Centar za poslovnu edukaciju - Bosna i Hercegovina - Sarajevo - Tuzla - Certificiranje


 

 

 

 

 

Seminari i treninzi u najavi

 

 

Završeni seminari i treninzi

Digitalni potpisi - SARAJEVO 16. juli, Hotel Hills

Efikasna interna komunikacija

Uspješna prezentacija

Finansije za nefinansijaše

Zaštita ličnih podataka

Upravljanje radnim učinkom

Projekt menadžment

Proces selekcije kandidata pri zapošljavanju

Efikasno upravljanje vremenom

Upravljanje poslovnim procesima

Korporativno upravljanje

MS Project

Aktivirajte lične potencijale