Naš tim - Centar za poslovnu edukaciju
 
 •  
 • Naš tim

   

  Dževad Duraković – osnivač i direktor Multicom doo / CPE
  Poslovne uspjehe počinje nizati već sa 19. godina, kada osniva Multicom doo i brend "Multicom Web hosting" koji ubrzo postaje prepoznatljiva i vodeća firma za pružanje web hosting usluga u BiH. Dževad u 2007. godini prodaje web hosting usluge, te fokus stavlja na izgradnju i jačanje Centra za poslovnu edukaciju, koji je postao vodeći brend po kvalitetu edukacije u BiH. Stalnim usavršavanjem stekao je nekoliko međunarodnih certifikata iz oblasti informacionih tehnologija i biznisa. Uspješna saradnja sa stranim partnerima omogućila mu je širenje poslova i van granica BiH.

   

  Selma Drndić – Izvršni direktor

   

  Lejla Mujkanović Krka - Direktor CPE Sarajevo


  Azemina Jusić
  - Voditelj ureda Tuzla

   

  Treneri za poslovne edukacije

  Azur Prnjavorac
  Advokat i pravni konsultant

  Pravni fakultet Univerziteta Sarajevo završio je 2009. godine, a od 2013. godine radi kao advokat, te ovlašteni medijator od 2010. godine. Pored pravnog obrazovanja i stalnih specijalizacija, posjeduje i izvrsnu sposobnost komunikacije kao i sposobnost pažljivog slušanja potreba klijenata u cilju pronalaženja najadekvatnjeg riješena uz konstantnu posvećenost i usredsređenost na specifičnost konkretne pravne situacije.

  Član: Advokatske komore F BiH, Europäische Anwaltsvereinigung DACH, Anwalt Deutschland, Experten Branchenbuch Deutschland, Međunarodne unije advokata, Association of European Lawyers (AEA), International Law Office (ILO),International Criminal Defense Counsel (ICDC), LEXADIN, Hieros Gamos (HG), Law Fuel, Law Guru, Law Net, Legal Force, Law Mirror, European Lawyers, Njemačke privredne komore u BiH.

   

  mr. sc. Boško Nektarijević MBA

  Diplomirao je menadžment u Parizu na poslovnoj školi IFAM. Magistrirao je na „Solvay Brussels School of Economics and Management“, Univerziteta u Briselu, a specijalizaciju završio na Harvard univerzitetu u SAD. Radio je kao izvršni direktor EU Acesss iz Brisela, zatim je vodio Balkansku bezbjednosnu mrežu. Bio je na različitim pozicijama u EU institucijama, a trenutno je „Coach“ u EASME (Izvršnoj agenciji za mala i srednja preduzeća) i trening ekspert za REA ( Izvršna agenciju za istraživanje). Vodio je R & I saradnju EU – Turska, Balkan i zemalje Mediterana. Više od 15 godina drži predavanja o pripremi i implementaciji EU projekta, kako unaprijediti liderske sposobnosti i kako da organizacije sa Balkana razviju svoj potencijal i da maksimalno iskoriste EU fondove. Napisao je 6 uspješnih Horizon2020 projekata.

   

  Damir Karamehmedović

  Integrirani Poslovni Sistemi d.o.o., CEO

  Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1984. godine u 21. godini kao najmlađi student svoje generacije. Profesionalnu karijeru počinje u Energoinvest-Mjerni sistemi kao projektant informacionih sistema. Godine 1989. prelazi u Jugobanku Jubbanku dd Sarajevo, gdje započinje svoju dvadesetpetogodišnju karijeru u bankarstvu. U ovom periodu obnaša niz odgovornih rukovodećih funkcija u oblasti IT i operacija u Jugobanci, Sab Banci, Market Banci i Raiffesen Banci. U 2007. godini imenovan je za člana Uprave za operacije i IT u Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, te na ovoj dužnosti ostaje do marta 2015. godine. Trenutno je suvlasnik i direktor firme Inposis d.o.o Sarajevo, istovremeno radeći kao Senior konsultant u oblasti operativnog menadžmenta i IT-a.

  Tokom svoje poslovne karijere završio je niz stručnih i specijalističkih seminara iz oblasti strateškog menadžmenta, upravljanja promjenama i upravljanja ljudskim resursima. Završio je Execute! Program edukacije izvršnog menadžmenta u trening centru Raiffeisen Bank international u Beču.

   

  Damir Sokolović

  DS savjetovanje doo, osnivač i direktor
  Konsultant iz oblasti finansija i menadžmenta svoje dvadesetčetverogodišnje iskustvo iz realne privrede sa zadovoljstvom prenosi svojim klijentima. Svoje poslovno i stručno iskustvo je gradio na funkcijama direktora ili finansijskog direktora u različitim kompanijama, bankama i finansijskim institucijama. U revizorskom društvu Revsar d.o.o. Sarajevo, kao direktor, organizovao je i vodio reviziju različitih domaćih i međunarodnih kompanija. U tom periodu je stekao i zvanje Ovlaštenog revizora, te bio koautor knjige „Računovodstvo za nevladine organizacije“. U ProCredit Banci je vodio  odjel interne revizije. U naftnoj industriji bio je finansijski direktor u OMV BH d.o.o. Sarajevo, a nakon toga i finansijski direktor Energopetrol d.d. Sarajevo i Holdina d.o.o. Sarajevo. Na nivou OMV grupe prošao je brojne treninge sa naglaskom na upravljanje timovima, motivaciju i pregovaranje/rješavanje sukoba. Kroz specijalistički studij „Power2Manage“ na IMD Business School, Lausanne, Švicarska, dodatno je obogatio svoje znanje u područjima upravljanja finansijama i leadership-a. Kao direktor Diners Club BH d.o.o. Sarajevo je bio zadužen za reorganizaciju i jačanje položaja brenda Diners na BH tržištu. Na mjestu direktora Vakufske banke d.d. Sarajevo je bio zadužen za cjelokupno poslovanje i daljnje jačanje banke. Trenutno je direktor konsultantske kuće „DS savjetovanje“ d.o.o. Sarajevo, čiji je i osnivač.

   

  dr. sc. Danijel Šogorović, dipl.ing.str.
  Ekspert i trener za EU projekte

  Docent je na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, gdje je od 2006. do 2010. bio sveučilišna fokalna točka za projekte EU za istraživanje i razvitak (FP6 i FP7). Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine imenovalo ga je 2010. godine za državnu kontakt točku za BiH (NCP BiH) za programe Europske Unije za istraživanje i razvitak za područje nanotehnologija, novih materijala i novih proizvodnih postupaka (NMP), područje transporta (Transport) i područje svemirskih istraživanja (Space). U svom usavršavanju za državnu kontakt točku je boravio u više navrata na treninzima u Briselu, kao i drugim značajnijim skupovima diljem Europe. Bio je partner jednog uspješno završenog Horizon2020 projekta, kao i vanjski suradnik na projektu IPA prekogranična suradnja. Također, surađivao je i s njemačkom vladinom organizacijom za pomoć i suradnju - GIZ kao vanjski ekspert. Kao NCP za HORIZON program, upoznat je sa svim detaljima ovog EU programa kao i drugih programa EU (COST Action, EUREKA,…) koje će podijeliti s učesnicima radionice, kao i aktuelne pozive za projekte koji slijede u narednom periodu.

   

  Dejan Stojanović

  Vlasnik konsalting agencije DOS Academy i partner u 1BC Austria
  Menadžment konsultant, trener i kouč. Već 27 godina rada u biznisu. Svoje dvadesedmogodišnje radno iskustvo u privredi prenosi kroz treninge liderstva, komunikacije i prodaje. Radio na liderskim pozicijama u multinacionalnim i domaćim FMCG kompanijama u kojima je inspirisao i implementirao brojne promene. Poseban fokus daje na povećanju kapaciteta pojedinca u cilju poboljšanja rezultata organizacije. Stava je da unapređena kritična masa pojedinca može da izvrši kvalitetnu promjenu koju organizacija zahteva. Dejan Stojanović je karijeru trenera započeo u TCCC Beverage University-ju, kao prvi certificirani lider za teritoriju 28 zemalja Evrope. Obuku je držao na engleskom jeziku na svim tržištima Balkana i jugozapadne Evrope. Učesnik je brojnih konferencija, radionica, panela i predavanja na renomiranim domaćim i inostranim institucijama. Kada ga upitaju da opiše sebe u obliku nekog proizvoda, Dejan odgovara: “Japanski nož”, predmet koji spaja mnoge kvalitetne alatke i kreativni pribor. Po prirodi coach, po profesionalnoj orijentaciji analitičar, po hobiju pčelar. Dejan je oženjen Sanjom, doktorkom ekonomskih nauka, sa kojom ima sina Ognjena.  

   

  mr. sc. Destan Hodžić

  Pravni ekspert iz oblasti javnih nabavki
  Rođen u Sjenici, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. godine, a Pravosudni ispit je položio 2011. godine pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Magistrirao je na Katedri građanskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2019. godine. 

  Ekspert je iz oblasti javnih nabavki, sa velikim iskustvom u praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama u BiH i drugih propisa koji se primjenjuju u postupcima javnih nabavki. Posljednjih dvanaest godina aktivno učestvuje u edukaciji predstavnika ponuđača i ugovornih organa. Od 2007. godine sarađuje sa Pravnim institutom u Bosni i Hercegovini (Law institute), u kojem je 2011. godine imenovan za eksperta iz oblasti javnih nabavki. Paralelno je obavljao poslove u svojstvu praktičara iz oblasti javnih nabavki u BHMAC-u /Stručna služba Ministrarstva civilnih poslova u BiH, te je i aktivno učestvovao u međunarodnim IPA projektima u kreiranju tendera po proceduri Prag 2011/2012. Zastupao je brojne firme iz realnog sektrora u postupku pripreme ponuda i ulaganja žalbi. U 2016. godini je imenovan za eksperta iz oblasti javnih nabavki pri Agenciji za državnu službu FBiH.  

  Zaposlen je u Općini Centar Sarajevo na poslovima javnih nabavki. Također je certificirani voditelj upravnog postupka i supervizor za nadzor pri Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. 

   

  Edina Omeragić

  Diplomirani psiholog i Geštalt psiholog

  „Naučiti druge kako spoznati sebe, kako upravljati sobom, kako kreirati konstruktivne odnose, ali prije svega kako se voljeti je cilj koji me vodi u radu sa ljudima. Za početak mi je potrebno samo jedno „da, krenimo“ a ostatak puta ja vodim, poznajem tu stazu!“

  Edina je svoje obrazovanje započela na Katedri za psihologiju, a dodatno obrazovanje je stekla na specijalističkim studijama psihoterapije, kao i na mnogim dodatnim treninzima i edukacijama iz oblasti psihologije, komunikacije i marketinga.

  Do sada je vodila skoro stotinu različitih treninga, predavanja i radionica čiji cilj je rast i razvoj kako pojedinca tako i grupe. Vodilja njenog programa je ISKUSTVO – Klijenti se uče iskustvom, kako primijeniti mehanizme i alate koji će im odmah dati priliku da spoznaju dio sebe, da dožive A-ha moment te da poboljšaju kvalitetu života.

   

  doc. dr. sc. med. Elvir Bećirović

  neuropsihijatar, Group Psychotherapist, EMDR i NLP practitioner, CHt

  Rođen je 1974. godine. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2002. godine. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio 2009 godine te magistrirao 2009. godine. Doktorirao 2017. godine na temi „Povezanost emocionane inteligencije, aleksitimije i empatije sa simptomima posttraumatskog stresnog porećaja“ te promovisan u zvanje docenta. Pohađao trening iz Eye Movement Desensitation and Reprocesing (EMDR) u periodu 2007-2011 godine i stekao zvanje EMDR practitionera. Godine 2015. je završio višegodišnju edukaciju i stekao zvanje grupnog analitičara. Završio je skup edukacija iz oblasti neurolingvističkog programiranja (NLP), persuazije i socijalnog uticaja te hipnoterapije. Pohađao seminare iz psihijatrije u organizaciji Weill Cornell Univreziteta u Salzburgu (Austrija) 2006. i 2008. godine. Godine 2008. pohađao Core Maudsley forum u organizaciji Instituata za psihijatriju i King's College u Londonu (Engleska). Boravio 2009. godine na studijskoj razmjeni iz psihijatrije u Donauspital u Beču (Austrija). Završio 2012. godine edukaciju o Shizofreniji u organizaciji Lundbeck instituta u Kopenhagenu (Danska). Godine 2019. završio je uspješno trosemestralnu edukaciju iz Zdravstvenog menadžmenta u organizaciji Ministarstva zdravstva FBiH u Sarajevu. Objavio je preko 50 naučnih radova i dvije knjige te održao veliki broj radionica iz različitih oblasti soft skillsa.

   

  doc. dr. Haris Hamidović

  IRCA (International Register of Certificated Auditors) certificirani auditor sistema upravljanja informacijskom sigurnošću 
  Doktor i magistar informatičkih nauka i diplomirani inženjer elektrotehnike. Od 2009. godine stalni je sudski vještak informacijsko-komunikacijske struke imenovan od strane Federalnog ministarstva pravde. Od septembra 2007. godine zaposlen je na mjestu Voditelja sigurnosti informacionog sistema u Mikrokreditnoj fondaciji / društvu EKI Sarajevo. Prije sadašnjeg zaposlenja radio je kao IT specijalista u SFOR-u - NATO-om predvođenoj vojnoj misiji u BiH. 2015. godine ISACA - međunarodno udruženje stručnjaka za reviziju i kontrolu informacijskih sistema, sa sjedištem u Rolling Meadows SAD, imenovalo ga je ISACA akademskim zagovornikom u BiH.  

  Autor je 5 knjiga i preko 80 naučno-stručnih radova. Posjeduje višegodišnje predavačko iskustvo iz oblasti informacijske sigurnosti sa akreditiranih i licenciranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni je interni revizor, specijalista za informacione sisteme, a od 2010. godine upisan je u Međunarodni registar certificiranih auditora (IRCA London UK) za oblast sistema upravljanja informacijskom sigurnošću. Član je međunarodnih strukovnih udruženja ISACA, IEEE , IEEE SSIT i IIA. 

   

  mr. sc. Fahrudin Hasanović

  Interni revizor
  Internom revizijom se bavi više od petnaest godina, a radno iskustvo sticao je u Odjelima interne revizije Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo i BH Telecom d.d. Sarajevo. Vršio je dužnost predsjednika i člana Odbora za reviziju u više privrednih društava. Pored toga, bavi se poslovnim finansijama, procjenama vrijednosti pravnih osoba, forenzičkom revizijom i transfernim cijenama. Autor je više člnaka iz oblasti poslovnih finansija, revizije, forenzičke revizije i sl. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer finansijski menadžment. Posjeduje licencu za Ovlaštenog procjenitelja ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala, Certifikat za forenzičkog računovođu, nacionalni Certifikat ovlaštenog internog revizora u BiH kao i Certifikat internog revizora za javni sektor izdatog od Ministarstva finansija. Također, posjedure i inostrane Certifikate za „Forensic Accounting“ i „Forensic Accounting and Fraud Examination“. Vlasnik je domene i veb sajta: www.forensicandfraud.ba. Dugogodišnji je član Instituta za internu reviziju BiH i Saveza računovođa i revizora. U slobodno vrijeme se bavi tenisom, trčanjem i skijanjem.

   

  Ismir Omeragić

  Valicon BiH - Marketing Consulting and Research, CEO
  Po vokaciji psiholog i, kako sam nerijetko kaže: “Nisam birao svoj poziv, on je pozvao mene.” Dio je Valicon tima od 2004. i trenutno je na poziciji CEO Valicon BiH, ali također i senior konzultant na različitim kako BH tako i regionalnim / međunarodnim projektima. Njegovo bogato iskustvo u istraživanju i konzaltingu je bazirano na dubinskom poznavanju različitih industrija – od nancija, FMCG-a, politike, automobilizma, farmacije, medija, pa do maloprodaje i turizma.

  Osim konzaltinga na temelju istraživanja, Ismir je neizostavan članna projektima koji svoje korijene imaju u poslovnoj analitici (Valicon ima status naprednog IBM partnera) u projektima koji uključuju područja kao što su akvizicija i retencija klijenata, cross- i up-selling, otkrivanje prevara i pranja novca, a zadnjih godina je fokusiran na spoj neurologije i marketinga. Član je Međunarodnog udruženja istraživača ESOMAR, redovito gostuje kao predavač na sveučilištima u BiH, te na regionalnim i međunarodnim konferencijama. Angažiran je i na nizu drugih nepro tnih projekata (rad s mladim sportašima, rad s djecom astronomima, savjetodavni rad s različitim skupinama,..).

   

  Jasmin Kukuljac

  Poslovni konsultant i direktor IuteCredit
  Jasmin Kukuljac je iskusan profesionalac koji uspješno konceptualizira i implementira inovativne strategije komercijalnog i marketinškog karaktera. Posjeduje visok nivo poznavanja distributivnih kanala i ekspert je za širenje tržišta i razvoja poslovanja. Veoma uspješno akvizira nove brandove i principale za teritoriju SEE. Izuzetno dobro obučava i motivira zaposlene da značajno doprinose kompaniji i njenom razvoju. Pored redovnog posla vođenja svoje kompanije, bio je angažovan u Orbico akademiji kao lider tima za edukaciju u sektoru pregovora, prodaje, prezentacijskih vještina, partner menadžmenta te motivacije. Uspješno je vodio navedene treninge za zaposlene iz 21 zemlje koji obavljaju razne funkcije – od key account menadžera (KAM), preko brand menadžera, finansijskih kontrolora, team lidera, komercijalnih direktora, do generalnih menadžera. U proteklom dijelu karijere radio je kao komercijalni direktor u Orbico d.o.o., vodećoj distributerskoj kući u Evropi (ogranak u BiH), gdje je upravljao svim prodajnim i marketinškim odjelima u kompaniji sa preko 150 ljudi. Također, radio je kao izvršni direktor u vodećoj osiguravajućoj kući za životna osiguranja u BiH – Merkur/Vienna osiguranje, obavljao je i funkciju direktora Nestlé Adriatic BH, gdje je uspješno vodio tim stručnjaka prodaje, marketinga, finansija i logistike. Izabran je za najboljeg key account menadžera (KAM) u Nestle SEE dvije godine zaredom – 2008. i 2009.

   

  dr. sc. Jasna Pleho

  PMP certificirani voditelj projekata po PMI i PMI-ACP

  Predsjednica PMI udruženja BiH
  Jasna Pleho radi u IT industriji preko 20 godina. Profesionalni razvojni put je prošla od pozicija kao što su sistem administrator, DB administrator, web dizajner, IT menadžer i menadžer. Posljednjih 10 godina se bavi projektnim menadžmentom na različitim IT projektima. Trenutno radi na poziciji Voditelja projekata u firmi King ICT doo i certificirani je projekt menadžer sa jednim od najcjenjenihjih svjetski priznatih certifikata iz oblasti upravljanja projektima - PMP (PMI) certifikat. Jasna je takođe i certificirani voditelj projekata po agilnim metodama (PMI-ACP). Interni je auditor za ISO 9001 i 27001. Osim nabrojanog, Jasna već šest godina radi i kao profesor na Američkom univerzitetu u BIH (American University in BIH), doktor nauka je iz oblasti vještačke inteligencije, primjene GIS-a i IT-a. Predavala je u brojnim edukacijskim centrima i jedan je od predavača na Microsoft Skills Centru (CAPM). Trenutno je predsjednica PMI Chapter-a u BIH. 

   

  Marina Bakić
  Ekspert za odnose s javnošću  

  Marina je savjetnica za medije, psiholog i certificirani NLP Practitioner Međunarodne asocijacije NLP instituta IN-NLP – Berlin. Certificirani je trener javnih i TV nastupa i profesionalni coach sa preko 17 godina iskustva u medijima i odnosima sa javnošću.  

  Od 2006. do 2017. radila je kao stručna savjetnica za odnose s javnošću Ministarstva pravde BiH, a nakon toga kao savjetnica Ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa G. Mirka Šarovića. Prije toga četiri je godine radila kao novinarka i urednica u informativnom programu BHRT-a, a karijeru je započela kao voditeljica programa na RTRS-u. Radno iskustvo u odnosima s javnošću osiguralo je praktičnu primjenu i komunikaciju s pisanim i elektronskim medijima, kako kroz davanje izjava i intervjua, tako i kroz gostovanja u emisijama.  

  Pripremala je i moderirala brojne konferencije, ministarske forume, javne rasprave i slične forme za koje je potrebno odlično vladanje tehnikama javnog nastupa. Tokom dosadašnjeg rada ostvarila je značajne rezultate u savjetovanju menadžmenta u oblasti javnih nastupa. Angažovana je na različitim projektima obuke iz oblasti odnosa sa javnošću i iza sebe ima brojne uspješno realizovane individualne i grupne obuke. Posjeduje višegodišnje iskustvo rada u medijima, pripremala je brojne novinarske priče, radila javljanja uživo, vodila brojne intervjue i druge novinarske forme.

   

  dr. sc. Mirna Pajević

  Interni i eksterni revizor
  Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta, magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta, te doktorirala na katedri finansija Ekonomskog fakulteta 2016. godine u oblasti biznisa-naučni studij.  

  Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući FEB dd na poslovima praćenja propisa, predavanja i konsultacija, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga.  

  Tokom svoje poslovne karijere pohađala je veliki broj stručnih i specijalističkih edukacija kako u BiH, tako i u inostranstvu . Ovlašteni je eksterni i interni revizor za oblast privrede, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet. Mirna je certificirani računovođa kao i stalni sudski vještak iz ekonomske oblasti, a ekspert je iz oblasti nekretnina i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.  

  Objavila je preko 70 stručnih članaka i bila predavač na 45 različitih seminara. 

   

  Mladen Komarica

  B-Star udruženje, direktor
  Zadnjih 20 godina bavi se prodajom, a trenutno je zaposlen u Sarajevo osiguranju na poziciji Direktor za prodaju i razvoj proizvoda. Prije toga radio je kao Regionalni menadžer u Wiener osiguranju. U Grawe osiguranju je prije 18 godina napravio vlastitu prodajnu mrežu kao dio Greenfield investicije. Također je radio i u državnim institucijama: Ministarstvo vanjskih poslova, Predsjedništvu i Kancelariji visokog predstavnika. U 1996. godini je bio na funkciji Attachea za sigurnost u New Yorku. Medicinske studije završio je u Sarajevu 1992. godine, ali se poslije 1995. okrenuo ekonomiji te završio Poslovnu psihologiju.
  U toku svoje karijere održao je više stotina seminara, motivacijskih treninga i treninga prodaje. Dobitnik je mnogih priznanja iz oblasti prodaje i prodajnih vještina. Otac je troje djece.

   

  dr. sc. Muhamed Mujakić
  Pravni eskpert iz više oblasti prava

  Certificirani trener za više stručnih oblasti iz prava sa višegodišnjim iskustvom u stručnoj edukaciji državnih službenika i zaposlenika. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u državnim institucijama koje uključuje Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ured registrara Suda Bosne i Hercegovine i dr. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao pravne nauke iz oblasti javnog prava. Ima položen javni/stručni i pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde BiH. Certificirani je predavač/trener Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i Agencije za državnu službu Federacije BiH za više oblasti. Pohađao je niz obuka u zemlji i inostranstvu, te bio na više studijskih boravaka u inostranstvu. Autor je više publikacija i stručnih radova. Član je nekoliko strukovnih asocijacija. Bio je sudija porotnik Vrhovnog suda FBiH, a arbitar je pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

   

  mr.sc. Safet Zečević

  Integrirani Poslovni Sistemi d.o.o., Izvršni direktor
  Profesionalnu karijeru počinje na poslovima prodaje i marketinga u preduzeću Međunarodni aerodrom Sarajevo. Nakon toga, nastavlja s radom u Raiffeisen Banci gdje obavlja niz rukovodećih funkcija povezanih s prodajom i upravljanjem operacijama. Za vrijeme rada u banci stekao je visokospecijalizirana znanja iz strateškog menadžmenta, upravljanja projektima, unaprjeđenja poslovnih procesa i upravljanja ljudskim resursima.

  Trenutno je izvršni direktor u Integriranim poslovnim sistemima gdje se bavi poslovima poslovnog savjetovanja u oblasti operativnog menadžmenta i IT-a. Akademsko obrazovanje upotpunio boraveći i studirajući u Sjedinjenim Američkim Državama na The College of New Jersey gdje je diplomirao Poslovnu Administraciju sa specijalizacijom iz Menadžmenta. Akademsko obrazovanje je nastavio u Engleskoj gdje je magistrirao poslovnu administraciju na temu Strateškog upravljanja kvalitetom poslovanja. Trenutno priprema doktorsku disertaciju na temu ponašanja zaposlenika na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu.

   

  dr. sc. Sead Bašić

  TABS d.o.o., Direktor za razvoj poslovnih operacija
  Rođen u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet, gdje i diplomira. Magistarski studij kreiranod strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Universityof Turin, Faculty for business conducting (Scuola di Amministrazione Aziendale) uspješno završava i stječe dualnu diplomu Magistra ekonomskih nauka iz oblasti poslovnog upravljanja i European Master of Business Administration (MBA). Nakon toga se upisuje na doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiranog u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze pod nazivom “Primjena koncepta upravljanja ključnim kupcima u zemljama u tranziciji - teorijski i empirijski aspekti”.

  U toku dosadašnjeg profesionalnog angažmana dr. Bašić je stekao praktična znanja iz različitih oblasti ekonomije. Od marta 1996. godine počinje svoju profesionalnu karijeru i do danas je radio u nekoliko različitih kompanija uključujući i nekoliko svjetski renomiranih kompanija kao što su Unilever, Heineken i Henkel, te domaćih kompanija kao što su ASA PVA, ASA PSS i Prevent BH na pozicijama country manager, direktor preduzeća ili direktor robnih marki, obavljajući odgovarajuće poslove i zadatke. Tokom svoje dosadašnje profesionalne karijere je pohađao veliki broj treninga koji su organizirani unutar kompanija u kojima je u tom trenutku radio. Trenutno je zaposlen na poziciji direktora za razvoj preduzeća TABS d.o.o. Sarajevo. Osim toga, Sead je napisao više članaka i uvodnika za različite stručne časopise, te je više puta gostovao kao gost predavačna različitim predmetima dodiplomskog i postdiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iz oblasti menadžmenta, marketinga ili prodaje.

   

  Selma Gaši,

  Agencija Riddle, vlasnica agencije
  Dipl.psihologinja, geštalt i integrativna psihoterapeutkinja (EAP licenca), supervizantica iz kognitivno – behavioralne terapije i coaching, mentalna trenerica, direktorica Agencije za konzalting „Riddle“ Svoje lične poslovne vještine i soft skills unaprijeđuje od 2004. godine kroz AVP trening pod supervizijom profesora i glavnih trenera iz USA i Hrvatske, nakon čega postaje certificirana AVP trenerica za držanje bazičnih, naprednih i treninga za obučavanje novih trenera u oblasti: Nenasilno rješavanje konfliktnih situacija, Komunikacije, Izgradnja tima i saradnje u timu, Procesi koji utiču na radne dinamike (ljutnja - kao lični process i u timu, strah - kao lični process i u timu, moć - individualna i timska i opraštanje - kao lični process i u timu).
  Od 2009. godine svoje znanje dograđuje kroz Personal Bussines Skills Xpert, kada i započinje svoju karijeru unutar poslovne psihologije kao menadžerica ljudskih potencijala. Dugi niz godina u različitim kompanijama uvodi psihoterapiju u radnim organizacijama kroz novi pristup u soft skills treninzima i razvoju uposlenika i timova, zatim dijagnostika radnog okruženja i custom made treninzima za različite kompanije, a sve kroz humanistički pristup koji u centar stavlja čovjeka kao važan potencijal za rast svake kompanije.
  U 2015. godini njena Agencija za konzalting „Riddle“ sklapa ugovor o saradnji sa Partus akademijom za razvoj izvrsnosti iz Zagreba, čime nadopunjuje lepezu rada kojom se bavi Agencija. Stalni je spoljni saradnik nekoliko firmi u kojima je zadužena za poslove upravljanja ljudskim kadrovima i treninge razvoja timova.  

   

  mr. sc. Senad Redžić

  ASN Consulting, Direktor
  Posjeduje skoro dvodecenijsko iskustvo u bankarskoj industriji. Radio je na više bankarskih pozicija u pet različitih banaka, a posljednjih deset godina je proveo na najvišim pozicijama, odnosno pozicijama člana Uprave ili direktora banke. Tokom svoje karijere, između ostalog, bio je na funkcijama člana Uprave ProCredit Bank, direktor Union banke i direktor NLB Banke.

  Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a tokom rada prošao je više međunarodnih treninga i obuka i završio bankarsku akademiju u Njemačkoj (ProCredit Academy, Fürth Germany). Obnašao je funkciju člana Upravnog odbora udruženja banaka, a trenutno je na poziciji predsjednika Upravnog odbora grupacije finansijskih institucija pri udruženju poslodavaca u FBiH. Član je školskog odbora i projekt menadžer i sponzor mnogih drugih socijalno odgovornih projekata. Trenutno je vlasnik privatne konsultantske kompanije i ujedno je na poziciji savjetnika direktora Raiffeisen Banke za prodaju. Uspješno je proveo poslovnu transformaciju Union Banke, a magistarski rad odbranio je na temu “Ključni faktori uspjeha prodaje u bankarstvu”.

  Senadova uža specijalnost je prodaja, marketing, organizacija i upravljanje ljudskim resursima, dugo godina je trener u navedenim oblastima s posebnim akcentom na prodajni trening, vještine prezentiranja i umijeće pregovaranja.

   

  mr. sc. Suzana Tihi-Babić

  Addiko bank, Direktor Odjela upravljanja ljudskim resursima
  Već 17 godina je profesionalno vezana za oblast Upravljanje ljudskim resursima, kako svojim radom u različitim korporacijama, tako i angažmanom u Udruženju za upravljanje ljudskim resursima čija je predsjednica od 2015. godine. U Addiko Bank d.d. Sarajevo na poziciji Direktor Odjela upravljanja ljudskim resursima zaposlena je od juna 2016. godine. 

  Prije angažmana u Addiko banci, deset godina je radila na poziciji Rukovodioca sektora za ljudske resurse ASA grupacije, odgovorna za oblast HRM za 20 članica Grupacije i preko 500 zaposlenih. Znanje iz HRM oblasti je sticala šest godina i u Coca-Cola HBC B-H Sarajevo u odjelu za ljudske resurse, od pozicije HR Specialist do pozicije HR Supervisor. Prije početka karijere u HRM poslovnoj oblasti, vodila je knjižaru koja se bavila prodajom strane stručne literature i radila u biblioteci Instituta ekonomskih nauka i u NUBBiH. Studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, smjer Opšta književnost i bibliotekarstvo, završila je 1991. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu stiče zvanje Magistra ekonomskih nauka 2011. godine, a tema rada je bila: „Upravljanje ljudskim resursima - Teoretski aspekti i praktična iskustva kompanija iz Federacije Bosne i Hercegovine“.  

  Na IEDC Bled School of Management završila je General Management Program 2011. godine. Gostujući je predavač na predmetu HRM na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na HR konferencijama i relevantnim radionicama redovno učestvuje u ulozi predavača ili paneliste.  

  Certificirani je trener za različite programe razvoja zaposlenih te ima veliko iskustvo u planiranju i vođenju treninga.  

   

   

  Predavači za kurseve

  Adis Delalić - predavač grafičkog dizajna

  Inžinjer grafičkih tehnologija, rođen 1978. godine u Sarajevu. Svoje iskustvo u grafičkoj industriji počinje 1999. godine gdje je radio na projektima grafičkog oblikovanja knjiga, časopisa, te same pripreme štampe u Savezu novinara. U 2000. godini počinje angažman na Hayat TV kao realizator programa radeći na realizaciji i grafičkoj pripremi velikih projekata od kojih izdavaja početak emitovanja Mreže plus, pokretanje projekta Hayat production, početak emitovanja Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem i mnogih drugih velikih televizijskih projekata. Radio je i na Face TV, a trenutno je zaposlen u marketinškoj agenciji Directmedia. Također je i dio tima SmartLab Sarajevo. Specijalizovan je za sljedeće programe: Photoshop, Illustrator, After Effects, Indesign, Premiere.  

   

  Alen Vatreš - predavač Excela i digitalnih vještina

   

  Anes Golubić - predavač Excela i digitalnih vještina

  Anes je diplomirao MIT na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Svoje predavačko iskustvo iz oblasti informatike započeo je na Ekonomskom fakultetu kao demonstrator na nekoliko predmeta iz oblasti Informacionih tehnologija, te kasnije kao gost predavač na predmetu "Poslovni informacioni sistemi". Nakon završenog dodiplomskog studija, svoje vještine u oblasti in-class i online edukacije razvija u firmi Idego iz Sarajeva. Poznavanje MS Office paketa potvrđuje Microsoft Office Master certifikatom za Office, što uključuje ekspertno poznavanje Excel-a, Word-a, Powerpoint-a i Access-a. Pored poznavanja MS Office alata, posjeduje izvrsno poznavanje Microsoft Power BI alata i drugih alata i vještina za analizu i vizualizaciju podataka poput SQL, Python, Tableau i drugih. U svom dosadašnjem radu izdvaja edukacije za Microsoft Office Specialist takmičenje, kompanije Intras, OLX, Datax, Baukoncept, Alma-Ras, Rehau, Avtera, Veritas, Addiko Bank, Ekonomski fakultet i dr. Trenutno zaposlen na poziciji Business Intelligence Analyst u kompaniji Pik doo (OLX). Predavač je na kursevima Excela i digitalnih vještina u Centru za poslovnu edukaciju od 2015. godine.

   

  Alma Babić - predavač engleskog jezika

  Profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Prvo iskustvo u nastavi stiče već za vrijeme studija. Nakon završenog studija nastavlja raditi u struci kao nastavnik engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama na području TK. Istovremeno stiče iskustvo i u privatnim školama radeći sa odraslima, kao i predškolskim uzrastom. Svoje iskustvo usavršava i kao student Master studija na odsjeku Metodika nastave engleskog jezika na Univerzitetu u Tuzli, kao i seminarima u organizaciji Ambasade SAD-a, Pedagoškog zavoda TK i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Dugogodišnji aktivan član Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva "Zvonko Cerić", gdje obnaša funkciju sekretara Društva i učestvuje u implementaciji brojnih projekata iz oblasti kulture na području Grada Tuzla, TK i šire.  

   

  Amra Hajdarević, predavač njemačkog jezika

   

  Anita Šadić – predavač za Excel i digitalne vještine
  Diplomirani ekonomista, smjer računovodstvo i finansije, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, a zatim svoje obrazovanje nastavila postdiplomskim studijima na istom fakultetu smijer računovodstvo i revizija. Certificirani interni revizor u javnom sektoru. Iskusan predavač u oblasti informatičkih tehnologija. Posjeduje međunarodne certifikate ECDL Full Certifikat i licence ECDL Test Leadera izdatu od Dataforeningen, Swedich Information Processing Society, kao i međunarodne certifikate XPERT Master Certifikat (IT Xpert Master Europäischer Computer Pass) i Certifikat za test lidera I i II korektora  izdate od Instituta Visokih njemačkih skola (Institut fur Internationale zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul –Verbandes, Deutschland). U saradnji sa DVV International u Ohridu (Makedonija) polaže za XPERT National Reprezentative Certifikat koji izdaje Nacionalna asocijacija Visoki škola Nidersaksen, čime se usavršava za praktičnu provedbu i korekciju Xpert ispita u BiH, te izradu metoda i nastavnih planova za IT obrazovanje odraslih. Bavi se i andragoškim pristupom obrazovanja odraslih, certificirani andragog i multiplikator (trener u oblasti obrazovanja odraslih u BiH). U saradnji sa Amicom Educa Tuzla već treću godinu angažovana je na projektu Digitalna inkluzija marginaliziranih žena, trening digitalnog opismenjavanja žena. I danas na profesionalnom planu stalno se usavršava učestvujući na raznim seminarima i edukacijama koje se tiču andragoškog pristupa obrazovanja odraslih i informatike, ali i razmjenjujući iskustva i metode u nastavi sa drugim predavaćima.

   

  Armin Biber – predavač njemačkog jezika
  Profesor njemačkog jezika i književnosti. Živio je i školovao se skoro desetljeće u Austriji i Njemačkoj. Njemački jezik smatra svojim drugim maternjim jezikom, te iz velike ljubavi prema Njemačkoj upisuje studij na Univerzitetu u Sarajevu na Odsjeku za germanistiku koji u roku završava. Dobitnik je istraživačke stipendije prestižnog DAAD-a i diplomski rad iz lingvistike na temu „Metaforičke složenice“ piše pod mentorstvom univerzitetskih profesora na Univerzitetu u Mannheim-u. Kao postdiplomac iz lingvističkih nauka ubrzo izlaže po prvi put na Konferenciji germanista za jugoistočnu Evropu u Ohridu. Višegodišnja iskustva stekao je kao profesor njemačkog jezika u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji Sarajevo, a trenutno je zaposlen u Srednjoj trgovačkoj školi Sarajevo gdje je i položio stručni ispit. Bio je angažovan kao konzekutivni prevodilac na mnogim seminarima u organizaciji Friedrich Ebert fondacije, Njemačkog društva za tehničku saradnju (GTZ) i Privredne komore Sarajevo. Neprestano se stručno usavršava i učesnik je seminara u organizaciji Pedagoškog zavoda Sarajevo, te dobitnik međunarodnog certifikata Austrijskog saveznog ministarstva za nastavu, umjetnost i kulturu iz oblasti kulturne historije za njemački jezik kao strani jezik.

   

  Azra Muratović, predavač engleskog jezika

   

  Benjamin Hakić, predavač njemačkog jezika

   

  Biljana Skerlić, predavač engleskig jezika

   

  Dino Delić, predavač njemačkog jezika
  Studij germanstike završio je na Pedagoškom fakultetu u Zenici 2011. godine.  Nakon pripravničkog rada, položio je stručni ispit u Sarajevu.  Radeći kao profesor njemačkog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, ali i kao predavač  njemačkog jezika u školama za strane jezike, stekao je dugogodišnje iskustvo kako u radu sa mlađim uzrastima tako i sa odraslima. Pored poznavanja savremene metodike, redovito učestvuje na seminarima i stručnim usavršavanjima za profesore njemačkog jezika.

   

  Dženan Gagula - predavač za CISCO, mreže i cyber sigurnost

  Dženan je voditelj odjela IP i prenosne mreže BH Telecoma, senior mrežni inžinjer i team leader, sa iskustvom od preko 17 godina u IP mrežnoj industriji od small business i enterprise okruženja, do visoko pouzdanih IP mrežnih sistema servis provajderskih mreža. Po završetku studija elektrotehnike smjer telekomunikacije 2003. godine dobija posao u jednoj od vodećih ICT firmi u Sarajevu gdje stiče iskustvo u dizajnu, konfiguraciji i rješavanju problema na IP mrežama, radeći na projektima za velike klijente enterprise segmenta. Već od 2003. godine stiče Cisco CCDA certifikat, a potom 2004. i Cisco CCNA certifikat.
  Od 2005. je zaposlen u vodećem telekom operatoru u BiH, najprije kao sistem inžinjer za IP mreže, zatim od 2009-e godine kao team leader i voditelj odjela IP/MPLS mreže, a zatim i voditelj odjela IP i prenosnih mreža, gdje stiče iskustvo u dizajnu, konfiguraciji i rješavanju kompleksnih problema servis provajderskih mreža.
  Od 2009. godine stiče CCDP (sada CCNP-Enterprise) certifikat, a od 2013. godine CCNP – SP certifkat, koje redovno recertificira.

   

  Dženita Đulović, predavač njemačkog jezika

   

  Edita Omerović Suljić – predavač njemačkog jezika

  Profesorica njemačkog jezika i književnosti, diplomirala 2007. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Predavačko iskustvo stiče još kao student završne godine u osnovnom i srednjem obrazovanju. Nakon odrađenog pripravničkog staža 2008. godine stiče višegodišnje radno iskustvo kao profesor njemačkog jezika i književnosti u srednjim i osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Posjeduje predavačko iskustvo kako sa odraslima tako i sa učenicima različitih uzrasta od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Dodatno se usavršila kao predavač na seminarima i usavršavanjima za profesore njemačkog jezika.

   

  Edita Puce – predavač njemačkog jezika

  Živjela i školovala se skoro desetljeće u Njemačkoj i Austriji. U Njemačkoj je završila Farmaceutski koledž. Nakon završenog koledža, zapošljava se u renomiranoj farmaceutskoj kompaniji, gdje radi dvije godine. Iz ljubavi i privrženosti prema svojoj porodici i domovini, vraća se u Bosnu i Hercegovinu, gdje odmah dobija priliku da radi kao predavač njemačkog jezika u školi stranih jezika u Sarajevu. Prilikom rada otkriva neizmjernu ljubav i strpljenje za proces prenošenja znanja i upisuje Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku. Sa Univerziteta u Sarajevu, prebacuje se na Univerzitet u Beču na Odsjek Deutsche Philologie Publizistik Und Kommunikationswissenschaft. Po povratku u BiH, nastavljam raditi u školi stranih jezika i u periodu od šest godina postaje majka troje djece. Pored posla u školi stranih jezika, radila je i kao prevodilac njemačkog jezika i držala individualnu nastavu.

   

  Edita Tosumbegović, predavač njemačkog jezika

   

  Emir Slanjankić – predavač za Excel i digitalne vještine

   

  Emir Teskeredžić - predavač za programe AutoCad

  Diplomirani inženjer mašinstva i profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoj mašinskoj škola u Tuzli još od 1998. godine, gdje je izabran u više stručno zvanje profesor - savjetnik. Dodatno se usavršavao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli za CAD/CAM sisteme, te u okviru projekta  „Business Start-up Center“ uspješno završio edukaciju o poduzetništvu osvojivši pobjednički grant za najbolji biznis plan i perspektivnu poslovnu ideju. Dodatna iskustva u projektovanju i modeliranju sistema, te AutoCad i Catia programima sticao radeći za norvešku kompaniju „AS CONNECTOR“ kao mašinski inženjer za kontruisanje i dizajn. Računarskim projektovanjem sistema, konstruisanjem u mašinstvu i savjetodavnim uslugama bavi se i kroz vlastitu obrtničku djelatnost ''EURODRAWING'' Tuzla.

   

  Erdal Dželilović – predavač za Excel i digitalne vještine

   

  Goran Brekalo - predavač za program 3d Studio Max

  Završio je gimnaziju i pohađao Akademiju dramskih umjetnosti u Tuzli, na odsjeku Produkcija. Od malena je bio ljubitelj filma, isprva kao pasivni gledalac, da bi ga vremenom sve više i više interesovao proces nastanka filma. Vremenom je sve više učio oko pravljenja filmova (zahvaljujući i radionicama u Kući Plamena Mira u Tuzli, preko koje je išao u Irsku gdje je snimao i par kratkih filmova), počeo je i sam da snima kratke filmove. U 2010. godini, između mnogih kandidata izabran je da pohađa Talent campus u sklopu Sarajevo Film festivala. Do sada je režirao nekolicinu kratkih igranih filmova, među kojima su i "Povratak" (s kojim je bio na Festivalu fantastike u Beogradu) i V.O.I.D. Također je bio zadužen za vizuelne efekte na dugometražnim igranim filmovima "Gorčina osvete" te na njemačko-hrvatskom filmu "Gastarbajter". Radio je također na nekoliko multimedijalnih predstava, među kojima bi izdvojio "Stanicu" i "Krv i so". Suosnivač je i ko-organizator festivala amaterskog, trash i art filma "Afest" koji se od 2007-e godine održavao u Tuzli, a doživio je četiri izdanja. Danas posjeduje vlastitu firmu Dark star studio, koja je između ostalog specijalizovana za 3d (modeling, texturing, animation, rendering), vizuelne efekte, pokretnu grafiku i grafički dizajn. Specijalizovan je za sljedeće programe: 3ds Max, Zbrush, After effects, Photoshop, Substance painter i Premiere.

   

  Ilhana Robović Poplata, predavač Revita i BIM-a

   

  Lejla Karić - predavač njemačkog jezika
  Akademsko zvanje profesora njemačkog jezika i književnosti stekla je na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. Od djetinjstva je imala ljubav prema stranim jezicima, a posebno njemačkom jeziku. Odabrala je poziv profesora, jer uživa u radu sa ljudima i u obrazovnim ustanovama. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u školama za jezike, u osnovnim i srednjim školama te iskustvo iz oblasti prevođenja za razne njemačke firme. "Kao što sam ja zavoljela njemački jezik, zahvaljujući isključivo dobrim profesorima u školi i na fakultetu, tako ću se i ja truditi da svojim polaznicima na najbolji mogući način približim ovaj jezik." Lejla uživa u radu sa polaznicima, ima odličnu komunikaciju sa njima, te smatra da je to dobitna kombinacija za prenošenje znanja polaznicima.

   

  Lejla Sarić, predavač engleskig jezika

   

  Maida Hadžić, predavač njemačkog jezika

   

  Miran Mujačić - predavač grafičkog dizajna

   

  Mirela Fazlić, predavač njemačkog jezika

  Nedim Hukić – predavač za web dizajn
  Diplomirani inžinjer informacionih tehnologija, diplomirao na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Sticanjem prestižnog certifikata za web dizajn od strane Microsofta 2006 godine, Nedim započinje svoju profesionalnu karijeru u oblasti web dizajna. Svoje znanje kontinuirano unapređuje posjećivanjem regionalnih konferencija koje se baze razvojem CMS sistema sa fokusom na Joomla CMS. U proteklih 10 godina Nedim je kao vlasnik i osnivač WEB Studija NESA sa sjedištem u Tuzli uspješno realizovao preko 80 projekata iz oblasti web i grafičkog dizajna.

   

  Rahela Mujinović - predavač njemačkog jezika
  magistarski studij nastavničkog smjera. Magistarski rad piše iz oblasti lingvistike. Predavačko iskustvo stiče još u studentskim danima pri individualnoj instruktivnoj nastavi te na edukativnim kursevima za djecu i odrasle u različitim privatnim školama u Sarajevu. Nakon diplomiranja radi u osnovnoj školi i tu polaže stručni ispit. Paralelno s tim, usavršava prevodilačke sposobnosti, posebno iz oblasti ekonomije i prava. I dalje se aktivno bavi pripremom kandidata za polaganje Goethe i ÖSD ispita. Pored njemačkog jezika govori aktivno i engleski. 

   

  Sanela Hafizović - predavač njemačkog jezika