Stručno usavršavanje - CPE

 

 
 •  
 • Stručno usavršavanje
  znanje za usješno poslovanje

 

Autodesk 3ds MAX – 3d modeliranje i vizualizacija

Ovaj kurs namijenjen je onima koji žele zakoračiti u svijet 3d modeliranja, animacije i vizualizacije. Autodesk 3ds Max je već 25 godina najpopularnija profesionalna aplikacija za 3D animiranje i modeliranje. Standardni je alat u produkciji video igara, video reklama i špica, filmova, muzičkih spotova, dizajnu namještaja, enterijera i arhitektonskih vizualizacija. Njegova velika fleksibilnost omogućava vrlo različite primjene. Dodatna prednost ovog popularnog programa je veliki broj dodataka te gotovih 3D modela što 3ds Max već godinama čini najboljim izborom.

Tokom praktične obuke upoznat ćete i usvojiti sve prednosti 3D okruženja da bi na kraju samostalno izrađivali 3D modele, animirali scene, ubacivali efekte, svjetla, kamere i izradili kompletan projekt vizualizacije u tri dimenzije.

 

Autodesk 3ds Max je pogodan kako za izradu statičnih grfika, tako i za animacije. Važno je naglasiti kompatibilnost sa AutoCAD-om i drugim AutoDeskovim programima, što 3ds Maxu daje mnoge prednosti u odnosu na druge programe koji služe za modeliranje, animiranje i renderiranje. 3D studio omogućava fantastičnu podršku za razvoj igara, vizualne efekte umjetnika i grafičkih dizajnera s jedne strane, i arhitekata, dizajnera, inženjera, stručnjaka za vizualizaciju sa druge.

Ono što ga izdvaja od konkurencije je jednostavnost upotrebe, prilagođenost inženjerskim softverima, direktne veze sa istima, veliki broj korisnika i velike količine materijala za učenje. Predstavlja apsolutni standard za vizualizaciju, najrasprostranjeniji i najčešće korišćen 3D softver.

 

Vizualizacija služi da bi se konačni projekat predstavio interesnim stranama u procesu te time na što realističniji način prenijela ideja projekta. Vizualizacija se koristi i u toku projektovanja, a time značajno utiče na konačni dizajn. Pored grafičkog prikaza, 3Ds Max Design nudi module za precizne analize osvjetljenosti objekata.
 
Kome je namijenjen kurs:- Svakome ko želi da se upozna sa 3D svijetom: modeliranjem, materijalima, postavljanjem svjetala i kamera u scene te animiranjem i renderingom. 
- Svakome ko želi da se upozna sa pravljenjem 3D objekata bilo radi dalje prodaje, korištenja u projektima ili izrade na 3D štampačima, ko želi da izrađuje svjetove za sopstvene 3D računarske igre, ima afinitet ka umjetnost i želi da proširi svoje polje djelovanja iz 2D u 3D svijet, ko se bavi grafičkim dizajnom i želi da izađe iz ograničenja 2D svijeta, ko se bavi osmišljavanjem ili projektovanjem proizvoda, namještaja i drugih predmeta te treba 3D prikaze, ko se bavi vizualizacijom objekata visokogradnje, enterijera, eksterijera ili za prikaz projekata niskogradnje, autoputeva, mostova i slično.
 
Cilj:Upoznati polaznike sa pojmovima vezanim uz 3D svijet, pravljenjem 2D i 3D objekata različitim metodama, pravljenju materijala za objekta, osvjetljvanju 3D scena te postavljanju kamera u scene te animiranju i pretvaranju svojih 3D scena u renderinge – konačan proizvod svog rada u 3Du.

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru i poželjno (ali nije obavezno) poznavanje osnova računarske grafike.

 • Trajanje: 48 časova (2-3 mjeseca nastave). Kliknite za pregled tema kursa.

 • U cijenu je uključeno izdavanje akreditovanog CPE certifikata.
 • U cijenu je uključen štampani priručnik za kurs sa primjerima - radnim fajlovima. Kliknite da vidite uzorak priručnika
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena 695 KM.

Cijena po nivou sa 15 % popusta: 590 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Autodesk Revit - Osnove BIM-a u arhitekturi i mašinstvu

Prilika za posao

Polaznici se upoznaju sa konceptom Building Information Modeling (BIM) i alatima za uređivanje arhitektonskih, građevinskih i mašinskih projekata i dokumentacije. Polaznici počinju sa učenjem fundamentalnih funkcija Autodesk Revit te napreduju sa šematskim crtanjem, konstruktivnom dokumentacijom i vizuelnim prikazom.
U početnim časovima polaznicima će se prezentirati koncept i teorije BIM-a jednostavnim prezentacijama – Jedan projekat koji se veže na sve ostalo - kao i logiku arhitekture BIM-a. Ubrzo nakon toga polaznicima će se prezentirati osnovne funkcije alata, procedura i redoslijed upotrebe istih koje će moći primijeniti na praktičnim zadacima -korak po korak. Kurs u nastavku objašnjava osnovne elemente u oblikovanju i projektovanju tehničke dokumentacije koje čine 50% od sadržaja projekta. Nakon osnovnih elemenata kurs se fokusira na prateće elemente te će potaknuti polaznike da razmišljaju o detaljima i samoj strukturi objekata. U konačnici kursa polaznici će naućiti svrhu BIM-a kao prezentaciju njihovog budućeg objekta ili strukture te preuzimanja svih mogućih parametara vezanih za izgled, konstrukciju ili upravljanje isitim projektom. Koordinacija i preuzimanje podataka je najvažniji cilj BIM-a.

 

Ciljna skupina: Kurs je namijenjen polazicima koji nemaju predhodna CAD iskustva, sa velikim interesovanjem i željom za učenje osnova Revita. Preporučeno je da odlično poznaju izradu inžinjerskih projekata i skica.

 

Ciljevi kursa:Nakon završetka kursa, kandidati će biti u stanju da:

 • - Poznaju osnovni koncept rada Revita i razliku rada u odnosu na tradicionalnu metodologiju 2D dizajna
 • - Poznaju interface Revit-a i povećaju produktivnost izrade finalnog projekt dizajna
 • - Upoznaju osnove modeliranja i izradu elemenata koji čine osnovnu strukturu gradjevinskih projekata
 • - Kreiranje i editovanje vizuelnog izgleda geometrije
 • - Parametrijsko upravljanje modelima
 • - Rad sa eksternim projektima i eksterne reference
 • - Kolaboracija unutar timskog rada na projektima
 • - Uredjivanje i upravaljanje različitim stilovima dimenzionisanja
 • - Priprema za štampu i plotanje
 • - Rad sa prikupljanjem podataka iz geometrije, vezanje sa predmjerima i predračunima i tehnike tagovanja.
 • - Unaprijede kvalitetniju vizualizaciju modela kao krajnji rezultat prodaje vlastitih ideja potencijalnim klijentima.

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru.

 • Trajanje: 40 časova (2 mjeseca nastave).

 • U cijenu je uključeno izdavanje akreditovanog CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Prilika za posaoSvi polaznici koji uspješno završe kurs dobijaju priliku za posao mašinskog ili arhitektonskog inženjera u firmi BIMteh doo u Sarajevu. Firma BIMteh konstantno traži nove uposlenike sa znanjem Revit-a. Više informacija o mogućnosti zaposlenja https://www.cpe.ba/bimteh.pdf

 

 

 

Cijena 555 KM.

Cijena po nivou sa 10 % popusta: 495 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

AutoCAD – osnove projektovanja

Izrada 2D crteža i 3D modela, vizualizacija i animacija postali su sastavni dio svakog projekta. Potreba za CAD specijalistima vrlo je velika u većini modernih firmi koje se bave projektovanjem, proizvodnjom, planiranjem... Korištenje računara za izradu tehničke i proizvodne dokumentacije kao i građevinskih planova, nacrta i sl. smatra se zahtjevnijim projektantskim zadatkom koji je zbog toga povjeren malobrojnim CAD stručnjacima. Cilj ovog programa je osposobiti polaznike za samostalan rad u poslovima izrade i ažuriranja tehničke dokumentacije koja se koristi kao dio projekta, radioničkog ili izvedbenog plana u industriji, izrade planova gradnje i nacrta u građevinarstvu te crtanja električnih shema i blok dijagrama.

Kurs je namjenjen polaznicima koji nemaju prethodna CAD iskustva, ali je napravljan tako da prirodno i logički slijedi korake u izradi ove vrste crteža. Ovo omogućava polaznicima da lakše razumiju sadržaje koji im se prezentiraju, te da brzo i lako savladaju planirano CAD gradivo. Po završetku kraćih teoretskih prezentacija polaznici će imati priliku da odmah praktično isprobaju sve teoretski obrađene alate i tehnike korištenja CAD alata. Nakon kompletiranja ovog opsežnog bazičnog kursa AutoCAD-a, polaznici će biti u mogućnosti da koriste alate za crtanje i uređivanje, organizuju objekte u slojevima (layer-ima), dodaju tekst i osnovne dimenzije, te pripreme dokument za štampu (plot-anje).

 

Teme kursa:

 1. 1. Razumijevanje radnog prostora i izgleda AutoCAD aplikacije
 2. 2. Upotreba osnovnih alata za crtanje, uređivanje i pregledanje
 3. 3. Organizacija objekata koji se crtaju u layer-e
 4. 4. Umetanje ponovno iskoristivih simbola (blokova)
 5. 5. Priprema plotanja layout-a
 6. 6. Dodavanje teksta, rešetki i dimenzija
 7. 7. Upotreba naprednijih tehnika uređivanja i konstrukcije
 8. 8. Kreiranja lokalnih i globalnih blokova
 9. 9. Podešavanje layer-a, stilova i template-a

 

Predznanje: osnove rada na računaru.

 • Trajanje: 40 časova (6-8 sedmica nastave).
 • Literatura: AutoCAD 2014 - originalna knjiga (uključena u cijenu).
 • U cijenu je uključeno izdavanje akreditovanog CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena 495 KM.

Cijena po nivou sa 10 % popusta: 445 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Autodesk Inventor – 3d CAD za razvoj proizvoda

Autodesk Inventor je jedan od programa iz niza Autodesk programskih paketa i u osnovi se koristi za 3D modeliranje, dizajniranje i simulacije. S obzirom da na tržištu postoji izuzetno interesovanje za izradu trodimenzionalnih modela, Inventor predstavlja odličan i vrlo jednostavan alat za izradu istih. Inventor je osnovna i najvažnija komponenta autodeskovog rješenja za digitalni prototip. Pored 3D modeliranja on nudi i niz drugih pogodnosti kao što su izrada tehničke dokumentacije na osnovu 3D modela, izradu dinamičke simulacije kao i mogućnost rada FEM analize (Finite element method).


Cilj ovog kursa jeste osposobiti polaznike za samostalan rad u Autodesk Inventoru. S obzirom da je fokus postavljen na 3D modeliranje, polaznici kursa se upoznaju sa konceptom 3D modeliranja i načinom dizajniranja nekog modela. Početak kursa se odnosi na sticanje osnovnih znanja u pogledu modeliranja i dizajniranja te će biti prezentirane sve prednosti i nedostaci ove vrste rada. Pored toga što će se prikazati način dobijanja nekog modela, odnosno elementa, radit će se i na spajanju više takvih elemenata u odgovarajući sklop. Polaznici kursa će postepeno prolaziti kroz sve alate koji su neophodni za izradu 3D modela te će na kraju biti sposobni da izrade kako tehničku dokumentaciju, tako i rendere kao realističan prikaz datog modela.


Prednost Autodesk Inventora jeste ta što nije usko vezan za određenu skupinu korisnika, tako da je njegova primjena jako široka i koristi se za modeliranje u raznim poljima kao što su mašinstvo, elektrotehnika, arhitektura, građevina i slično.
Shodno ovome, kurs je namijenjen za sve one koji žele da nauče osnove o 3D modeliranju i na taj način prenesu svoje ideje u svijet 3D modeliranja.

 

Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da: - Samostalno izrade modele jednostavnijih oblika koji se nalaze u njihovoj svakodnevnici 

- Od postojećih cjelina stvore kompaktnu cjelinu i na taj način dobiju sklop

- Vrše konvertovanje modela u različite formate i kao takve ih koriste u nekim drugim softverskim paketima 

- Izrade 2D tehničku dokumentaciju na osnovu ranije kreiranog 3D modela
- Dobiju realističan prikaz svog modela u vidu slike (Render) 


 

Očekivanja i ciljevi 
Od polaznika se očekuje osnovno znanje upotrebe računara, a poželjno je dobro razumjevanje prikazivanja predmeta u 3D prostoru i iskustvo crtanja u 2D prostoru. Svi polaznici po završetku kursa biti će u mogućnosti izraditi 3D virutalni model jednostavnije konstrukcije (oblika) u Inventoru, te sastaviti više 3D modela u jedinstven sklop. Kurs će obraditi dva modula programskog paketa (Part Design i Assembly) uz dodatak rendisanja (Rendering) i kratkog uvoda u Drafing modul. 


 

Teme:Upoznavanje polaznika kursa, upoznavanje s programskim paketom Inventor, upoznavanje polaznika s konceptom projektnih zadataka.

Rad u modulu Part Design, konsultacije u vezi projektnih zadataka.

Rad u Assembly modulu, konsultacije u vezi projektnih zadataka.

Uvod u rendering i drafting, konsultacije u vezi projektnih zadataka.

Završne konsultacije u vezi projektnih zadataka.

Simulacija prezentacije projektnog zadatka.

Prezentacije projektnih zadataka učesnika kursa.

 

 • Predznanje: Osnove rada na računaru i poznavanje 2D crtanja na računaru (npr. AutoCAD)
 • Trajanje: 40 časova (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: Autodesk Inventor 2013 osnove - originalna knjiga koju polaznici zadržavaju (uključena u cijenu)
 • U cijenu je uključeno izdavanje akreditovanog CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan samo u CPE Sarajevo

 

Cijena 595 KM.

Cijena po nivou sa 10 % popusta: 535 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).