udruženje „Inicijativa za razvoj i saradnju u Bosni i Hercegovini“ Banja Luka
- Udruženje „Tuzlanska Amica“ Tuzla
- Udruženje građana ''Nešto Više''
- Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u FBIH
- Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla
- UG Obala ART Sarajevo
- UniLab d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine
- Univerzitet u Travniku
- VALICON d.o.o.

- Preko 10000 individualnih polaznika