Seminari - CPE
 

 

Povjerenje su nam ukazale vodeće BH firme i organizacije

 

Seminari i radionice u najavi

 

Moć prodaje
SARAJEVO - 13. mart 2020.

 

Kako do strateškog partnera za mala i srednja preduzeća kroz dokapitalizaciju ili prodaju udijela investicionim fondovima

SARAJEVO - 25. mart 2020.

 

Praktična priprema i pisanje projekata za EU fondove za privatni i javni sektor
SARAJEVO - 26. i 27. mart 2020.

 

GDPR i Zakon o zaštiti ličnih podataka
SARAJEVO
- 8. i 9. april 2020.

 

EU grantovi - kako do bespovratnih sredstava za privatne firme i javni sektor
SARAJEVO
7. i 8. maj 2020.

 

Završeni seminari i radionice

Forenzičko računovodstvo i otkrivanje prevara

Proces selekcije kandidata pri zapošljavanju

Kontroling upravljanja projekatima, troškovima i prihodima

Moć prodaje (Cross-sell i Up-sell tehnike)

Efikasna interna komunikacija

Uspješna prezentacija

Finansije za nefinansijaše

Javne nabavke za ponuđače: Priprema tenderske dokumentacije s osvrtom na E-nabavke

Zaštita ličnih podataka

Javni nastupi, odnosi s medijima i moć uvjeravanja publike

Praktična primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama

Upravljanje radnim učinkom

Projekt menadžment u praksi

Efikasno upravljanje vremenom

Upravljanje poslovnim procesima

Korporativno upravljanje

MS Project

Aktivirajte lične potencijale

Digitalni potpisi

Kako uspješno i profitabilno poslovati sa ključnim kupcima na tržištu roba široke potrošnje (FMCG)

IBM SPSS Statistics u praksi

Zaštita ličnih podataka u cyber svijetu

Horizon 2020 radionica

Facebook i Instagram oglašavanje