Engleski jezik - CPE


 

 

 

 
 •  

 • Engleski jezik
  English language

  Opci i poslovni engleski jezik - Tuzla, Sarajevo

   

  Učenje stranog jezika, kao i usvajanje bilo kojeg novog znanja ili vještine ne poznaje ograničenja dobnim granicama. Upravo zbog toga, naš je nastavni plan i program prilagođen svim uzrastima polaznika i utemeljen je na najsavremenijim svjetskim metodama, koje osim usvajanja jezika uključuju i približavanje kulture naroda čiji se jezik uči. Istaknuti stručni tim mladih profesora na pristupačan, inovativan i kreativan način pobuđuje kod polaznika interes, motivaciju i ljubav prema stranom jeziku. U našoj nastavi osim udžbenika renomiranih stranih izdavača koristimo i savremena pomagala i druge dodatne materijale čime se trudimo učiniti proces učenja zanimljivim i zabavnim.

   

  Nakon položenog završnog ispita izdaje se Certifikat o osposobljavanju, odobren od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

 

Opći engleski jezik – „Cutting Edge 3rd Edition“ program

Sve što očekujete od svjetski popularnog kursa…i više. Od početnog do naprednog stepena, ovaj program polaznicima daje kompletno praktično znanje gramatike, govora, rječnika i funkcionalnog jezika za svakodnevnu upotrebu. Cutting Edge treće izdanje je najpopularniji program za učenje engleskog jezika u Evropi. Ovaj program je u skladu sa CEFR (zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike) A1, A2, B1, B2 i C1. U toku nastave podjednaka pažnja se pridaje svim vještinama: slušanju, čitanju, govoru i pismenom izražavanju. U našim učionicama koristimo interaktivne table, što nastavu čini dinamičnom i zanimljivom. Na našim kursevima ne gubite vrijeme te za 3 mjeseca možete efikasno savladati jedan nivo. Rad u malim grupama od 6 do 12 polaznika omogućava posvećenost predavača svakom polazniku i lako učenje jezika. Program Cutting Edge se fokusira na pružanje opšteg znanja u okviru produktivnih i receptivnih vještina, kao i lingvističkih sistema poput vokabulara, gramatike i izgovora engleskog jezika. Vještine čitanja i slušanja uključuju autentične intervjue i tekstove u nastojanju da polaznici intezivno razviju mogućnost govora, komunikacije i pismenog izražavanja na engleskom jeziku u okviru postojećeg nivoa.

 

Ciljevi kursa:

- Polaznici će usvojiti kompetencije u skladu sa zahtjevima jezičkog nivoa utemeljenim na osnovu zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (Common European Framework of Reference) što podrazumijeva mogućnost komunikacije u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju neposrednu konverzaciju o poznatim temama i aktivnostima.

- Polaznici će biti u stanju da razumiju glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću na poslu, u školi, u slobodno vrijeme.

- Snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tokom putovanja kroz područje na kojemu govori engleski jezik. Moći će se, bez pripreme, uključiti u razgovor o temama koje su im poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. na porodicu, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje).

- Komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom.

- Aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoje stavove.

- Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da se usmeno i pismeno izražavaju na engleskog jezika, uz korištenje gramatičkih konstrukcija i vokabulara specifičnim za svaki nivo.

 

Cutting Edge 3rd Edition se sastoji iz sljedećih nivoa:

Starter (A1 do A2) - nije potrebno predznanje
Elementary (A1 do A2+)
Pre-Intermediate (A2+ do B1)
Intermediate (B1 do B1+)
Upper Intermediate (B1+ do B2)
Advanced (B2 do C1)

 

 • Predznanje: nije potrebno za Starter A1.
 • Trajanje svakog nivoa: 70 časova Starter, 80 časova ostali nivoi (2-3 mjeseca nastave)
 • Literatura: Cutting Edge Workbook i AudioCD - originalna knjiga i CD (uključeno u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena po nivou: 495 KM.

Cijena po nivou sa 10 % popusta: 445 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).


 

 

Poslovni engleski jezik – „Market Leader“ program

Market Leader je istaknuti program učenja poslovnog engleskog jezika širom svijeta. Namjenjen je polaznicima koji se spremaju za poslovnu karijeru ili polaznicima koji već rade, a zainteresovani su da unaprijede svoje znanje poslovnog engleskog jezika. Uloga predavača je da poduči i pomogne polaznike da razviju svoje jezičke vještine u poslovnom kontekstu. Učenje poslovnog engleskog se razlikuje od opšteg engleskog po izboru materijala i konteksta za slušanje i čitanje, kao i po izboru leksike u gramatičkim vježbama i vokabularu. Program je razvio Pearson-Longman u saradnji sa prestižnim Financial Times časopisom i predstavlja najnapredniji program učenja poslovnog engleskog jezika. U toku nastave podjednaka pažnja se pridaje svim vještinama: slušanje, čitanje, govor i pismeno izražavanje. U našim učionicama koristimo interaktivne table, što nastavu čini dinamičnom i zanimljivom. Sa našim kursevima ne gubite vrijeme te za 3 mjeseca možete efikasno savladati jedan nivo. Rad u malim grupama od 6 do 12 polaznika omogućava posvećenost predavača svakom polazniku i lako učenje jezika.

 

Market Leader se sastoji iz sljedećih nivoa:

Elementary (A1 do A2)

Pre-Intermediate (A2 do B1)

Intermediate (B1 do B2)
 • Upper Intermediate (B2 do C1)
 • Advanced (B2+ do C1)

 

 • Predznanje: nije potrebno za Elementary A1.
 • Trajanje svakog nivoa: 60 časova po nivou (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: Market Leader Business book i Workbook- originalna knjiga (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena po nivou: 545 KM.

Cijena po nivou sa 10 % popusta: 485 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Pripremni kurs za polaganje TOEFL testa

Ovaj kurs vas priprema za polaganje TOEFL (Test of English as a Foreign Language). TOEFL je najpoznatiji svjetski certifikat za poznavanje engleskog jezika. Potreban je za upis na studij u SAD-u, kao i za upis na mnoge međunarodne programe studija, a široko je prihvaćen i na evropskim institucijama visokog obrazovanja. Ovaj sveobuhvatni kurs uključuje učenje i pripremne testove kako bi vam pomogao da ostvarite bolje rezultate na stvarnom testu. Preko 200 vježbi, 6 sati audio materijala i kompletan pregled gramatike su uključeni u literaturi. CPE je ovlašteni TOEFL test centar.

 

 • Predznanje: Intermediate ili Upper-Intermediate nivo predznanja engleskog jezika.
 • Trajanje:  50 časova (2 mjeseca nastave).
 • Literatura: Longman Preparation Course for the TOEFL® Test 672 str - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.
 • U cijenu pripremnog kursa nije uključena cijena polaganja testa. Za više detalja o samom TOEFL testu kliknite ovdje.

 

Cijena: 545 KM.

Cijena sa 10 % popusta: 485 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Konverzacijski kurs engleskog jezika

Osvježite vaše znanje engleskog jezika i osamostalite se u govoru. Bilo da se bavite poslovnom karijerom ili još uvijek studirate, ovo je savršen način da održite jezik “živim”. Konverzacijski kurs omogućuje vam da usavršite jezik, oslobodite se barijera prilikom upotrebe u govornom okruženju, obogatite svoj rječnik putem diskusija i raznih debata na zadanu temu. Na opušten i zabavan način naši predavači će vas voditi kroz veliki broj interesantnih tema, sa ciljem da se osamostalite u upotrebi jezika i da isti upotrebljavate u svakom okruženju u kome se nađete. Putem ovog kursa vi ćete osvježiti znanje jezika, izgraditi samopouzdanje i biti spremni da izrazite svoje ideje i misli. Predavači na kursu su profesori engleskog jezika i izvorni govornici.

 

Slijedeće teme se obrađuju u vidu radionica:

 • - Business & Money
 • - Work & Job interview
 • - Communications & Presentations
 • - Culture & Travel
 • - Free time & Hobbies
 • - Entertainment & Sport
 • - Lifestyle & Food
 • - Teme po izboru polaznika
 • Predznanje: najmanje pre-intermediate nivo A2
 • Trajanje: 20 časova (2-3 sedmice)
 • Literatura: žurnali, kratke priče, novinski članci itd.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ne primjenjuje se na ovaj kurs.

 

Cijena: 195 KM.
Cijena po nivou sa 10 % popusta: 175 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Engleski jezik za pravnike - “Introduction to International Legal English

Engleski jezika za pravnike “Introduction to Legal English” je kurs na nivou Intermediate B2 za studente prava, kvalificarane pravnike i advokate koji će koristiti engleski jezik na poslu ili tokom studiranja.
Kurs priprema polaznika da korist engleski jezik u okviru komercijalnog prava, s naglaskom na različite pravne teme, uključujući privredno, krivično i poredbeno pravo. Koristeći autentične pravne tekstove i studije slučaja dobivene od TransLegal-a, koja je europska vodeća tvrtka za odvjetnike-lingviste. Isto tako, ova knjiga kod polaznika razvija razumijevanje zakona, a istovremeno razvijajući njihove jezičke vještine. U  akademskom i stručnom kontekstu, ovaj udžbenik razvija četiri ključne vještine i to su vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora. Uvod u međunarodni pravni engleski je pogodan i za studente koje nemaju opsežnog znanja zakona, vodeći ih do razine na kojoj mogu početi koristiti međunarodni pravni engleski jezik.

 

Ciljevi kursa
Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da:

- samostalno koriste pravnu terminologiju u raznim oblastima

- samostalno pruže pravne savjete u pismenoj i usmenoj formi

- razumiju zakone i pravnu terminologiju u objedinjavanju jezika kroz materiju te znati tumačiti zakon na engleskom jeziku

- usklade harmonizaciju prevoda pravnih termina u našem jeziku

- rade na pravnim slučajevima i da kroz rad u grupi ili parovima donose rješenja i odluke vezano za pojedine slučajeve kroz sve 4 jezične discipline (pisanje, slušanje, čitanje i govor)

 

Teme koje će biti obrađene na kursu:

 • A career in law
 • Contract law
 • Tort law
 • Criminal law
 • Company law
 • Commercial law
 • Real property law
 • Litigation and arbitration

 

Dodatne lekcije:

 • International law
 • Comparative law

 

Predznanje: potrebno je predznanje na B2 nivou po CEFR

 • Trajanje:  54 časova (2 mjeseca intenzivne nastave).
 • Literatura: Introduction to International Legal English 160 str - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 545 KM.
Cijena po nivou sa 10 % popusta: 485 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Engleski jezik za pravnike - International Legal English

Kurs priprema polaznike za korištenje Engleskog jezika u komercijalnom pravnom okruženju. Koristeći autentične pravne forme, dokumente i tekstove kao i studije slučaja dobivene od TransLegal®, vodećih europskih kompanija i pravnika-lingvista, naravno, razvija razumijevanje zakona i objedinjavanje jezika kroz materiju. Kako kurs uključuje akademske i stručne kontekste, „ International Legal English” je idealan kurs koji vas priprema za ILEC (International Legal English certificate) Cambridge ispit

 

Ciljevi kursa:
Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da:

 • samostalno koriste pravnu terminologiju u oblastima pravne terminologije koja se obrađuje
 • samostalno da pruže pravne savjete u pismenoj i usmenoj formi
 • razumiju zakone i pravnu materiju u objedinjavanju jezika kroz materiju, te ih osamostaliti da znaju tumačiti zakon na starnom jeziku
 • rade na pravnim slučajevima i da kroz rad u grupi ili parovima donose rješenja i odluke vezano za pojedine slučajeve kroz sve 4 jezične discipline (pisanje, slušanje, čitanje i govor).

 

 • Teme koje će se obrađivati tokom kursa:
 • Unit 1 – The practice of law
  Unit 2 – Company law: company formation and management
  Unit 3 - Company law: capitalisation
  Unit 4 - Company law: fundamental changes in a company
  Unit 5 – Contracts: contract formation
  Unit 6 – Contracts: remedies
  Unit 7 – Contracts: assignment and third-party rights
  Unit 8 – Employment law
  Unit 9 – Sale of goods
  Unit 10 – Real property law
  Unit 11 – Intellectual property
  Unit 12 – Negotiable instruments
  Unit 13 – Secured transactions
  Unit 14 – Debtor-creditor

Dodatne lekcije:
Unit 15 – Competition law
Unit 16 – Transnational commercial law

 

Tokom čitavog perioda odvijanja nastave polaznici će raditi na rješavanju pravnih slučajeva koje će sam predavač pripremiti koristeći razne izvore, knjige i primjeniti simulaciju suda, tj. moot court.

 

Predznanje: Introduction to Legal English ili Upper-intermediate

 • Trajanje:  100 časova (4 mjeseca intenzivne nastave).
 • Literatura: International Legal English 344 str (s primjerkom ispitnog materijala) - originalna knjiga koju polaznici zadržavaju (uključena u cijenu).
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 895 KM.
Cijena po nivou sa 10 % popusta: 805 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

“Engleski jezik u medicini”- Professional English in use Medicine (B1 – B2)

“Engleski jezik u medicini” je stručni kurs jezika za liječnike i medicinske radnike. Ovo je kurs za strane liječnike i medicinske radnike koji već imaju osnovno znanje engleskog jezika, kao i stručnu spremu i pripremljeni su za svakodnevni život u engleskom govornom području. Fokus je stavljen na rješavanju jezičkih situacija, a posebno usmene komunikacije i pisanja relevantne dokumentacije. Stručni engleski u medicini, sadrži 60 lekcija koje pokrivaju široku paletu medicinskog riječnika. Teme uključuju bolesti i simptome, istraživanja, liječenja, ispitivanje i prevenciju. Knjiga vam također predstvalja opći medicinski vokabular vezan na dijelove i funkcije tijela, medicinsko i para-medicinsko osoblje, obrazovanje i osposobljavanje, istraživanja i prezentacije. Stručni engleski u medicini, pažljivo je istraživan koristeći Institute for Applied Language Studies medical corpus, kao i autentične tekstove, dokumente i slučajeve. Stručni engleski u medicini je neophodan za nastavnike medicinske struke na engleskom jeziku, za liječnike i medicinare koji trebaju koristiti engleski jezik na poslu, bilo u vlastitoj zemlji ili inozemstvu.

 

 • Predznanje: potrebno je predznanje na IV Intermediate nivou
 • Trajanje edukacije: 60 časova (2 mjeseca nastave)
 • Tokom nastave, izvode se i konverzacijski časovi sa izvornim govornicima (native speakers) radi poticanja konverzacije na engleskom jeziku i upoznavanja američke ili engleske kulture.
 • Literatura: Profesional English in use - Medicine (163 str.)
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 595 KM.
Cijena po nivou sa 10 % popusta: 535 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).

 

 

Engleski u hotelijerstvu – intenzivni kurs

Ovaj kurs posebno je namjenjen zaposlenima u hotelijerstvu, radnicima na recepciji, konsijeržima, sobaricama i ostalom osoblju. Primarni cilj jeste naučiti vas da govorite i razumijete gosta u hotelu, kako biste njihov boravak učinili ugodnijim, a vaš posao lakšim. Kurs se sastoji iz 15 dijelova, uključujući: recepcija, sobe, restoran i bar, javljanje na telefon, pisanje kratkih emailova i pisama, rješavanje nastalih problema, objašnjavanja funkcija hotela, davanje uputa u i oko hotela, predlaganje mjesta za posjetu itd. „Be My Guest" je razvio University of Cambridge i najpoznatiji je program intenzivnog učenja engleskog jezika za zaposlene u hotelijerstvu.

 

 • Predznanje: nije potrebno.
 • Trajanje:  60 časova (2 mjeseca intenzivne nastave).
 • Literatura: Be My Guest Student's Book: English for the Hotel Industry 112 str - originalna knjiga koju polaznici zdražavaju (uključena u cijenu).
 • U cijenu su uračunati troškovi izdavanja akreditovanog Multicom CPE certifikata. Certifikat se izdaje poslije uspješno položenog odgovarajućeg testa.
 • Garancija 100% zadovoljstvo: ako niste zadovoljni znanjem koje ste usvojili tokom kursa, imate pravo da besplatno ponovo pohađate isti kurs sa narednom grupom polaznika.

 

Cijena: 545 KM.
Cijena po nivou sa 10 % popusta: 485 KM (PDV uključen, plaćanje na rate).