Garancija

  100% zadovoljstvo

   

   

  Sigurnost u vrhunsku uslugu koju pružamo svojim klijentima nam omogućava da damo maksimalne garancije za vaš novac. Ukoliko niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa u Centru za poslovnu edukaciju, a prisustvovali ste nastavi najmanje 90% časova, imate pravo da besplatno ponovo prisustvujete istom kursu u naredna 2 mjeseca.

   

   

 

 

PRAKTIČNI ONLINE KURS

Osnove mrežnih tehnologija i intenzivne pripreme za polaganje Cisco CCNA certifikata

 

Naredna grupa počinje online 5. septembar 2024. u 17.30h, uživo sa predavačem.


Prijavite se na vrijeme, broj mjesta je ograničen na 12 učesnika. Online nastava se održava uživo sa predavačem uz potpunu interaktivnost kao u učionici.

 

 • Uspješna karijera u mrežnim tehnologijama počinje sa CCNA Routing & Switching certifikatom, a ovaj kurs vas kroz praktične vježbe i primjere priprema za polaganje ovog testa. Ovaj kurs je ujedno i osnovni kurs mrežnih tehnologija i poslužiće kao uvod u mrežne tehnologije i onima koji ne planiraju polagati Cisco CCNA.

 

Izjave polaznika online obuke

"Za kurs sam čuo od poznanika koji ima dugogodišnje iskustvo sa Ciscom, te sam se odlučio za online kurs. O predavaču Dženanu Gaguli imam veoma visoko mišljenje. Profesionalac u pravom smislu te reči. Prezadovoljan sam na koji način komunicira i prenosi znanje na polaznike kursa, odgovara rado na sva postavljena pitanja i daje sugestije, savjete i smjernice u vezi sa bilo kojom temom vezanom za Cisco. Sva predavanja sa video zapisima i materijal sa vježbama su dostupani online sve vrijeme kursa, tako da se uvijek može po potrebi odgledati i ponoviti. Bilo mi je pravo zadovoljstvo pohađati CCNA kurs jer je u potpunosti ispunio moja očekivanja i zato ću ga rado preporučiti svim potencijalnim polaznicima."
Rade Đurković

 

Kurs je podijeljen na tri modula:


1. Introduction to Networks (Osnove mreža i mrežnih tehnologija)

 

Kroz prvi modul ćemo obraditi osnovne teme umrežavanja, IPv4 i IPv6 adresiranje, proći kroz OSI i TCP/IP standardizacijski model, mrežne komponente, osnovne konfiguracije i upravljanje Cisco uređajima, fizičko kabliranje, te osnove sigurnosti. Također, polaznici će se upoznati sa osnovama transportnog i aplikacijskog sloja u aplikacijskoj komunikaciji.

  • - Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i komponentama mreža (routeri, switchevi, LAN i WAN topologije itd)
  • - Konfiguracija i verifikacija osnovnih komandi (lokalna autentikacija, udaljeni pristup uređaju, login banner poruke itd. )
  • - Protokoli (TCP i UDP), referentni modeli (OSI, TCP/IP)
  • - Fizički nivo - Vrste kabliranja
  • - Binarni, Decimalni, Heksadecimalni sistemi
  • - Data link nivo- MAC adresiranje
  • - Network nivo- IP adresiranje (IPv4, IPv6)
  • - Konfiguracija, verifikacija i rješavanje problema sa IPv4 adresiranjem i podmrežama
  • - Inicijalne konfiguracije svičeva i rutera
  • - ARP, ICMP protokoli
  • - Transportni i aplikacijski nivo
  • - Izgradnja malih mreža

2. Switching, Routing, and Wireless Essentials (Svičing, ruting i osnove bežičnih tehnologija)

 

Drugi modul će obraditi detaljno koncept svičinga i VLAN-ova, principe redundancije na ethernet nivou, koncepte i mehanizme uspostave redundancije i pouzdanosti na L3 nivou, mehanizme sigusnosti na L2 nivou. Kroz ovaj modul ćemo obraditi i koncepte konfiguracije  bežičnih mreža. Dijelom ovaj modul obrađuje i detaljnije koncepte rutiranja sa posebnim fokusom na statičko i defaultno rutiranje.

  • - Switching koncepti
  • - Upoznavanje sa Ethernet tehnologijom
  • - Konfiguracija, verifikacija i rješavanje problema sa: VLAN-ovima, interswitch konektivnosti, STP protokolom, Layer2 protokolom, EtherChannel tehnologijom, DHCP protokola na routerima, HSRP protokolom, NTP protokola u client/server mode-u
  • - Konfiguracija, verifikacija i rješavanje LAN sigurnosnih problema (kontrola pristupa, sigurnosni rizici, MAC napadi itd)
  • - Konfiguracija, verifikacija i rješavanje LAN sigurnosnih rizika (DHCP snooping, ARP inspection, PortSecurity, BPDU guard)
  • - Koncepti i konfiguracije WLAN bežičnih mreža
  • - Koncepti routiranja i komponente routing tabele
  • - Statičko i dinamičko routiranje

3. Enterprise Networking, Security, and Automation (Enterprise umrežavanje, Sigurnost i Automatizacija)

 

Treći modul će obraditi detaljno OSPF routing protokol, WAN topologije i koncepte, dodatni uvid u mrežnu sigurnost, koncepte  VPN tehnologija, QoS kvalitete servisa, upravljanje uređajima, te osnovnim principima dizajna mreža. Također, ovaj modul obuhvata osnovne koncepte rješavanja problema od L1-L3 nivoa, te virtualizacije mrežne infrastrutkure i funkcionalnosti, i automatizaciju i koncepte SDN-a i Intent networkinga.

  • - Konfiguracija, verifkacija i rješavanje OSPFv2 i OSPFv3 routing protokola
  • - Koncepti i konfiguracije single-area i multi-area OSPF topologija
  • - WAN topologije i tehnologije
  • - Osnovne mrežne sigurnosti (cybersecurity, malware, trojan, DDOS)
  • - Koncepti pristupnih access-lista (standard, extended)
  • - Konfiguracija, verifikacija i rješavanje problema sa NAT protokolom
  • - Koncepti VPN tehnologija (IPSec, GRE, DMVPN, Remote VPN)
  • - Koncepti QoS-a (DSCP, COS, markiranje, policing, queueing algoritmi, QoS modeli, implementacija)
  • - Protokoli upravljanja mrežnim uređajima (SNMP, TFTP, NTP, CDP, Syslog, IOS backup, upravljanje konfiguracijama)
  • - Dizajn mreža (Hijerarhijski koncept, switching i routing hardware, skalabilnost mreža)
  • - Rješavanje problema (Koncepti,  L1- L3 troubleshooting)
  • - Virtualizacija mrežnih funkcionalnosti (Cloud networking, SDN, Spine-Leaf topologija)
  • - Automatizacija (API, Alati za automatizaciju, Intent Based Networking)

 

Svako od poglavlja će obuhvatati i odgovarajuće lab-ove koji će se raditi kroz Cisco packet tracer softver. Časovi se odražavaju uživo sa predavačem, ali se i snimaju kako bi polaznici imali mogućnost pogledati ih kasnije.

 

Ciljevi kursa

 • - Razumijevanje koncepta, osnova i principa računarskih mreža;
 • - Osposobljavanje polaznika za dizajniranje, izgradnju i održavanje manjih i srednje velikih računarskih mreža;
 • - Priprema polaznika za polaganje CCNA 200-301 certifikata kroz detaljan uvid u mrežne protokole i terminologiju kao i rad na simulacijskom softveru.
 •  

   

Kome je namijenjen kurs

Svima koji žele naučiti osnove mrežnih tehnologija i certificirati se za najpoznatiji Cisco CCNA certifikat. Prethodno znanje mrežnih tehnologija nije neophodno, pa je kurs namijenjen najširoj populaciji koja ima interesovanja za budući rad kao mrežni administratori, tehničari za podršku, mrežni serviseri ili onima koji žele dalje napredovati na naprednije Cisco certifikate.

 

Predavač: Dženan Gagula, dipl.ing.el (certificirani Cisco CCDP, CCNP-SP)

Voditelj odjela IP i prenosne mreže BH Telecoma

 

Senior mrežni inžinjer i team leader, sa iskustvom od preko 17 godina u IP mrežnoj industriji od small business i enterprise okruženja, do visoko pouzdanih IP mrežnih sistema servis provajderskih mreža. Po završetku studija elektrotehnike smjer telekomunikacije 2003. godine dobija posao u jednoj od vodećih ICT firmi u Sarajevu gdje stiče iskustvo u dizajnu, konfiguraciji i rješavanju problema na IP mrežama, radeći na projektima za velike klijente enterprise segmenta. Već od 2003. godine stiče Cisco CCDA certifikat, a potom 2004. i Cisco CCNA certifikat.
Od 2005. je zaposlen u vodećem telekom operatoru u BiH, najprije kao sistem inžinjer za IP mreže, zatim od 2009-e godine kao team leader i voditelj odjela IP/MPLS mreže, a zatim i voditelj odjela IP i prenosnih mreža, gdje stiče iskustvo u dizajnu, konfiguraciji i rješavanju kompleksnih problema servis provajderskih mreža.
Od 2009. godine stiče CCDP (sada CCNP-Enterprise) certifikat, a od 2013. godine CCNP – SP certifkat, koje redovno recertificira.

 


 

Predznanje: osnove rada na računaru i poželjno poznavanje osnova mrežnog rada (ali nije uslov) te osnovno poznavanje engleskog jezika.

 • Literatura: prezentacije, Cisco Packet Tracer vježbe i dodatni materijali.
 • Preduslovi za online nastavu: računar te Internet minimalno 5 Mbps brzine. Za nastavu u učionici CPE obezbjeđuje računare za svakog polaznika.
 • Trajanje: 54 časa (2 mjeseca nastave).
 • U cijenu su uključeni troškovi izdavanja CPE certifikata "Osnove mrežnih tehnologija". Cisco CCNA se zasebno polaže i nije uključen u cijenu pripremnog kursa.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

Naredna grupa počinje online 5. septembar 2024. u 17.30h, uživo sa predavačem. Prijavite se na vrijeme, broj mjesta je ograničen.

 

Cijena 720 KM

Cijena sa 10 % popusta: 645 KM

Plaćanje za ovaj kurs je moguće u dvije jednake rate ili do 6 rata putem shopping kartica Unicredit i Raiffeisen banke, te jednokratno putem PayPala.