Stručno usavršavanje

 

Autodesk Revit - Osnove BIM-a u arhitekturi i građevinstvu

praktična obuka / kurs u Sarajevu i Online

Naredna grupa počinje 5. septembra u Sarajevu.

Praktična obuka za rad u Autodesk Revit programu namijenjena je svim početnicima u ovom softveru, prvenstveno studentima i inžinjerima arhitekture i građevine, ali i drugim inžinjerskim djelatnostima.

Autodesk Revit je jedinstvena aplikacija koja u sebi sadrži elemente za arhitektonsko projektovanje, MEP (mechanical, electrical, and plumbing) mašinstvo, elektrika i cjevovodi kao i građevinsko projektovanje.


Cilj kursa je osposobiti polaznike za samostalnu izradu BIM modela i i dijelova projektne dokumentacije u Revitu, te pokazati logiku Revitaa kao BIM softvera kako bi kasnije i sami mogli unaprjeđivati svoja znanja u ovisnosti od svojih specijalizacija.


Tematske jedinice:

- Osnovne informacije o BIM tehnlogiji

- Autodesk REVIT
- Upoznavanje sa Interfejsom
- Upoznavanje sa pogledima-vertikalnim i horizontalnim projekcijama
- Zidovi
- Alatke i manipulisanje njima
- Insertovanje CAD podloga
- Ostali elementi objekta: Ploče, Stubovi, Grede, Temelji, Vertikalne komunikacije, Krovovi
- Osnovno korištenje familija - vrata, prozori, ograde
- Curtain walls
- Kreiranje Model In place komponenti
- Osnove opisnih elemenata
- Osnove izrade topografije
- Priprema za štampu, exportovanje i rendering

 

U početnim časovima polaznicima će se prezentirati koncept i teorije BIM-a jednostavnim prezentacijama – jedan projekat koji se veže na sve ostalo - kao i logiku arhitekture BIM-a. Ubrzo nakon toga polaznicima će se prezentirati osnovne funkcije alata, procedura i redoslijed upotrebe istih koje će moći primijeniti na praktičnim zadacima - korak po korak. Kurs u nastavku predstavlja osnovne elemente u oblikovanju i projektovanju tehničke dokumentacije koje čine 50% sadržaja projekta. Nakon osnovnih elemenata kurs se fokusira na prateće elemente te će potaknuti polaznike da razmišljaju o detaljima i samoj strukturi objekata. U konačnici kursa, polaznici će naučiti svrhu BIM-a kao prezentaciju njihovog budućeg objekta ili strukture te preuzimanja svih mogućih parametara vezanih za izgled, konstrukciju ili upravljanje isitim projektom. Koordinacija i preuzimanje podataka je najvažniji cilj BIM-a.

 

Ciljna skupina:

Kurs je namijenjen polazicima koji nemaju prethodna CAD iskustva, a koji žele naučiti osnove BIM-a i Revita. Preporučeno je da poznaju izradu inžinjerskih projekata i skica.

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru i poznavanje osnova inžinjerskih projekata.

  Preduslovi za online nastavu: računar sa instaliranim Revit programom te Internet minimalno 5 Mbps brzine. Za nastavu u učionici CPE obezbjeđuje radne stanice za svakog polaznika.

 • Trajanje: 40 časova (2 mjeseca nastave).

 • U cijenu je uključeno izdavanje akreditovanog CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Naredna grupa počinje 5. septembra u Sarajevu. Prijavite se na vrijeme, broj mjesta je ograničen.

 

Cijena 665 KM

Cijena sa 10 % popusta: 595 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Arhitektonska vizualizacija - 3ds MAX

praktična obuka / kurs

Ovaj kurs namijenjen je onima koji žele zakoračiti u svijet 3d modeliranja, animacije i vizualizacije. Autodesk 3ds Max je već 25 godina najpopularnija profesionalna aplikacija za 3D animiranje i modeliranje. Standardni je alat u arhitekturi, dizajnu, produkciji video igara, video reklama i špica, filmova, muzičkih spotova, dizajnu namještaja i enterijera. Njegova velika fleksibilnost omogućava vrlo različite primjene. Dodatna prednost ovog popularnog programa je veliki broj dodataka te gotovih 3D modela što 3ds Max već godinama čini najboljim izborom.

Tokom praktične obuke upoznat ćete i usvojiti sve prednosti 3D okruženja da bi na kraju samostalno izrađivali 3D modele, animirali scene, ubacivali efekte, svjetla, kamere i izradili kompletan projekt vizualizacije u tri dimenzije.

Autodesk 3ds Max je pogodan kako za izradu statičnih grafika, tako i za animacije. Važno je naglasiti kompatibilnost sa AutoCAD-om i drugim AutoDeskovim programima, što 3ds Maxu daje mnoge prednosti u odnosu na druge programe koji služe za modeliranje, animiranje i renderiranje. 3D studio omogućava fantastičnu podršku za razvoj igara, vizualne efekte umjetnika i grafičkih dizajnera s jedne strane, i arhitekata, dizajnera, inženjera, stručnjaka za vizualizaciju sa druge.

Ono što ga izdvaja od konkurencije je jednostavnost upotrebe, prilagođenost inženjerskim softverima, direktne veze sa istima, veliki broj korisnika i velike količine materijala za učenje. Predstavlja apsolutni standard za vizualizaciju, najrasprostranjeniji i najčešće korišćen 3D softver.

 

Vizualizacija služi da bi se konačni projekat predstavio interesnim stranama u procesu te time na što realističniji način prenijela ideja projekta. Vizualizacija se koristi i u toku projektovanja, a time značajno utiče na konačni dizajn. Pored grafičkog prikaza, 3Ds Max Design nudi module za precizne analize osvjetljenosti objekata.
 
Kome je namijenjen kurs:- Svakome ko želi da se upozna sa 3D svijetom: modeliranjem, materijalima, postavljanjem svjetala i kamera u scene te animiranjem i renderingom. 
- Svakome ko želi da se upozna sa pravljenjem 3D objekata bilo radi dalje prodaje, korištenja u projektima ili izrade na 3D štampačima, ko želi da izrađuje svjetove za sopstvene 3D računarske igre, ima afinitet ka umjetnost i želi da proširi svoje polje djelovanja iz 2D u 3D svijet, ko se bavi grafičkim dizajnom i želi da izađe iz ograničenja 2D svijeta, ko se bavi osmišljavanjem ili projektovanjem proizvoda, namještaja i drugih predmeta te treba 3D prikaze, ko se bavi vizualizacijom objekata visokogradnje, enterijera, eksterijera ili za prikaz projekata niskogradnje, autoputeva, mostova i slično.
 
Cilj:Upoznati polaznike sa pojmovima vezanim uz 3D svijet, pravljenjem 2D i 3D objekata različitim metodama, pravljenju materijala za objekta, osvjetljvanju 3D scena te postavljanju kamera u scene te animiranju i pretvaranju svojih 3D scena u renderinge – konačan proizvod svog rada u 3Du.

 

 • Predznanje: osnove rada na računaru i poželjno (ali nije obavezno) poznavanje osnova računarske grafike.

  Preduslovi za online nastavu: posjedovanje računara na kome može raditi 3ds MAX program te Internet minimalno 5 Mbps brzine. Za nastavu u učionici CPE obezbjeđuje radne stanice za svakog polaznika.

 • Trajanje: 52 časa (3 mjeseca nastave).

 • U cijenu je uključeno izdavanje akreditovanog CPE certifikata.
 • U cijenu je uključen štampani priručnik za kurs sa primjerima - radnim fajlovima.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena 775 KM.

Cijena sa 10 % popusta: 695 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

Ovaj kurs se održava isključivo u Sarajevu.

 

 

SolidWorks – osnove 3d CAD razvoja proizvoda

online praktična obuka / kurs

SolidWorks spada među najrasprostranjenije softvere namijenjene za 3D modeliranje i testiranja dijelova i sklopova na razne spoljne uticaje kao što su pritisak, sila, temperatura itd. Koriste ga prije svega mašinski inženjeri u svrhu proračunavanja ponašanja modela u uslovima rada koji ga očekuju kao i za određivanje optimalnog dizajna dijela ili sklopa na kome rade.

 

3D modeliranje je donijelo revoluciju na polju proizvodnje jer pruža mogućnost postizanja optimalnog dizajna, kako u smislu ispunjenja fizičkih karakteristika tako i u estetskom smislu. Sve ovo značajno smanjuje vrijeme, materijal, energiju i potreban novac pri izradi prototipa proizvoda koji dizajniramo. U grupi CAD softvera SolidWorks se izdvaja zbog svog izrazito pristupačnog radnog okruženja koji čak i potpunim početnicima čini rad ne samo jednostavnim već i zanimljivim. Iskustvo je pokazalo da polaznici SolidWorks kurseva znanja stiču lako i brzo što daje dodatnu motivaciju za dalji rad.


Cilj ovog kursa jeste osposobiti polaznike za samostalan rad u SolidWorksu. Polaznici koji završe osnovni SolidWorks kurs biće osposobljeni za izrađivanje 3D modela, kako dijelova tako i sklopova, kao i za izradu tehničke dokumentacije u koju spada izrada presijeka, kotiranje, tolerancije, obilježavanje kvaliteta obrađene površine itd. Polaznik se nakon završenog kursa smatra sposobnim za trodimenzionalno projektovanje i ravansko prikazivanje dijelova.

 

Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da: - Samostalno izrade 3D modele jednostavnijih oblika
- Od postojećih cjelina stvore kompaktnu cjelinu i na taj način dobiju sklop

- Vrše konvertovanje modela u različite formate i kao takve ih koriste u nekim drugim softverskim paketima 

- Izrade 2D tehničku dokumentaciju na osnovu ranije kreiranog 3D modela
- Dobiju realističan prikaz svog modela u vidu slike (Render) 


 

Teme1. Uvod u SolidWorks i pregled interfejsa programa
2. Izrada skica (sketch)
3. Kreiranje jednostavnih delova
4. Tehnike viuzelizacije
5. Patterning (matrice, šabloni)
6. Rotacioni oblici (Revolved Features)
7. Tankozidni modeli (Shelling) i orebrenja (Ribs)
8. Modifikacije modela
9. Konfiguracije delova
10. Izrada tehničke dokumentacije
11. Sklopovi

 

 • Preduslovi: računar sa instaliranim SolidWorks program (minimalno 4 GB RAM, poželjno 8 GB RAM, Windows 7 ili 10) te Internet minimalno 5 Mbps brzine

Predznanje: Osnove rada na računaru i poželjno poznavanje 2D crtanja na računaru (npr. poznavanje AutoCAD-a)

 • Trajanje: 40 časova (2 mjeseca nastave)
 • Literatura: materijali u PDF formatu
 • U cijenu je uključeno izdavanje akreditovanog CPE certifikata.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • Ovaj kurs je trenutno dostupan isključivo online.

 

Cijena 665 KM.

Cijena sa 10 % popusta: 595 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).