Centar za poslovnu edukaciju - Bosna i Hercegovina - Sarajevo - Tuzla - Seminari


 
 •  

  Trening pravna zaštita u procesima javnih nabavki

 • Ovaj trening je namijenjen naručiocima i ponuđačima da uspješno riješe pitanja i nedoumice sa kojima se susreću u praksi. Posao zaposlenika koji izravno rade u procesu javnih nabavki je jako stresan i svaka greška može biti odlučujuća za učesnike u postupku. Stoga smo vam na raspolaganju da kroz praktične primjere pomognemo u rješavanju bar dijela vaših problema.

 • Trening je namijenjen zaposlenicima i rukovodiocima koji izravno rade u procesu javne nabavke kod naručioca i ponuđača i članovima Komisije za javne nabavke i svima onim koje interesuje navedena tematika.
  U okviru teme - pravne zaštite, proći ćemo kroz praktične primjere najčešćih pogrešaka koje čine ugovorni organi i ponuđači.

 • Najčešće greške koje ugovorni organi čine pri pripremi tenderske dokumentacije u odnosu na kvalifikacione kriterije, odabir vrste postupka i pripremu tehničke specifikacije. Razjasnit ćemo greške koje su odlučujuće za odbacivanje ponude ponuđača kao neprihvatljive.

 • Objasniti ćemo pojmove okvirnog sporazuma, neprirodno niske cijene ponude, preferencijalnog tretmana domaćeg i podugovaranja te njihovu primjenu u praksi.

 

Tematske cjeline1. Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki

 • - Izjavljivanje žalbe
 • - Rokovi u postupku pravne zaštite
 • - Procedure u žalbenom postupku
 • - Odlučivanje URŽ/KRŽ-a
 • - Postupanje po rješenjima URŽ/KRŽ-a
 • - Praksa URŽ/KRŽ

 

2. Izrada tenderske dokumentacije/ponude  - uočene greške pri izradi istih

 

3. Pojmovi: Okvirni sporazum, neprirodno niska ponuđena cijena i podugovaranje.

 • - Okvirni sporazum
 • - Kad je cijena neprirodno niska?
 • - Zahtjev za pojašnjenje i pojašnjenje neprirodno niske cijene,
 • - Razlozi za odbijanje ponude zbog neprirodno niske cijene,
 • - Razlike između konzorcija i podugovaranja i kada se primjenjuje podugovaranje
 • - Uočene greške u dosadašnjoj primjeni važeće legislative u odnosu na navedene pojmove
 • - Praksa URŽ-a u rješavanju žalbi koje su posledice navedenih pojmova

4. Odgovori na vaša pitanja


BONUSPrilikom prijave na trening svaki učesnik ima mogućnost unaprijed postaviti pitanje koje će se obrađivati tokom treninga.
Svaki trening je ograničen na maksimalno 30 učesnika.

 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJASARAJEVO: 23.05.2017., 09-16h, Centar za poslovnu edukaciju, Kolodvorska 5
TUZLA: 24.05.2017., 09-16h, Centar za poslovnu edukaciju, Aleja Alije Izetbegovića 10

 

CERTIFIKATIPo završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

 

TRENERVildan Đurović, Certificirani trener za javne nabavke
Rođen u Parizu, u Sarajevu završava osnovnu i srednju školu, dok je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1998. godine. Profesionalnu karijeru započinje u Željeznicama FBiH, u periodu od 2002. do 2005. godine je vodio Projekat implementacije obnove Željeznica u Bosni i Hercegovini koji je finansiran od Evropske investicijske banke i EBRD-a., po završetku projekta prelazi u BH Telecom Sarajevo. U BH Telecomu obnaša niz odgovornih rukovodećih funkcija iz oblasti javnih nabavki kao i ekonomsko – finansijskih poslova. U 2014. godini je imenovan od Parlamentarne skupštine BiH na funkciju Člana Ureda za razmatranje žalbi BiH kao ekspert iz oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog poslovnog upravljanja. Trenutno je rukovodilac sektora u BH Telecomu. Tokom svoje poslovne karijere završio je niz stručnih i specijalističkih seminara iz oblasti strateškog menadžmenta, javnih nabavki i poslovnog pregovaranja. Posjeduje dvodecenijsko iskustvo iz nabavki i komercijalnog poslovanja a posjeduje certifikat za ovlaštenog predavača javnih nabavki u BiH.

 

PRIJAVAPrijavite se odmah jer broj mjesta je ograničen na 30! On line prijavu popuniti za svakog učesnika posebno.

 

KOTIZACIJAPovodom 10 godina uspješnog rada Centar za poslovnu edukaciju poklanja 20 % popusta na sve edukacije, treninge i seminare. Navedene cijene su sa uključenim popustom.
Po učesniku: 155,00 KM (cijena sa PDV).

Popust za rane prijave do 15. maja – kotizacija iznosi 125 KM (cijena sa PDV).

Za dva i više učesnika iz iste firme/organizacija odobravamo dodatni popust od 10 %.
U cijenu je uključen ručak i osvježenje tokom pauza.

Budžetskim korisnicima odobravamo odgodu plaćanja (uz popunjenu prijavu).