Poslovni seminari, radionice i treninzi
 

Seminari i webinari u najavi

 

Seminari u septembru 2022.

Najave uskoro

 

 

Povjerenje su nam ukazale vodeće BH firme i organizacije

 

 

Završeni seminari i webinari

 

 • Kako uspješno izgraditi strateške odnose sa poslovnim partnerima
 • Osnove uspješne prodaje
 • Digitalni potpisi u BiH
 • Webinar - Zakon o slobodi pristupa informacijama
 • Agilno upravljanje projektima
 • Kako razumjeti finansijske izvještaje

 • Novi pravilnik o kancelarijskom poslovanju
 • Primjena GDPR-a i Zakona o zaštiti ličnih podataka
 • Uvod u EU grantove - kako do bespovratnih sredstava za privatne firme i javni sektor
 • Osnove kontrolinga u praksi
 • Customer Experience Masterclass
 • Upravljanje i minimiziranje rizika na projektima
 • Poslovni projekt menadžment
 • Upravni postupak i upravni spor u praksi
 • Forenzičko računovodstvo i otkrivanje prevara

  Proces selekcije i zapošljavanje

  Kontroling upravljanja projekatima, troškovima i prihodima

  Moć prodaje (Cross-sell i Up-sell tehnike)

  Efikasna interna komunikacija

  Uspješna prezentacija

  Finansije za nefinansijaše

  Moć prodaje

  Kako do strateškog partnera za mala i srednja preduzeća kroz dokapitalizaciju ili prodaju udijela investicionim fondovima

  Praktična priprema i pisanje projekata za EU fondove za privatni i javni sektor

  Javne nabavke za ponuđače: Priprema tenderske dokumentacije s osvrtom na E-nabavke

  Zaštita ličnih podataka

  Javni nastupi, odnosi s medijima i moć uvjeravanja publike

  Praktična primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama sa osvrtom na Zakon o zaštiti ličnih podataka

  Upravljanje radnim učinkom

  Efikasno upravljanje vremenom

  Upravljanje poslovnim procesima

  Korporativno upravljanje

  Vođenje projekata u MS Project-u

  Aktivirajte lične potencijale

  Kako uspješno i profitabilno poslovati sa ključnim kupcima na tržištu roba široke potrošnje (FMCG)

  IBM SPSS Statistics u praksi

  Zaštita ličnih podataka u cyber svijetu

  Horizon 2020 radionica

  Facebook i Instagram oglašavanje