Stručno usavršavanje - CPE

 

 
 •  

 • Stručno usavršavanje
  znanje za usješno poslovanje

 

Autodesk 3ds MAX – 3d modeliranje i vizualizacija

Ovaj kurs je namijenjen onima koji žele zakoračiti u svijet 3d modeliranja i vizualizacije. Od onih koji se bave pripremom štampe, animacijama za video produkciju, 3D vizualizacijama u arhitekturi, projektovanjem namještaja, enterijera ili nekim drugim 3D modeliranjem. Tokom obrazovnog procesa upoznat ćete i usvojiti sve prednosti 3D okruženja da bi na kraju samostalno izrađivali 3D modele, animirali scene, ubacivali efekte, svjetla, kamere i izradili kompletan projekt vizalizacije u tri dimenzije. 

Autodesk 3ds Max je najpopularnija aplikacija za rad u 3D prostoru. Pogodna je za modeliranje u ovom okruženju kroz izradu grafike-slike i animiranje. Korištenjem specijalnih i mnogobrojnih efekata, ova aplikacija omogućava i izradu video montaža. Ovdje je jako važno naglasiti kompatibilnost sa AutoCAD-om što ovoj aplikaciji daje mnoge prednosti u odnosu na druge programe koji služe za modeliranje, animiranje i renderiranje. 3D studio omogućava fantastičnu podršku za razvoj igara, vizualne efekte umjetnika i grafičkih dizajnera s jedne strane, i arhitekata, dizajnera, inženjera, stručnjaka za vizualizaciju sa druge.

Ono što ga izdvaja od konkurencije je jednostavnost upotrebe, prilagođenost inženjerskim softverima, direktne veze sa istima, veliki broj korisnika i velike količine materijala za učenje. Predstavlja apsolutni standard za vizualizaciju, najrasprostranjeniji i najčešće korišćen 3D softver. 3Ds Max je softver koji je 25 godina na tržištu, i sa svojom paletom alatki za modeliranje i vizualizaciju u koje je uloženo nešto više od 25 godina intenzivnog razvoja predstavlja izuzetno moćan alat za prenošenje, razmjenu i prikazivanje ideje.

Vizualizacija služi da bi se konačni projekat predstavio interesnim stranama u procesu, te time na što realističniji način prenijela ideja projekta. Vizualizacija se koristi i u toku projektovanja, a time značajno utiče na konačni dizajn. Pored grafičkog prikaza, 3Ds Max Design nudi module za precizne analize osvjetljenosti objekata.
 
Kome je namjenjen kurs:- Kurs 3D Studio Max je na prvom mestu namijenjen svakome ko želi da se upozna sa 3D svijetom: modeliranjem, materijalima, postavljanjem svjetala i kamera u scene te animiranjem i renderingom. 
- Namijenjen svakome ko želi da se upozna sa pravljenjem 3D objekata bilo radi dalje prodaje, korištenja u projektima ili izrade na 3D štampačima, ko želi da izrađuje svjetove za sopstvene 3D računarske igre, ima afinitet ka umjetnost i želi da proširi svoje polje djelovanja iz 2D u 3D svijet, ko se bavi grafičkim dizajnom i želi da izađe iz ograničenja 2D svijeta, ko se bavi osmišljavanjem ili projektovanjem proizvoda, namještaja i drugih predmeta te treba 3D prikaze, ko se bavi vizualizacijom objekata visokogradnje, enterijera, eksterijera ili za prikaz projekata niskogradnje, autoputeva, mostova i slično.
 
Cilj:Upoznati polaznike sa pojmovima vezanim uz 3D svijet, pravljenjem 2D i 3D objekata različitim metodama, pravljenju materiala za objekta, osvjetljvanju 3D scena te postavljanju kamera u te scene te animiranju i pretvaranju svojih 3D scena u renderinge – konačan proizvod svog rada u 3Du.

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru i poznavanje osnova računarske grafike.

 • Trajanje: 48 časova (2-3 mjeseca nastave). Kliknite za pregled tema kursa.

 • U cijenu je uključeno izdavanje akreditovanog CPE certifikata.
 • U cijenu je uključen štampani priručnik za kurs sa primjerima - radnim fajlovima. Kliknite da vidite uzorak priručnika
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena 695 KM.

Cijena sa 15 % popusta: 590 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Autodesk Revit - Osnove BIM-a u arhitekturi i mašinstvu

Prilika za posao

Polaznici se upoznaju sa konceptom Building Information Modeling (BIM) i alatima za uređivanje arhitektonskih, građevinskih i mašinskih projekata i dokumentacije. Polaznici počinju sa učenjem fundamentalnih funkcija Autodesk Revit te napreduju sa šematskim crtanjem, konstruktivnom dokumentacijom i vizuelnim prikazom.
U početnim časovima polaznicima će se prezentirati koncept i teorije BIM-a jednostavnim prezentacijama – Jedan projekat koji se veže na sve ostalo - kao i logiku arhitekture BIM-a. Ubrzo nakon toga polaznicima će se prezentirati osnovne funkcije alata, procedura i redoslijed upotrebe istih koje će moći primijeniti na praktičnim zadacima -korak po korak. Kurs u nastavku objašnjava osnovne elemente u oblikovanju i projektovanju tehničke dokumentacije koje čine 50% od sadržaja projekta. Nakon osnovnih elemenata kurs se fokusira na prateće elemente te će potaknuti polaznike da razmišljaju o detaljima i samoj strukturi objekata. U konačnici kursa polaznici će naućiti svrhu BIM-a kao prezentaciju njihovog budućeg objekta ili strukture te preuzimanja svih mogućih parametara vezanih za izgled, konstrukciju ili upravljanje isitim projektom. Koordinacija i preuzimanje podataka je najvažniji cilj BIM-a.

 

Ciljna skupina: Kurs je namijenjen polazicima koji nemaju predhodna CAD iskustva, sa velikim interesovanjem i željom za učenje osnova Revita. Preporučeno je da odlično poznaju izradu inžinjerskih projekata i skica.

 

Ciljevi kursa:Nakon završetka kursa, kandidati će biti u stanju da:

 • - Poznaju osnovni koncept rada Revita i razliku rada u odnosu na tradicionalnu metodologiju 2D dizajna
 • - Poznaju interface Revit-a i povećaju produktivnost izrade finalnog projekt dizajna
 • - Upoznaju osnove modeliranja i izradu elemenata koji čine osnovnu strukturu gradjevinskih projekata
 • - Kreiranje i editovanje vizuelnog izgleda geometrije
 • - Parametrijsko upravljanje modelima
 • - Rad sa eksternim projektima i eksterne reference
 • - Kolaboracija unutar timskog rada na projektima
 • - Uredjivanje i upravaljanje različitim stilovima dimenzionisanja
 • - Priprema za štampu i plotanje
 • - Rad sa prikupljanjem podataka iz geometrije, vezanje sa predmjerima i predračunima i tehnike tagovanja.
 • - Unaprijede kvalitetniju vizualizaciju modela kao krajnji rezultat prodaje vlastitih ideja potencijalnim klijentima.

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru.

 • Trajanje: 40 časova (2 mjeseca nastave).

 • U cijenu je uključeno izdavanje akreditovanog CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Prilika za posaoSvi polaznici koji uspješno završe kurs dobijaju priliku za posao mašinskog ili arhitektonskog inženjera u firmi BIMteh doo u Sarajevu. Firma BIMteh konstantno traži nove uposlenike sa znanjem Revit-a. Više informacija o mogućnosti zaposlenja https://www.cpe.ba/bimteh.pdf

 

 

 

Cijena 555 KM.

Cijena sa 10 % popusta: 495 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

AutoCAD – osnove projektovanja

Izrada 2D crteža i 3D modela, vizualizacija i animacija postali su sastavni dio svakog projekta. Potreba za CAD specijalistima vrlo je velika u većini modernih firmi koje se bave projektovanjem, proizvodnjom, planiranjem... Korištenje računara za izradu tehničke i proizvodne dokumentacije kao i građevinskih planova, nacrta i sl. smatra se zahtjevnijim projektantskim zadatkom koji je zbog toga povjeren malobrojnim CAD stručnjacima. Cilj ovog programa je osposobiti polaznike za samostalan rad u poslovima izrade i ažuriranja tehničke dokumentacije koja se koristi kao dio projekta, radioničkog ili izvedbenog plana u industriji, izrade planova gradnje i nacrta u građevinarstvu te crtanja električnih shema i blok dijagrama.

Kurs je namjenjen polaznicima koji nemaju prethodna CAD iskustva, ali je napravljan tako da prirodno i logički slijedi korake u izradi ove vrste crteža. Ovo omogućava polaznicima da lakše razumiju sadržaje koji im se prezentiraju, te da brzo i lako savladaju planirano CAD gradivo. Po završetku kraćih teoretskih prezentacija polaznici će imati priliku da odmah praktično isprobaju sve teoretski obrađene alate i tehnike korištenja CAD alata. Nakon kompletiranja ovog opsežnog bazičnog kursa AutoCAD-a, polaznici će biti u mogućnosti da koriste alate za crtanje i uređivanje, organizuju objekte u slojevima (layer-ima), dodaju tekst i osnovne dimenzije, te pripreme dokument za štampu (plot-anje).

 

Teme kursa:

 1. 1. Razumijevanje radnog prostora i izgleda AutoCAD aplikacije
 2. 2. Upotreba osnovnih alata za crtanje, uređivanje i pregledanje
 3. 3. Organizacija objekata koji se crtaju u layer-e
 4. 4. Umetanje ponovno iskoristivih simbola (blokova)
 5. 5. Priprema plotanja layout-a
 6. 6. Dodavanje teksta, rešetki i dimenzija
 7. 7. Upotreba naprednijih tehnika uređivanja i konstrukcije
 8. 8. Kreiranja lokalnih i globalnih blokova
 9. 9. Podešavanje layer-a, stilova i template-a

 

Predznanje: osnove rada na računaru.

 • Trajanje: 40 časova (6-8 sedmica nastave).
 • Literatura: AutoCAD 2014 - originalna knjiga (uključena u cijenu).
 • U cijenu je uključeno izdavanje akreditovanog CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena 495 KM.

Cijena sa 10 % popusta: 445 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Autodesk Inventor – 3d CAD za razvoj proizvoda

Autodesk Inventor je jedan od programa iz niza Autodesk programskih paketa i u osnovi se koristi za 3D modeliranje, dizajniranje i simulacije. S obzirom da na tržištu postoji izuzetno interesovanje za izradu trodimenzionalnih modela, Inventor predstavlja odličan i vrlo jednostavan alat za izradu istih. Inventor je osnovna i najvažnija komponenta autodeskovog rješenja za digitalni prototip. Pored 3D modeliranja on nudi i niz drugih pogodnosti kao što su izrada tehničke dokumentacije na osnovu 3D modela, izradu dinamičke simulacije kao i mogućnost rada FEM analize (Finite element method).


Cilj ovog kursa jeste osposobiti polaznike za samostalan rad u Autodesk Inventoru. S obzirom da je fokus postavljen na 3D modeliranje, polaznici kursa se upoznaju sa konceptom 3D modeliranja i načinom dizajniranja nekog modela. Početak kursa se odnosi na sticanje osnovnih znanja u pogledu modeliranja i dizajniranja te će biti prezentirane sve prednosti i nedostaci ove vrste rada. Pored toga što će se prikazati način dobijanja nekog modela, odnosno elementa, radit će se i na spajanju više takvih elemenata u odgovarajući sklop. Polaznici kursa će postepeno prolaziti kroz sve alate koji su neophodni za izradu 3D modela te će na kraju biti sposobni da izrade kako tehničku dokumentaciju, tako i rendere kao realističan prikaz datog modela.


Prednost Autodesk Inventora jeste ta što nije usko vezan za određenu skupinu korisnika, tako da je njegova primjena jako široka i koristi se za modeliranje u raznim poljima kao što su mašinstvo, elektrotehnika, arhitektura, građevina i slično.
Shodno ovome, kurs je namijenjen za sve one koji žele da nauče osnove o 3D modeliranju i na taj način prenesu svoje ideje u svijet 3D modeliranja.

 

Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da: - Samostalno izrade modele jednostavnijih oblika koji se nalaze u njihovoj svakodnevnici 

- Od postojećih cjelina stvore kompaktnu cjelinu i na taj način dobiju sklop

- Vrše konvertovanje modela u različite formate i kao takve ih koriste u nekim drugim softverskim paketima 

- Izrade 2D tehničku dokumentaciju na osnovu ranije kreiranog 3D modela
- Dobiju realističan prikaz svog modela u vidu slike (Render) 


 

Očekivanja i ciljevi 
Od polaznika se očekuje osnovno znanje upotrebe računara, a poželjno je dobro razumjevanje prikazivanja predmeta u 3D prostoru i iskustvo crtanja u 2D prostoru. Svi polaznici po završetku kursa biti će u mogućnosti izraditi 3D virutalni model jednostavnije konstrukcije (oblika) u Inventoru, te sastaviti više 3D modela u jedinstven sklop. Kurs će obraditi dva modula programskog paketa (Part Design i Assembly) uz dodatak rendisanja (Rendering) i kratkog uvoda u Drafing modul. 


 

Teme:Upoznavanje polaznika kursa, upoznavanje s programskim paketom Inventor, upoznavanje polaznika s konceptom projektnih zadataka.

Rad u modulu Part Design, konsultacije u vezi projektnih zadataka.

Rad u Assembly modulu, konsultacije u vezi projektnih zadataka.

Uvod u rendering i drafting, konsultacije u vezi projektnih zadataka.

Završne konsultacije u vezi projektnih zadataka.

Simulacija prezentacije projektnog zadatka.

Prezentacije projektnih zadataka učesnika kursa.

 

 • Predznanje: Osnove rada na računaru i poznavanje 2D crtanja na računaru (npr. AutoCAD)
 • Trajanje: 40 časova (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: Autodesk Inventor 2013 osnove - originalna knjiga koju polaznici zadržavaju (uključena u cijenu)
 • U cijenu je uključeno izdavanje akreditovanog CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Cijena 595 KM.

Cijena sa 10 % popusta: 535 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).