Centar za poslovnu edukaciju - Bosna i Hercegovina - Sarajevo - Tuzla - Seminari


 

TRENING - PRAVNA ZAŠTITA U PROCESIMA JAVNIH NABAVKI

 

SEMINAR - KLJUČNE FAZE PROCESA LIČNE PRODAJE