Seminari i webinari u najavi

 

Uskoro novi seminari u najavi

 


Povjerenje su nam ukazale vodeće BH firme i organizacije

 

Završeni seminari i webinari

 

Osnove uspješne prodaje

Napredne vještine prodaje: pregovaranje i upravljanje poslovnim partnerima

Korporativno upravljanje informacijskom sigurnošću

Kako uspješno izgraditi strateške odnose sa poslovnim partnerima

Digitalni potpisi u BiH - praksa i zakonska regulativa

Webinar - Zakon o slobodi pristupa informacijama

Agilno upravljanje projektima

Kako razumjeti finansijske izvještaje

Novi pravilnik o kancelarijskom poslovanju

Primjena GDPR-a i Zakona o zaštiti ličnih podataka

Uvod u EU grantove - kako do bespovratnih sredstava za privatne firme i javni sektor

Osnove kontrolinga u praksi

Customer Experience Masterclass

Upravljanje i minimiziranje rizika na projektima

Poslovni projekt menadžment

Upravni postupak i upravni spor u praksi

Forenzičko računovodstvo i otkrivanje prevara

Proces selekcije i zapošljavanje

Kontroling upravljanja projekatima, troškovima i prihodima

Moć prodaje (Cross-sell i Up-sell tehnike)

Efikasna interna komunikacija

Uspješna prezentacija

Finansije za nefinansijaše

Moć prodaje

Kako do strateškog partnera za mala i srednja preduzeća kroz dokapitalizaciju ili prodaju udijela investicionim fondovima

Praktična priprema i pisanje projekata za EU fondove za privatni i javni sektor

Javne nabavke za ponuđače: Priprema tenderske dokumentacije s osvrtom na E-nabavke

Zaštita ličnih podataka

Javni nastupi, odnosi s medijima i moć uvjeravanja publike

Praktična primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama sa osvrtom na Zakon o zaštiti ličnih podataka

Upravljanje i povećanje radnog učinka zaposlenika

Efikasno upravljanje vremenom

Upravljanje poslovnim procesima

Korporativno upravljanje

Vođenje projekata u MS Project-u

Aktivirajte lične potencijale

Kako uspješno i profitabilno poslovati sa ključnim kupcima na tržištu roba široke potrošnje (FMCG)

IBM SPSS Statistics u praksi

Zaštita ličnih podataka u cyber svijetu

Horizon 2020 radionica

Digitalni marketing