Centar za poslovnu edukaciju - Bosna i Hercegovina - Sarajevo - Tuzla - Naš tim
 
 •  

 •  

  Centar za poslovnu edukaciju
  naš tim

  Dževad Duraković – osnivač i direktor Multicom doo / CPE
  Poslovne uspjehe počinje nizati već sa svojih 19. godina, kada osniva
  Multicom doo i brend "Multicom Web hosting" koji ubrzo postaje prepoznatljiva i vodeća firma za pružanje web hosting usluga u BiH. U
  2007. godini prodaje web hosting usluge, te fokus stavlja na izgradnju i jačanje Centra za poslovnu edukaciju, koji je postao vodeći brend po kvalitetu edukacije u BiH. Stalnim usavršavanjem stekao je nekoliko međunarodnih certifikata iz oblasti informacionih tehnologija i biznisa. Uspješna saradnja sa stranim partnerima omogućila mu je širenje poslova i van granica BiH. Bio je aktivan kao volonter u nevladinim organizacijama, te je organizirao nekoliko međunarodnih festivala i bio gostujući predavač u oblasti upravljanja nevladinim organizacijama.

   

  Igor Trojak – Direktor CPE Tuzla
  Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Tuzli, smjer marketing, započinje poslovnu karijeru u kompaniji Spin Tuzla na poziciji projektanta poslovog software-a, nakon čega se usmjerava u finansijskom sektoru radeći za Procredit banku Sarajevo, Mikrokreditnu Fondaciju Sunrise i Union banku Sarajevo, većinom na pozicijama srednjeg menadžmenta. Magistrirao je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, smjer bankarstvo, finansije i osiguranje sa temom „Mikrofinansije i mogućnosti redukcije globalnog siromaštva“ koji je i prvi magistarski rad obrađen na temu mikrofinansija na Ekonomskom fakultetu u Tuzli. Naročito je ponosan na volonterski rad gdje je tokom studija aktivno učestvovao na organizovanju socijalno-kulturnih aktivnosti Summer University Tuzla 2003, a sada je član NVO Projekt ABC.

   

  Irhad Kovačević, Direktor CPE Sarajevo
  Ekonomista po struci. Svoju poslovnu karijeru je poceo u ICRC BiH gdje je proveo 3 godine. Potom prelazi u VELUX Bih, gdje je radio 4 godine kao Sales&Marketing koordinator. Pohađao je veliki broj internacionalnih treninga iz oblasti prodaje, marketinga i PR-a. Nakon toga radi 2 godine kao Media Manager u marketing agenciji Altermedia. Sljedeći izazov je potražio u marketing agenciji Euromedia, koja je bila članica ASA-Prevent grupacije. U ASA-i je pohađao 2 leadership programa po internacionalnoj licenci. Prije dolaska u CPE radio je 5 godina kao direktor Termalne Rivijere Ilidža – članici Terme Čatez group. Aktivno govori engleski jezik i pasivno italijanski. Oženjen je i otac dvije djevojčice.

   

  Emir Hulusić – Voditelj ključnih kupaca
  Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka. Nakon fakulteta kriminalističkih nauka svoje obrazovanje nastavlja postdiplomskim studijima na fakultetu za kiminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na Univerzitetu u Sarajevu. Vrlo rano započinje svoju radnu karijeru u renomiranoj domaćoj firmi za distribuciju i servisiranje računara i računarskih komponenti, na poslovima u okviru IT sektora na implementiranju mreža i mrežne opreme, organizacije i održavanje mreža. U toku svog studija na fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu izabran je za demonstratora na predmetu informatika. Radio je i na Američkom univerzitetu u Sarajevu kao menadžer za informacione tehnologije, te kasnije i izvršni menadžer iste ustanove.

   

  Lejla Berkovac - administracija
  Diplomirala je Socijalni rad na Fakultetu Političkih Nauka Sarajevo. Tokom studija susretala se i radila direktno sa korisnicima socijalne zaštite. Neke od tih ustanova su Centar za socijalnu zaštitu i Sigurna Kuća koje su joj pružile mogućnosti da razvije interpersonalne vještine, te da se bliže upozna sa problematikom pozicije i potreba žena, djevojaka i maloljetnih osoba u porodici i društvu. Dvije godine je radila u bankarskom sektoru gdje je stekla vrijedna iskustva. Govori engleski i italijanski jezik.

   

   

  SAVJETNICI ZA NASTAVU

  Danka Dražić – savjetnik za nastavu / predavač engleskog jezika

  Profesorica engleskog jezika i književnosti, diplomirala je na Univerzitetu u Banjoj Luci na odsjeku za Anglistiku. Nakon završenog studija usavršava se u svojoj oblasti i zvanično posjeduje međunarodnu diplomu za predavanje engleskog jezika (TEFL/TESOL Diploma, Tefl International u Barceloni). Također posjeduje magistarsku titulu iz oblasti ljudskih prava i demokratije za jugoistočnu Evropu dobijenu na Univerzitetu Sarajevo/Bologna. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u predavanju engleskog jezika, kao predavač opšteg i poslovnog engleskog. Također posjeduje iskustvo u pripremi kandidata za polaganje Cambridge ESOL ispita i akademski priznatog ispita TOEFL. Dugi niz godina radila je na Policijskoj akademiji u Banjoj Luci, kako u državnim tako i u privatnim  školama engleskog jezika. Posjeduje iskustvo u radu sa odraslima i sa djecom. Dugi niz godina je organizovala i vodila grupu učenika u ljetnu školu engleskog jezika u Velikoj Britaniji u sklopu privatne škole jezika, gdje je radila i kao koordinator nastave. Posjeduje licencu za rad u nastavi i položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, kao i stručni ispit za rad u državnim organima.

   

  Enisa Turić – savjetnik za nastavu / predavač njemačkog jezika

  Profesorica njemačkog jezika i književnosti, diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (dobitnica je više Srebrnih plaketa, te Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli), nakon čega upisuje postdiplomski studij iz lingvistike (uža oblast: Germanistika) na Univerzitetu u Sarajevu. Uporedo završava i studij na daljinu iz oblasti „Metodika nastave njemačkog jezika (DaF)“ (Goethe-Institut, Univerzitet u Kasselu, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke). Od diplomiranja do danas stekla je izuzetno predavačko iskustvo najprije u gimnazijama, a zatim i na Univerzitetu u Tuzli, Filozofski fakultet, Odsjek za njemački jezik i književnost, te se usavršila kao predavač na seminarima i usavršavanjima za profesore njemačkog jezika. Kao predavač na usavršavanjima za profesore radi za Pedagoški zavod u Tuzli, te za Goethe-Institut. Također je zbog postignutih uspjeha iz oblasti „Metodike nastave njemačkog kao stranog jezika (DaF)“ dugogodišnji predavač Goethe-Instituta za studij na daljinu iz ove oblasti, te predavač na stručnom usavršavanju „DLL“ (Naučiti podučavati njemački jezik). Pored toga je i član je komisije za predmetnu eksternu maturu za njemački jezik na TK (Pedagoški zavod TK).

   

  PREDAVAČI

  Alma Bečirović – predavač engleskog jezika

  Profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirala je na Filozoskom fakultetu Univerziteta u Tuzli gdje za postignut izvanredan uspjeh tokom studiranja dobija Zlatnu plaketu Univerziteta u Tuzli kao najbolji student generacije.  Nakon završenog studija nastavlja rad u struci kao nastavnik engleskog jezika i kao stručni saradnik Univerziteta u Tuzli u Uredu za međuuniverzitetsku suradnju u zemlji i inostranstvu. Dugogodišnje iskustvo je takođe stekla kao asistent u regionalnom uredu OSCE-a i asistent šefu regionalnog ureda UNHCR-a u Tuzli I Orašju. Posjeduje  United Nations Language Proficiency Certificate.

   

  mr. sc. Almir Mustafić – predavač engleskog jezika
  Almir Mustafić rođen je 1979. godine u Tuzli. Nakon završetka srednje elektrotehničke škole radi kao trener, a kasnije i predsjednik i potpredsjednik kluba borilačkih vještina u Tuzli. Zvanje Profesora engleskog jezika i književnosti stiče 2009. godine, a Magistra humanističkih nauka 2013. godine. Na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini radio je kao asistent, prevodilac i koordinator obrazovnih programa za Banjaluku, Sarajevo i Tuzlu. Stipendiju Instituta za engleski jezik iz Oregona (SAD) dobija 2012. godine, a Fulbrajt stipendiju za istraživanja iz oblasti američkih predsjedničkih kampanja dobio je 2013. godine. Tokom boravka u SAD-u Almir je bio član kluba javnog govorništva Toastmasters International #6500, a takođe je pohađao i nastavu iz neverbalne komunikacije, medija i međunarodnih odnosa na Case Western Reserve University u Klivilendu (SAD).
  Trenutno radi doktorat iz međunarodnih odnosa na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Almir je predsjednik Udruženja građana „Projekt ABC“, čija je misija okupljanje i umrežavanje lidera iz oblasti obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta, nauke i biznisa. Zaposlen je u odjelu za odnose sa javnošću i marketing JP “Spreča” d.d. Tuzla, a od 2010. godine dio je tima Centra za poslovnu edukaciju, gdje predaje engleski jezik i radi na strategiji razvoja i PR planiranju. Od 2012. godine radi i kao kolumnista Tuzlalive portala, a povremeno i kao savjetnik za predizborne kampanje u oblasti strateškog, marketinškog i PR planiranja. Govori engleski, njemački i ruski jezik.

   

  Amra Gagrica – predavač njemačkog jezika

  Profesorica njemačkog jezika i književnosti, diplomirala je 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U nastavi njemačkog jezika radi od studentskih dana. Prvo radno iskustvo stiče u jednoj sarajevskoj osnovnoj skoli, gdje polaže i stručni ispit. Nakon toga počinje raditi u Gimnaziji Obala Sarajevo, gdje je i danas zaposlena. U gimnaziji stiče zvanje mentora a zatim i savjetnika. Učestvovala na mnogim edukacijama u Austriji i Njemačkoj. Rad u nastavi joj predstavlja veliko zadovoljstvo jer smatra velikim uspjehom prenijeti nekome znanje.

   

  Anita Šadić – predavač za oblast informatike
  Diplomirani ekonomista, smjer računovodstvo i finansije, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, a zatim svoje obrazovanje nastavila postdiplomskim studijima na istom fakultetu smijer računovodstvo i revizija. Certificirani interni revizor u javnom sektoru. Iskusan predavač u oblasti informatičkih tehnologija. Posjeduje međunarodne certifikate ECDL Full Certifikat i licence ECDL Test Leadera izdatu od Dataforeningen, Swedich Information Processing Society, kao i međunarodne certifikate XPERT Master Certifikat (IT Xpert Master Europäischer Computer Pass) i Certifikat za test lidera I i II korektora  izdate od Instituta Visokih njemačkih skola (Institut fur Internationale zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul –Verbandes, Deutschland). U saradnji sa DVV International u Ohridu (Makedonija) polaže za XPERT National Reprezentative Certifikat koji izdaje Nacionalna asocijacija Visoki škola Nidersaksen, čime se usavršava za praktičnu provedbu i korekciju Xpert ispita u BiH, te izradu metoda i nastavnih planova za IT obrazovanje odraslih. Bavi se i andragoškim pristupom obrazovanja odraslih, certificirani andragog i multiplikator (trener u oblasti obrazovanja odraslih u BiH). U saradnji sa Amicom Educa Tuzla već treću godinu angažovana je na projektu Digitalna inkluzija marginaliziranih žena, trening digitalnog opismenjavanja žena. I danas na profesionalnom planu stalno se usavršava učestvujući na raznim seminarima i edukacijama koje se tiču andragoškog pristupa obrazovanja odraslih i informatike, ali i razmjenjujući iskustva i metode u nastavi sa drugim predavaćima.

   

  Amer Musić - predavač za online marketing
  Višegodišnje iskustvo iz online marketinga i web consultinga. Suosnivač Agencije eMreža i webID-a. Nakon završetka Druge gimnazije u Sarajevu, uporedo sa studijima, pokreće privatni biznis i počinje se aktivno baviti online marketingom i kreiranjem web stranica, a kasnije postaje i suosnivač web servisa STUDOMAT i Školski.ba, koji čine najveću regionalnu online platformu za učenike, studente, roditelje i nastavnike. Od 2012. godine angažovan je kao saradnik za online medije i društvene mreže u FK Željezničar, gdje od 2016. godine ima i svojstvo člana Skupštine. Trenutno je anagažovan na Hayat TV-u kao digital marketing manager portala Hayat.ba, jednog od najposjećenijih portala u BiH. Predavač na seminarima i radionicma Centra za razvoj internet medija eMreža i Centra za kulturu dijaloga. Sarađuje sa brojnim kompanijama, insitucijama i nevladinim organizacijama na polju digitalnog marketinga, web consultinga i upravljanja društvenim mrežama.

   

  Armin Biber – predavač njemačkog jezika
  Profesor njemačkog jezika i književnosti. Živio je i školovao se skoro desetljeće u Austriji i Njemačkoj. Njemački jezik smatra svojim drugim maternjim jezikom, te iz velike ljubavi prema Njemačkoj upisuje studij na Univerzitetu u Sarajevu na Odsjeku za germanistiku koji u roku završava. Dobitnik je istraživačke stipendije prestižnog DAAD-a i diplomski rad iz lingvistike na temu „Metaforičke složenice“ piše pod mentorstvom univerzitetskih profesora na Univerzitetu u Mannheim-u. Kao postdiplomac iz lingvističkih nauka ubrzo izlaže po prvi put na Konferenciji germanista za jugoistočnu Evropu u Ohridu. Višegodišnja iskustva stekao je kao profesor njemačkog jezika u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji Sarajevo, a trenutno je zaposlen u Srednjoj trgovačkoj školi Sarajevo gdje je i položio stručni ispit. Bio je angažovan kao konzekutivni prevodilac na mnogim seminarima u organizaciji Friedrich Ebert fondacije, Njemačkog društva za tehničku saradnju (GTZ) i Privredne komore Sarajevo. Neprestano se stručno usavršava i učesnik je seminara u organizaciji Pedagoškog zavoda Sarajevo, te dobitnik međunarodnog certifikata Austrijskog saveznog ministarstva za nastavu, umjetnost i kulturu iz oblasti kulturne historije za njemački jezik kao strani jezik.

   

  Damir Husanović – predavač engleskog jezika

  Profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirao je na Filozoskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobitnik je Srebrene Plakete Univerziteta u Tuzli 2006-te godine, sa prosječnom ocjenom 9,50. Bivši je profesionalni košarkaš sa internacionalnim iskustvom što mu je uveliko pomoglo da razvije neophodne jezičke vještine kao i kvalitetnu verbalnu komunikaciju s ljudima. Po završetku studija u januaru 2009-te, počinje raditi kao Profesor engleskog jezika i književnosti u srednjim i osnovnim školama na području tuzlanskog kantona.Dodatno se usavršao na stručnim seminarima u organizaciji Pedagoškog zavoda tuzlanskog kantona, British Council-a, Cambridge University Press-a, kao i Pearson Training department-a. Od januara 2017, nakon višegodišnjeg staža u funkciji stalno zaposlenog profesora u Osnovnoj školi ''Teočak'' dodjeljeno mu je više stručno zvanje Profesor-Mentor u nastavi.Posjeduje višegodišnje iskustvo rada sa odraslima kao i sa učenicima različitih uzrasta od predškolskog do srednjoškolskog. Ambiciozan je i u narednoj akademskoj godini planira nastaviti školovanje i vlastito usavršanje na magistarskom studiju metodike nastave engleskog jezika.Aktivno se bavi prevođenjem stručne literature, a većinu svog slobodnog vremena provodi baveći se pisanjem proznih tekstova koje u dogledno vrijeme namjerava objaviti u svojoj prvoj knjizi.

   

  Dijana Marković Hajdarhodžić – predavač engleskog jezika
  Magistrirala je metodiku nastave engleskog jezika na renomiranoj visokoškolskoj ustanovi u Brattleboro, država Vermont u Sjedinjenim Američkim Državama.  Od 1999. godine radi kao profesor engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama u Tuzli, kao i visokoškolskim ustanovama. Zaposlena je u Katoličkoj gimnaziji, Katoličkog školskog centra „Sveti Franjo“ u Tuzli. Od 2002. godine angažovana je i kao spoljni saradnik u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog Kantona na koordiniranju organizovanja obuka za profesore engleskog jezika na području kantona a u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja. Koordinator je projekta međuentitetske i interetničke saradnje profesora engleskog jezika iz BiH finansiranog od strane Ambasade SAD u Sarajevu i kao rezultat toga nosilac je organizacije prve stručne međunarodne konferencije održane u Tuzli.  Podpredsjednica je i jedan je od osnivača Udruženja profesora engleskog jezika iz TK, jedinog aktivnog udruženja ovog tipa u našoj zemlji. 

   

  Dino Melić, predavač njemačkog jezika
  Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Tokom studija se isticao, tako da je veoma rano počeo da se bavi predavanjem njemačkog jezika i to veoma uspješno. Ljubav prema kjniževnosti podstakla ga je da usavršava i svoj leksički fond, tako da se bavi i prevođenjem. Kao prevodilac radio je za prevodilačku agenciju „Linguance“, a dobio je i priliku da bude prevodilac za jednog od poznatijih pisaca današnjice, Iliju Trojanowa. Svoje predavačko iskustvo je počeo da stiče radeći u osnovnim i srednjim školama da bi još za vrijeme studija dobio priliku da se stručno obučava kao predavač u raznim centrima. Postiže znatne uspjehe i rezultate kako u prevodilačkim, tako i u predavačkim oblastima.

   

  Edita Omerović Suljić – predavač njemačkog jezika

  Profesorica njemačkog jezika i književnosti, diplomirala 2007. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Predavačko iskustvo stiče još kao student završne godine u osnovnom i srednjem obrazovanju. Nakon odrađenog pripravničkog staža 2008. godine stiče višegodišnje radno iskustvo kao profesor njemačkog jezika i književnosti u srednjim i osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Posjeduje predavačko iskustvo kako sa odraslima tako i sa učenicima različitih uzrasta od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Dodatno se usavršila kao predavač na seminarima i usavršavanjima za profesore njemačkog jezika.

   

  Ema Tomić - predavač njemačkog jezika

  Studij Germanistike završila je 2012. godine na Odsjeku za njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Odmah potom upisala je master studij, smjer Lingvistika njemačkog jezika i 2016. odbranila magistarski rad te stekla zvanje magistra njemačkoj jezika i književnosti. Nakon pripravničkog staža u Gimnaziji Lukavac položila je stručni ispit. Predavačko iskustvo stiče kao profesor njemačkog jezika u osnovnim i srednjim školama. Također je radila kao predavač u školama stranih jezika i u sklopu toga pripremala kandidate za polaganje Goethe i ÖSD ispita. Od 2016. je angažovana na Odsjeku za njemački jezik i književnost kao asistent za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik. Učestvovala je na jednogodišnjem stručnom usavršavanju pri ogranizaciji Goethe-instituta, a od 2012. se dodatno usavršava na seminarima i konferencijama nastavnika njemačkog jezika.

   

  Emir Teskeredžić - predavač za programe AutoCad i Catia

  Diplomirani inženjer mašinstva i profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoj mašinskoj škola u Tuzli još od 1998. godine, gdje je izabran u više stručno zvanje profesor - savjetnik. Dodatno se usavršavao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli za CAD/CAM sisteme, te u okviru projekta  „Business Start-up Center“ uspješno završio edukaciju o poduzetništvu osvojivši pobjednički grant za najbolji biznis plan i perspektivnu poslovnu ideju. Dodatna iskustva u projektovanju i modeliranju sistema, te AutoCad i Catia programima sticao radeći za norvešku kompaniju „AS CONNECTOR“ kao mašinski inženjer za kontruisanje i dizajn. Računarskim projektovanjem sistema, konstruisanjem u mašinstvu i savjetodavnim uslugama bavi se i kroz vlastitu obrtničku djelatnost ''EURODRAWING'' Tuzla.

   

  Igor D. Dugonjić - predavač za oblast grafičkog i web dizajna
  U 25 godina profesionalnog svakodnevnog rada sa računarskom grafikom, od čega 16 godina na mjestu šefa sektora grafike TV Hayat, Igor je samostalno napravio hiljade telopa, osmislio i napravio preko pet stotina tv reklama i špica za tv emisije. Dalje zanimanje za sve oblasti primjene računarske grafike ga je paralelno sa radom na televiziji uputilo na web i DTP tako da danas iza sebe ima i preko 80 urađenih web stranica, stotine novinskih oglasa i plakata te web bannera. Trenutno zaposlen u Lutriji BiH na produkciji printanih materijala, TV Spotova te izradi izgleda web rješenja. Za dizajn web stranice Lutrije BiH osvojio je nagradu za najbolji korporativni web u BiH 2013. g. Nekadašnji predavač predmeta "Web dizajn i izrada web stranica" u Visokoj školi Novinarstva Mediaplan sada svoje znanje i iskustvo prenosi od 2010. g polaznicima u Centru za poslovnu edukaciju. Njegove su specijalnosti Corel, Illustrator, Photoshop, 3DS Max, After Effects, Dreamweaver i Indesign. Njegova predavanja obiluju rješenjima stvarnih problema sa kojima se susreću grafički dizajneri u svakodnevnom radu, a njegovo bogato iskustvo će dati odgovor na svako vaše pitanje.

   

  Maja Pašović – predavač engleskog jezika
  Posjeduje preko 6 godina predavačkog iskustva u oblasti engleskog jezika, akademskog pisanja i poslovne komunikacije. Dvije godine radila kao predavač na Univerzitetu Waterloo i St. Jerome's College u Kanadi, gdje je, između ostalog predavala Akademsko pisanje, Historiju matematike i Poslovnu komunikaciju za studente prirodnih i tehničkih nauka. Magistar komparativne književnosti i teorije, kulturoloških studija i retorike (University of Waterloo, Kanada), i Magistar engleskog jezika i književnosti (Filozofski fakultet, Sarajevo). Također radi kao konsultant za međunarodne organizacije na projektima o inkluzivnom obrazovanju, te stanju i pravima osoba sa invaliditetom u BiH. U slobodno vrijeme se bavi akademskim i kreativnim pisanjem, a do sada je objavila i prezentovala niz radova na temu britanske, kanadske i bosanske književnosti na domaćim i međunarodnim konferencijama. Jedan od njenih radova, na temu pokreta romantizma u bh. književnosti i Maku Dizdaru, 2015. godine je objavljen u knjizi “British Romanticism in European Perspective”, pod izdavaštvom Palgrave Macmillan.

   

  Maida Zećo – predavač njemačkog jezika
  Profesorica njemačkog jezika i književnosti. Ljubav prema jeziku, kulturi i načinu života koji je asocira na djetinjstvo, dovela je do izbora životnog poziva- studija njemačkog jezika i književnosti. Diplomirala je 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Radno iskustvo stiče u tuzlanskoj osnovnoj školi, gdje polaže i stručni ispit. Individualnu instruktivnu nastavu za odrasle kao i za učenike  predškolskog i srednjoškolskog uzrasta držala je posljednje 2 godine. Pored njemačkog jezika govori engleski jezik aktivno, te španjolski i turski jezik pasivno.

   

  Marija Vuletić – predavač engleskog jezika
  Marija Vuletić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a potom i magistrirala 2015. godine na Odsjeku za anglistiku: Engleski jezik i književnost, prevodilački smjer. Studirala je u Sjedinjenim Američkim Državama, kao stipendistkinja Soroš Fondacije, na Univerzitetu u Džordžiji na Odsjeku za englesku književnost i Odsjeku za rodne studije. Predavala je engleski jezik u udruženju NVO Altruista Svjetlo - za osobe s poteškoćama u razvoju, te držala individualnu instruktivnu nastavu posljednjih 5 godina. Trenutno je zaposlena u nevladinom sektoru, kao program koordinatorica, predstavnica nevladinog sektora  BiH na međunarodnoj sceni i prevoditeljica. Prevodilaštvom se, kao najužom strukom, bavi aktivno već 5 godina, a u slobodno vrijeme piše, bavi se fotografijom i trčanjem na duže staze. Pored engleskog jezika govori španjolski i italijanski jezik aktivno, te francuski jezik pasivno.

   

  Nedim Hukić – predavač za web dizajn
  Diplomirani inžinjer informacionih tehnologija, diplomirao na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Sticanjem prestižnog certifikata za web dizajn od strane Microsofta 2006 godine, Nedim započinje svoju profesionalnu karijeru u oblasti web dizajna. Svoje znanje kontinuirano unapređuje posjećivanjem regionalnih konferencija koje se baze razvojem CMS sistema sa fokusom na Joomla CMS. U proteklih 10 godina Nedim je kao vlasnik i osnivač WEB Studija NESA sa sjedištem u Tuzli uspješno realizovao preko 80 projekata iz oblasti web i grafičkog dizajna.

   

  dr. sc. Nadira Puškar Mustafić - predavač engleskog jezika

  Rođena je 1980. godine u Gračanici. Školovala se u BiH, Hrvatskoj i Austriji, a studij engleskog jezika i književnosti završila je 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Doktorsku disertaciju je završila na studiju Književnost i kulturni identitet na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

  Od 2005. godine radi kao profesorica engleskog jezika u srednjem obrazovanju, te organizuje nekoliko promocija knjiga i vodi projekte iz oblasti drame i kulture. U Nevladinoj organizaciji Projekt ABC iz Tuzle Nadira radi kao koordinatorica projekata i Potpredsjednica kluba javnog govorništva na njemačkom jeziku, a članica je i kluba javnog govorništva na engleskom jeziku.

  Nadira je objavila desetak radova iz oblasti američke, njemačke i hrvatske književnosti u časopisu ''Gradovrh'', a izdvojena polja naučnih interesa su joj suvremena auto/biografska američka drama, te katarza u književnosti i filmu. Kao predavač trenutno radi na Tuzlanskom univerzitetu i u osnovnom obrazovanju TK, a član CPE tima je od decembra 2016. godine.

   

  Rizah Kabaši – predavač grafičkog dizajna i poslovne informatike
  Rizah Kabaši, inženjer grafičkog dizajna, rođen 13.05.1982. godine u Sarajevu. Svoje prvo radno iskustvo stekao u nevladinoj organizaciji "RODA" (Research and Organizational Development Association) na poslovima predavača informatike po ECDL standardima. U tom periodu stekao licencu ECDL Test Leadera izdatu od Asocijacije informatičara BiH te završio seminar o Andragoškom pristupu obrazovanju odraslih. Kao grafički dizajner radio na Hayat TV-u, TV1 i FACE agancy, te nekoliko godina je radio za firmu Idego iz Sarajeva na poslovima eLearning dizajnera. Kao član idego tima postaje certificirani instrukcijski dizajner i online kurs kreator. U kontinuitetu je angažovan kao inclass predavač grafičkog dizajna i poslovne informatike u Centru za Poslovnu Edukaciju. U svom dosadašnjem portfoliu potpisuje dizajnerske radove za Direkciju za Evropske Integracije BiH, Motorex BiH, Joredie's, ASA Auto, FACE TV, Imtec i sl. Danas živi u Sarajevu sa svojom četveročlanom porodicom i osnivač je kompanije SmartLab koja pruža usluge razvoja sadržaja za online učenje i multimedia dizajna.

   

   

  Vahid Puškarević - predavač njemačkog jezika
  Studij Germanistike završio je 2012. godine na Odsjeku za njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Odmah potom upisao je master studij na istom Odsjeku, smjer Lingvistika njemačkog jezika. 2014. godine odbranio master rad na temu „Upotreba metafora u političkom diskursu u njemačkoj i bosanskoj štampi“ (Metapherngebrauch in der deutschen und bosnischen Presse) i stekao zvanje magistra njemačkog jezika i književnosti. Na master studiju mjesec dana proveo na Univerzitetu u Regensburgu u okviru istraživačke stipendije. Nakon pripravničkog staža u osnovnoj školi, položio je stručni ispit. Od 2014. radi kao asistent na Odsjeku za njemački jezik i književnost za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“, a od iste godine radi kao predavač na kursevima njemačkog jezika i u sklopu toga priprema kandidate za polaganje Goethe i ÖSD ispita. Dodatno se usavršavao na seminarima i konferencijama nastavnika njemačkog jezika koje je držao Goethe-institut i Hueber. Učestvovao na stručnom usavršavanja učenja na daljinu (FSE) pri ogranizaciji Goethe-instituta. Certificirani je ispitivač za međunarodno priznate certifikate Goethe-instituta.

   

  Vedad Halilčević, predavač njemačkog jezika
  Profesor njemačkog jezika i književnosti, diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Predavačko iskustvo stiče još kao student na edukativnim kursevima i u privatnim školama kao predavač. U kooperaciji Filozofskog fakulteta u Tuzli sa Goethe Institutom učestvovao je na jednogodišnjem projektu DLL-Deutsch lehren lernen („Učiti kako podučavati njemački jezik“), na kojem je usavršavao svoje predavačke sposobnosti. Također priprema kandidate za polaganje Goethe i ÖSD ispita.

   

   

  Vedad Viteškić - predavač za program Auto Cad
  Magistar arhitekture - Diplomirani inžinjer arhitekture diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Zaposlen u Urbanističkom Zavodu BiH kao planer/arhitekta na poslovima prostornog i detaljnog planiranja. Posjeduje Autodesk Professional certifikat kao i višegodišnje iskustvo u direktnoj primjeni kroz planiranje i projektovanje sljedećih software-a: AutoCad (2D i 3D), Autodesk 3DS Max, Adobe Photoshop, ArcGis (Map,Info), Corel.

   

   

   

  1st BUSINESS CERTIFICATE I 1st SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE TRENERI

  Arif Čengić
  Nakon Druge gimnazije, Arif je završio Elektrotehnički Fakultet u Sarajevu. Potom, diplomira poslovnu administraciju u Sjedinjenim Američkim Državama na A&M University Commerce Texas. Radio je kao vanredni profesor na Business Department-u Američkog univerziteta u Sarajevu. Profesionalnu karijeru je započeo početkom 90-tih na istanbulskoj Berzi (Istanbul Stock Exchange). Radio na implementaciji elektronskog sistema trgovine dionicama. Nakon toga, nastavlja raditi u odjelu za Kontrolu i Statistiku, te na projektu kreiranja tržišta za državne obveznice.

  Sredinom devedesetih počinje raditi u SAD-u prvo kao Project Manager za internacionalnu kompaniju Akzo Nobel, a potom i kao tehnički expert zaUPS (United Parcel Service), najveću logističku kompaniju na svijetu. Radioje na više projekata povezanih s upravljanjem operacijama i optimizacijom procesa, te na projektima za UPS Air. Kao UPS menadžer, pohađao je veliki broj treninga i stekao visokospecijalizirana znanja iz strateškog menadžmenta, upravljanja projektima i unaprjeđenja poslovnih procesa. Početkom 2000. prelazi u nancijsku kompaniju Dow Jones kao menadžer njihove IT grupe u Washington DC-ju.

  Tokom sljedećih devet godina radi na mnogobrojnim projektima za Wall Street Journal i Dow Jones Newswires, poput kontrola i distribucije nancijskih informacija sa svjetskih Berzi, te pregled nancijskih izvještaja iz SEC (Securities Exchange Commision). Arif je radio na projektima s državnim agencijama: FED (Centralna Banka), Commerce Department, Treasury i Labor Department. Vođa je projekta “informacije za kompjutere” Ultra Low Latency Algo feed, za takozvano ultra-brzo alogaritamsko trgovanje nancijskim instrumentima. Od 2011. je radio kao direktor DDC CE u Sarajevu, kompaniji koja se bavila analizom nancijskih izvještaja, prikupljanjem i obradom podataka iz anketa za strane klijente. Posljednjih godina, Arif radi kao konsultant na domaćim projektima za SIDA, European Bank te za Američke nancijske kompanije koje se bave hipotekarnim kreditima i automatizacijom trgovine nekretninama. Takođe radi kao instruktor i trener iz oblasti IT-ja (programiranje, razvoj mobilnih aplikacija, baze podataka) i menadžmenta (analiza podataka, nancijski marketi, vođenje projekata).

   

  Damir Karamehmedović
  Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1984. godine u 21. godini kao najmlađi student svoje generacije. Profesionalnu karijeru počinje u Energoinvest-Mjerni sistemi kao projektant informacionih sistema. Godine 1989. prelazi u Jugobanku Jubbanku dd Sarajevo, gdje započinje svoju dvadesetpetogodišnju karijeru u bankarstvu. U ovom periodu obnaša niz odgovornih rukovodećih funkcija u oblasti IT i operacija u Jugobanci, Sab Banci, Market Banci i Raiffesen Banci. U 2007. godini imenovan je za člana Uprave za operacije i IT u Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, te na ovoj dužnosti ostaje do marta 2015. godine. Trenutno je suvlasnik i direktor firme Inposis d.o.o Sarajevo, istovremeno radeći kao Senior konsultant u oblasti operativnog menadžmenta i IT-a.

  Tokom svoje poslovne karijere završio je niz stručnih i specijalističkih seminara iz oblasti strateškog menadžmenta, upravljanja promjenama i upravljanja ljudskim resursima. Završio je Execute! Program edukacije izvršnog menadžmenta u trening centru Raiffeisen Bank international u Beču.

   

  Dino Osmanbegović
  Bankarski i finansijski ekspert, svoju bogatu karijeru je izgradio radeći za  vodeće kompanije u svojim industrijama, te uspješno participirajući u mnoštvu privrednih, banakarskih i institucionalnih projekata u zemlji i inostranstvu. Gradeći poslovno i stručno iskustvo, počevši od komercijalnih pozicija u poslovima nuđenja i ugovaranja investicionih projekata u inozemstvu, preko srednjeg i višeg menadžmenta u finansijskom segmentu Unionivest Holdinga d.d.,  vodeće inženjering kompanije u Bosni i Hercegovini.
  U bankarskom sektoru, tokom dvije decenije rada, ostvario je respektabilnu karijeru komercijalnog bankara, fokusiranog na korporatvno bankarstvo, prvo u Market banci d.d., a potom u Raiffeisen bank d.d. BiH, gdje je svojom profesionalnom komunikacijom sa klijentima i razumijevanjem njihovog poslovnog modela, snažno podržao uspješno poslovanje te rast i razvoj njihovih kompanija, danas najznačajnijih domaćih i inostranih firmi na tržištu Bosne i Hercegovine.
  Kao član Uprave vodeće komercijalne banke u BiH, Dino je aktivno učestvovao u uspješnoj transformaciji male lokalne komercijalne banke u savremenu i respektabilnu bankarsku instituciju, stičući time dragocijena iskustva i ključna znanja o korporativnom upravljanju u napredno uređenim finansijskim institucijama, koje su u datom trenutku išle ispred prakse ukupnog tržišta i aktuelnih zakonskih rješenja.
  Trenutno radi kao freelance konsultant angažovan ad hoc kako od strane Svjetske  banke za projekte evaluacije komercijalnih banaka u zemlji i inostranstvu, tako i od privatnih kompanija u području unapređenja poslovanja, strateškog pozicioniranja, izgradnji savremene korporativne strukture i dobrih poslovnih praksi. Dino u svom radu ima priliku da sarađuje sa ključnim donosiocima odluka u području privrede, državnog sektora različitih nivoa i svih najvažnijih međunarodnih institucija prisutnih u našoj zemlji.

   

  Ismir Omeragić
  Po vokaciji psiholog i, kako sam nerijetko kaže: “Nisam birao svoj poziv, on je pozvao mene.” Dio je Valicon tima od 2004. i trenutno je na poziciji CEO Valicon BiH, ali također i senior konzultant na različitim kako BH tako i regionalnim / međunarodnim projektima. Njegovo bogato iskustvo u istraživanju i konzaltingu je bazirano na dubinskom poznavanju različitih industrija – od nancija, FMCG-a, politike, automobilizma, farmacije, medija, pa do maloprodaje i turizma.

  Osim konzaltinga na temelju istraživanja, Ismir je neizostavan članna projektima koji svoje korijene imaju u poslovnoj analitici (Valicon ima status naprednog IBM partnera) u projektima koji uključuju područja kao što su akvizicija i retencija klijenata, cross- i up-selling, otkrivanje prevara i pranja novca, a zadnjih godina je fokusiran na spoj neurologije i marketinga. Član je Međunarodnog udruženja istraživača ESOMAR, redovito gostuje kao predavač na sveučilištima u BiH, te na regionalnim i međunarodnim konferencijama. Angažiran je i na nizu drugih nepro tnih projekata (rad s mladim sportašima, rad s djecom astronomima, savjetodavni rad s različitim skupinama,..).

   

  Najra Krvavac-Perišin
  Strateškim komunikacijama i disciplinama Odnosa s javnostima se bavi 20 godina. Radila je na elektronskim medijima, televizijama OBN, NTV Hayat i HRT, u marketinškim agencijama u BiH i regionu, a u posljednjih 10 godina je ekspertski konsultant na različitim projektima koji su usko vezani za obrazovanje, a naročito obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini.

  Dugogodišnja je saradnica GIZ projekta „Podrška obrazovanju odraslih“, te projekata Evropske Unije i UN agencija. Autoricaje kampanje „Heroji svakodnevnice“, posvećene naknadnom sticanju osnovnog obrazovanja odraslih. Kolumnista je različitih magazina u BiH i Hrvatskoj. Aktivan je učesnik u zagovaranju dopuna Zakona o obrazovanju odraslih u FBiH. Moderatoricaje različitih medijskih događanja, konferencija i manifestacija. Godišnje održava 30 treninga u disciplinama javnog nastupa i uspješnog prezentiranja, verbalne i neverbalne komunikacije, organizacijske komunikacije i interne i eksterne komunikacije. Najrine prezentacije su interaktivne i obiluju primjerima iz prakse.

   

  Nazif Hasanbegović
  Diplomu magistra nauka za Strateško komuniciranje stekao je 1998. godine i od tada se profesionalno bavi poslovima koji se odnose na kreiranja i upravljanja efektivnim i e kasnim komunikacijama, na poslove upravljanja ljudskim potencijalima i na upravljanje resursima i potencijalima organizacija različitih pro la u kriznim situacijama. Kao ekspert za strateško komuniciranje kreira i upravlja komunikacijskim procesima i razvojem odnosa s javnostima u cilju jačanja i re/izgradnje reputacije, imidža i branda u cjelini, kao i poslovima koji se odnose na kreiranje interne i eksterne komunikacijske strategije, krizne komunikacije i kreiranja planova za različite klijente uključujući vladine i nevladine institucije, kao i za poslovne klijente.

  U oblasti strateških komunikacija kao i u procesima pripremi, izrade i implementacije komunikacijskih strategija i planova ima više od 10 godina relevantnog profesionalnog iskustva. U tom periodu bio je angažiran kao konzultant iz oblasti strateškog komuniciranja i odnosa sa javnostima od strane Sud BiH, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo odbrane BiH, Općinski sud Sarajevo, Centar za istraživačko novinarstvo CIN,East-West Management Institute, Inc (USAID project), GIZ deutsche gesellschaftfur internationale Zusammenarbeit, Institut za traženje nestalih osoba/lica i oš mnogi drugi.

   

  mr.sc. Safet Zečević
  Profesionalnu karijeru počinje na poslovima prodaje i marketinga u preduzeću Međunarodni aerodrom Sarajevo. Nakon toga, nastavlja s radom u Raiffeisen Banci gdje obavlja niz rukovodećih funkcija povezanih s prodajom i upravljanjem operacijama. Za vrijeme rada u banci stekao je visokospecijalizirana znanja iz strateškog menadžmenta, upravljanja projektima, unaprjeđenja poslovnih procesa i upravljanja ljudskim resursima.

  Trenutno je izvršni direktor u Integriranim poslovnim sistemima gdje se bavi poslovima poslovnog savjetovanja u oblasti operativnog menadžmenta i IT-a. Akademsko obrazovanje upotpunio boraveći i studirajući u Sjedinjenim Američkim Državama na The College of New Jersey gdje je diplomirao Poslovnu Administraciju sa specijalizacijom iz Menadžmenta. Akademsko obrazovanje je nastavio u Engleskoj gdje je magistrirao poslovnu administraciju na temu Strateškog upravljanja kvalitetom poslovanja. Trenutno priprema doktorsku disertaciju na temu ponašanja zaposlenika na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu.

   

  dr. sc. Sead Bašić
  Rođen u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet, gdje i diplomira. Magistarski studij kreiranod strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Universityof Turin, Faculty for business conducting (Scuola di Amministrazione Aziendale) uspješno završava i stječe dualnu diplomu Magistra ekonomskih nauka iz oblasti poslovnog upravljanja i European Master of Business Administration (MBA). Nakon toga se upisuje na doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiranog u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze pod nazivom “Primjena koncepta upravljanja ključnim kupcima u zemljama u tranziciji - teorijski i empirijski aspekti”.

  U toku dosadašnjeg profesionalnog angažmana dr. Bašić je stekao praktična znanja iz različitih oblasti ekonomije. Od marta 1996. godine počinje svoju profesionalnu karijeru i do danas je radio u nekoliko različitih kompanija uključujući i nekoliko svjetski renomiranih kompanija kao što su Unilever, Heineken i Henkel, te domaćih kompanija kao što su ASA PVA, ASA PSS i Prevent BH na pozicijama country manager, direktor preduzeća ili direktor robnih marki, obavljajući odgovarajuće poslove i zadatke. Tokom svoje dosadašnje profesionalne karijere je pohađao veliki broj treninga koji su organizirani unutar kompanija u kojima je u tom trenutku radio. Trenutno je zaposlen na poziciji direktora za razvoj preduzeća TABS d.o.o. Sarajevo. Osim toga, Sead je napisao više članaka i uvodnika za različite stručne časopise, te je više puta gostovao kao gost predavačna različitim predmetima dodiplomskog i postdiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iz oblasti menadžmenta, marketinga ili prodaje.

   

  Selma Gaši
  Dipl.psihologinja, geštalt i integrativna psihoterapeutkinja (EAP licenca), supervizantica iz kognitivno – behavioralne terapije i coaching, mentalna trenerica, direktorica Agencije za konzalting „Riddle“ Svoje lične poslovne vještine i soft skills unaprijeđuje od 2004. godine kroz AVP trening pod supervizijom profesora i glavnih trenera iz USA i Hrvatske, nakon čega postaje certificirana AVP trenerica za držanje bazičnih, naprednih i treninga za obučavanje novih trenera u oblasti: Nenasilno rješavanje konfliktnih situacija, Komunikacije, Izgradnja tima i saradnje u timu, Procesi koji utiču na radne dinamike (ljutnja - kao lični process i u timu, strah - kao lični process i u timu, moć - individualna i timska i opraštanje - kao lični process i u timu).
  Od 2009. godine svoje znanje dograđuje kroz Personal Bussines Skills Xpert, kada i započinje svoju karijeru unutar poslovne psihologije kao menadžerica ljudskih potencijala. Dugi niz godina u različitim kompanijama uvodi psihoterapiju u radnim organizacijama kroz novi pristup u soft skills treninzima i razvoju uposlenika i timova, zatim dijagnostika radnog okruženja i custom made treninzima za različite kompanije, a sve kroz humanistički pristup koji u centar stavlja čovjeka kao važan potencijal za rast svake kompanije.
  U 2015. godini njena Agencija za konzalting „Riddle“ sklapa ugovor o saradnji sa Partus akademijom za razvoj izvrsnosti iz Zagreba, čime nadopunjuje lepezu rada kojom se bavi Agencija. Stalni je spoljni saradnik nekoliko firmi u kojima je zadužena za poslove upravljanja ljudskim kadrovima i treninge razvoja timova.  

   

  mr. sc. Senad Redžić
  Posjeduje skoro dvodecenijsko iskustvo u bankarskoj industriji. Radio je na više bankarskih pozicija u pet različitih banaka, a posljednjih deset godina je proveo na najvišim pozicijama, odnosno pozicijama člana Uprave ili direktora banke. Tokom svoje karijere, između ostalog, bio je na funkcijama člana Uprave ProCredit Bank, direktor Union banke i direktor NLB Banke.

  Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a tokom rada prošao je više međunarodnih treninga i obuka i završio bankarsku akademiju u Njemačkoj (ProCredit Academy, Fürth Germany). Obnašao je funkciju člana Upravnog odbora udruženja banaka, a trenutno je na poziciji predsjednika Upravnog odbora grupacije finansijskih institucija pri udruženju poslodavaca u FBiH. Član je školskog odbora i projekt menadžer i sponzor mnogih drugih socijalno odgovornih projekata. Trenutno je vlasnik privatne konsultantske kompanije i ujedno je na poziciji savjetnika direktora Raiffeisen Banke za prodaju. Uspješno je proveo poslovnu transformaciju Union Banke, a magistarski rad odbranio je na temu “Ključni faktori uspjeha prodaje u bankarstvu”.

  Senadova uža specijalnost je prodaja, marketing, organizacija i upravljanje ljudskim resursima, dugo godina je trener u navedenim oblastima s posebnim akcentom na prodajni trening, vještine prezentiranja i umijeće pregovaranja.

   

  mr. sc. Suzana Tihi-Babić
  Već 17 godina je profesionalno vezana za oblast Upravljanje ljudskim resursima, kako svojim radom u različitim korporacijama, tako i angažmanom u Udruženju za upravljanje ljudskim resursima čija je predsjednica od 2015. godine. U Addiko Bank d.d. Sarajevo na poziciji Direktor Odjela upravljanja ljudskim resursima zaposlena je od juna 2016. godine. 

  Prije angažmana u Addiko banci, deset godina je radila na poziciji Rukovodioca sektora za ljudske resurse ASA grupacije, odgovorna za oblast HRM za 20 članica Grupacije i preko 500 zaposlenih. Znanje iz HRM oblasti je sticala šest godina i u Coca-Cola HBC B-H Sarajevo u odjelu za ljudske resurse, od pozicije HR Specialist do pozicije HR Supervisor. Prije početka karijere u HRM poslovnoj oblasti, vodila je knjižaru koja se bavila prodajom strane stručne literature i radila u biblioteci Instituta ekonomskih nauka i u NUBBiH. Studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, smjer Opšta književnost i bibliotekarstvo, završila je 1991. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu stiče zvanje Magistra ekonomskih nauka 2011. godine, a tema rada je bila: „Upravljanje ljudskim resursima - Teoretski aspekti i praktična iskustva kompanija iz Federacije Bosne i Hercegovine“.  

  Na IEDC Bled School of Management završila je General Management Program 2011. godine. Gostujući je predavač na predmetu HRM na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na HR konferencijama i relevantnim radionicama redovno učestvuje u ulozi predavača ili paneliste.  

  Certificirani je trener za različite programe razvoja zaposlenih te ima veliko iskustvo u planiranju i vođenju treninga.