• Engleski jezik u učionici ili online

  English language

  Opci i poslovni engleski jezik - Tuzla, Sarajevo

   

  Učenje stranog jezika, kao i usvajanje bilo kojeg novog znanja ili vještine ne poznaje ograničenja dobnim granicama. Upravo zbog toga, naš je nastavni plan i program prilagođen svim uzrastima polaznika i utemeljen je na najsavremenijim svjetskim metodama, koje osim usvajanja jezika uključuju i približavanje kulture naroda čiji se jezik uči. Istaknuti stručni tim mladih profesora na pristupačan, inovativan i kreativan način pobuđuje kod polaznika interes, motivaciju i ljubav prema stranom jeziku. U našoj nastavi osim udžbenika renomiranih stranih izdavača koristimo i savremena pomagala i druge dodatne materijale čime se trudimo učiniti proces učenja zanimljivim i zabavnim.

   

  Nakon položenog završnog ispita izdaje se Certifikat o osposobljavanju, odobren od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

   

  Engleski jezik

  „Cutting Edge 3rd Edition“ program

  Sve što očekujete od svjetski popularnog kursa…i više. Od početnog do naprednog stepena, ovaj program polaznicima daje kompletno praktično znanje gramatike, govora, rječnika i funkcionalnog jezika za svakodnevnu upotrebu. Cutting Edge treće izdanje je najpopularniji program za učenje engleskog jezika u Evropi. Ovaj program je u skladu sa CEFR (zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike) A1, A2, B1, B2 i C1. U toku nastave podjednaka pažnja se pridaje svim vještinama: slušanju, čitanju, govoru i pismenom izražavanju. U našim učionicama koristimo interaktivne table, što nastavu čini dinamičnom i zanimljivom. Na našim kursevima ne gubite vrijeme te za 3 mjeseca možete efikasno savladati jedan nivo. Rad u malim grupama od 6 do 12 polaznika omogućava posvećenost predavača svakom polazniku i lako učenje jezika. Program Cutting Edge se fokusira na pružanje opšteg znanja u okviru produktivnih i receptivnih vještina, kao i lingvističkih sistema poput vokabulara, gramatike i izgovora engleskog jezika. Vještine čitanja i slušanja uključuju autentične intervjue i tekstove u nastojanju da polaznici intezivno razviju mogućnost govora, komunikacije i pismenog izražavanja na engleskom jeziku u okviru postojećeg nivoa.

   

  Ciljevi kursa:

  - Polaznici će usvojiti kompetencije u skladu sa zahtjevima jezičkog nivoa utemeljenim na osnovu zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (Common European Framework of Reference) što podrazumijeva mogućnost komunikacije u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju neposrednu konverzaciju o poznatim temama i aktivnostima.

  - Polaznici će biti u stanju da razumiju glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću na poslu, u školi, u slobodno vrijeme.

  - Snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tokom putovanja kroz područje na kojemu govori engleski jezik. Moći će se, bez pripreme, uključiti u razgovor o temama koje su im poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. na porodicu, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje).

  - Komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom.

  - Aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoje stavove.

  - Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da se usmeno i pismeno izražavaju na engleskog jezika, uz korištenje gramatičkih konstrukcija i vokabulara specifičnim za svaki nivo.

   

  Cutting Edge 3rd Edition se sastoji iz sljedećih nivoa:

  Starter (A1) - nije potrebno predznanje
  Elementary (A1 do A2+)
  Pre-Intermediate (A2+ do B1)
  Intermediate (B1)
  Upper Intermediate (B1+ do B2)
  Advanced (C1)
  • Predznanje: nije potrebno za Starter A1.
  • Trajanje svakog nivoa: 70 časova Starter, 80 časova ostali nivoi (2-3 mjeseca nastave)
  • Literatura: Cutting Edge Workbook i AudioCD - originalna knjiga i CD (uključeno u cijenu). Online polaznicima šaljemo knjige na adresu.
  • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa.
  • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

  Cijena po nivou: 620 KM.

  Cijena po nivou sa 20 % popusta: 495 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).


   


  Poslovni engleski jezik

  „Market Leader“ program

  Market Leader je istaknuti program učenja poslovnog engleskog jezika širom svijeta. Namijenjen je polaznicima koji se spremaju za poslovnu karijeru ili polaznicima koji već rade, a zainteresovani su da unaprijede svoje znanje poslovnog engleskog jezika. Uloga predavača je da poduči i pomogne polaznike da razviju svoje jezičke vještine u poslovnom kontekstu. Učenje poslovnog engleskog se razlikuje od opšteg engleskog po izboru materijala i konteksta za slušanje i čitanje, kao i po izboru leksike u gramatičkim vježbama i vokabularu. Program je razvio Pearson-Longman u saradnji sa prestižnim Financial Times časopisom i predstavlja najnapredniji program učenja poslovnog engleskog jezika. U toku nastave podjednaka pažnja se pridaje svim vještinama: slušanje, čitanje, govor i pismeno izražavanje. U našim učionicama koristimo interaktivne table, što nastavu čini dinamičnom i zanimljivom. Sa našim kursevima ne gubite vrijeme te za 3 mjeseca možete efikasno savladati jedan nivo. Rad u malim grupama od 6 do 12 polaznika omogućava posvećenost predavača svakom polazniku i lako učenje jezika.

   

  Market Leader se sastoji iz sljedećih nivoa:

  Elementary (A1 do A2)

  Pre-Intermediate (A2 do B1)

  Intermediate (B1 do B2)
  • Upper Intermediate (B2 do C1)
  • Advanced (B2+ do C1)

   

  • Predznanje: nije potrebno za Elementary A1.
  • Trajanje svakog nivoa: 60 časova po nivou (2 mjeseca nastave).
  • Literatura: Market Leader Business book i Workbook- originalna knjiga (uključena u cijenu). Online polaznicima šaljemo knjige na adresu.
  • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa.
  • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

  Cijena po nivou: 620 KM.

  Cijena po nivou sa 20 % popusta: 495 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

   

   


  Pripremni kurs za polaganje TOEFL testa

  Ovaj kurs vas priprema za polaganje TOEFL (Test of English as a Foreign Language). TOEFL je najpoznatiji svjetski certifikat za poznavanje engleskog jezika. Potreban je za upis na studij u SAD-u, kao i za upis na mnoge međunarodne programe studija, a široko je prihvaćen i na evropskim institucijama visokog obrazovanja. Ovaj sveobuhvatni kurs uključuje učenje i pripremne testove kako bi vam pomogao da ostvarite bolje rezultate na stvarnom testu. Preko 200 vježbi, 6 sati audio materijala i kompletan pregled gramatike su uključeni u literaturi. CPE je ovlašteni TOEFL test centar.

   

  • Predznanje: Intermediate ili Upper-Intermediate nivo predznanja engleskog jezika.
  • Trajanje:  50 časova (2 mjeseca nastave).
  • Literatura: Longman Preparation Course for the TOEFL® Test 672 str - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu). Online polaznicima šaljemo knjige na adresu.
  • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
  • U cijenu pripremnog kursa nije uključena cijena polaganja testa. Za više detalja o samom TOEFL testu kliknite ovdje.

   

  Cijena: 620 KM.

  Cijena po nivou sa 20 % popusta: 495 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

   

   

  Konverzacijski kurs engleskog jezika

  Osvježite vaše znanje engleskog jezika i osamostalite se u govoru. Bilo da se bavite poslovnom karijerom ili još uvijek studirate, ovo je savršen način da održite jezik “živim”. Konverzacijski kurs omogućava vam da usavršite jezik, oslobodite se barijera prilikom upotrebe u govornom okruženju, obogatite svoj rječnik putem diskusija i raznih debata na zadanu temu. Na opušten i zabavan način naši predavači će vas voditi kroz veliki broj interesantnih tema, sa ciljem da se osamostalite u upotrebi jezika i da isti upotrebljavate u svakom okruženju u kome se nađete. Putem ovog kursa vi ćete osvježiti znanje jezika, izgraditi samopouzdanje i biti spremni da izrazite svoje ideje i misli. Predavači na kursu su profesori engleskog jezika i izvorni govornici.

   

  Sljedeće teme se obrađuju u vidu radionica:

  • - Business & Money
  • - Work & Job interview
  • - Communications & Presentations
  • - Culture & Travel
  • - Free time & Hobbies
  • - Entertainment & Sport
  • - Lifestyle & Food
  • - Teme po izboru polaznika
  • Predznanje: najmanje pre-intermediate nivo A2
  • Trajanje: 20 časova (2-3 sedmice)
  • Literatura: žurnali, kratke priče, novinski članci itd.
  • Garancija 100% zadovoljstvo: ne primjenjuje se na ovaj kurs.

  Cijena: 306 KM.
  Cijena po nivou sa 20 % popusta: 245 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

   

   

  Engleski jezik za pravnike

  Introduction to International Legal English

  Engleski jezika za pravnike “Introduction to Legal English” je kurs na nivou Intermediate B2 za studente prava, kvalificarane pravnike i advokate koji će koristiti engleski jezik na poslu ili tokom studiranja.
  Kurs priprema polaznika da korist engleski jezik u okviru komercijalnog prava, s naglaskom na različite pravne teme, uključujući privredno, krivično i poredbeno pravo. Koristeći autentične pravne tekstove i studije slučaja dobivene od TransLegal-a, koja je europska vodeća tvrtka za odvjetnike-lingviste. Isto tako, ova knjiga kod polaznika razvija razumijevanje zakona, a istovremeno razvijajući njihove jezičke vještine. U  akademskom i stručnom kontekstu, ovaj udžbenik razvija četiri ključne vještine i to su vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora. Uvod u međunarodni pravni engleski je pogodan i za studente koje nemaju opsežnog znanja zakona, vodeći ih do razine na kojoj mogu početi koristiti međunarodni pravni engleski jezik.

   

  Ciljevi kursa
  Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da:

  - samostalno koriste pravnu terminologiju u raznim oblastima

  - samostalno pruže pravne savjete u pismenoj i usmenoj formi

  - razumiju zakone i pravnu terminologiju u objedinjavanju jezika kroz materiju te znati tumačiti zakon na engleskom jeziku

  - usklade harmonizaciju prevoda pravnih termina u našem jeziku

  - rade na pravnim slučajevima i da kroz rad u grupi ili parovima donose rješenja i odluke vezano za pojedine slučajeve kroz sve 4 jezične discipline (pisanje, slušanje, čitanje i govor)

  Teme koje će biti obrađene na kursu:

  • A career in law
  • Contract law
  • Tort law
  • Criminal law
  • Company law
  • Commercial law
  • Real property law
  • Litigation and arbitration

  Dodatne lekcije:

  • International law
  • Comparative law

  Predznanje: potrebno je predznanje na B2 nivou po CEFR

  • Trajanje:  54 časova (2 mjeseca intenzivne nastave).
  • Literatura: Introduction to International Legal English 160 str - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
  • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa.
  • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

  Cijena: 745 KM.

  Cijena po nivou sa 10 % popusta: 595 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

   

   

  Engleski jezik za pravnike

  International Legal English

  Kurs priprema polaznike za korištenje Engleskog jezika u komercijalnom pravnom okruženju. Koristeći autentične pravne forme, dokumente i tekstove kao i studije slučaja dobivene od TransLegal®, vodećih europskih kompanija i pravnika-lingvista, naravno, razvija razumijevanje zakona i objedinjavanje jezika kroz materiju. Kako kurs uključuje akademske i stručne kontekste, „ International Legal English” je idealan kurs koji vas priprema za ILEC (International Legal English certificate) Cambridge ispit.

   

  Ciljevi kursa:
  Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da:

  • samostalno koriste pravnu terminologiju u oblastima pravne terminologije koja se obrađuje
  • samostalno da pruže pravne savjete u pismenoj i usmenoj formi
  • razumiju zakone i pravnu materiju u objedinjavanju jezika kroz materiju, te ih osamostaliti da znaju tumačiti zakon na starnom jeziku
  • rade na pravnim slučajevima i da kroz rad u grupi ili parovima donose rješenja i odluke vezano za pojedine slučajeve kroz sve 4 jezične discipline (pisanje, slušanje, čitanje i govor).
  • Teme koje će se obrađivati tokom kursa:
  • Unit 1 – The practice of law
   Unit 2 – Company law: company formation and management
   Unit 3 - Company law: capitalisation
   Unit 4 - Company law: fundamental changes in a company
   Unit 5 – Contracts: contract formation
   Unit 6 – Contracts: remedies
   Unit 7 – Contracts: assignment and third-party rights
   Unit 8 – Employment law
   Unit 9 – Sale of goods
   Unit 10 – Real property law
   Unit 11 – Intellectual property
   Unit 12 – Negotiable instruments
   Unit 13 – Secured transactions
   Unit 14 – Debtor-creditor

  Dodatne lekcije:
  Unit 15 – Competition law
  Unit 16 – Transnational commercial law

  Tokom čitavog perioda odvijanja nastave polaznici će raditi na rješavanju pravnih slučajeva koje će sam predavač pripremiti koristeći razne izvore, knjige i primjeniti simulaciju suda, tj. moot court.

   

  Predznanje: Introduction to Legal English ili Upper-intermediate

  • Trajanje:  100 časova (4 mjeseca intenzivne nastave).
  • Literatura: International Legal English 344 str (s primjerkom ispitnog materijala) - originalna knjiga koju polaznici zadržavaju (uključena u cijenu).
  • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

  Cijena: 895 KM.
  Cijena po nivou sa 10 % popusta: 805 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

   

   

  “Engleski jezik u medicini”

  Professional English in use Medicine (B1 – B2)

  “Engleski jezik u medicini” je stručni kurs jezika za liječnike i medicinske radnike. Ovo je kurs za strane liječnike i medicinske radnike koji već imaju osnovno znanje engleskog jezika, kao i stručnu spremu i pripremljeni su za svakodnevni život u engleskom govornom području. Fokus je stavljen na rješavanju jezičkih situacija, a posebno usmene komunikacije i pisanja relevantne dokumentacije. Stručni engleski u medicini, sadrži 60 lekcija koje pokrivaju široku paletu medicinskog riječnika. Teme uključuju bolesti i simptome, istraživanja, liječenja, ispitivanje i prevenciju. Knjiga vam također predstvalja opći medicinski vokabular vezan na dijelove i funkcije tijela, medicinsko i para-medicinsko osoblje, obrazovanje i osposobljavanje, istraživanja i prezentacije. Stručni engleski u medicini, pažljivo je istraživan koristeći Institute for Applied Language Studies medical corpus, kao i autentične tekstove, dokumente i slučajeve. Stručni engleski u medicini je neophodan za nastavnike medicinske struke na engleskom jeziku, za liječnike i medicinare koji trebaju koristiti engleski jezik na poslu, bilo u vlastitoj zemlji ili inozemstvu.

   

  • Predznanje: potrebno je predznanje na IV Intermediate nivou
  • Trajanje edukacije: 60 časova (2 mjeseca nastave)
  • Tokom nastave, izvode se i konverzacijski časovi sa izvornim govornicima (native speakers) radi poticanja konverzacije na engleskom jeziku i upoznavanja američke ili engleske kulture.
  • Literatura: Profesional English in use - Medicine (163 str.)
  • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa.
  • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

  Cijena: 595 KM.
  Cijena po nivou sa 10 % popusta: 535 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

   

   

  Engleski u hotelijerstvu – intenzivni kurs

  Ovaj kurs posebno je namijenjen zaposlenima u hotelijerstvu, radnicima na recepciji, konsijeržima, sobaricama i ostalom osoblju. Primarni cilj jeste naučiti vas da govorite i razumijete gosta u hotelu, kako biste njihov boravak učinili ugodnijim, a vaš posao lakšim. Kurs se sastoji iz 15 dijelova, uključujući: recepcija, sobe, restoran i bar, javljanje na telefon, pisanje kratkih emailova i pisama, rješavanje nastalih problema, objašnjavanja funkcija hotela, davanje uputa u i oko hotela, predlaganje mjesta za posjetu itd. „Be My Guest" je razvio University of Cambridge i najpoznatiji je program intenzivnog učenja engleskog jezika za zaposlene u hotelijerstvu.

   

  • Predznanje: nije potrebno.
  • Trajanje:  60 časova (2 mjeseca intenzivne nastave).
  • Literatura: Be My Guest Student's Book: English for the Hotel Industry 112 str - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
  • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa.
  • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

  Cijena: 555 KM.
  Cijena po nivou sa 10 % popusta: 495 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).